Filmová recenzia: 3 dni v Quiberone

Print Friendly

Titul:  3 dni v Quiberone ( 3 Tage in Quiberon)

Krajina a rok pôvodu: SRN, Rakúsko, Francúzsko,  2018
Dĺžka: 115 minút
Filmový scenár a réžia: Emily Atef
Kamera: Thomas E. Kienast
Strih: Hansjörg Weissbrich
Hudba: Christoph Kaiser, Julian Mass
Hrajú: Marie Bäumer, Birgit Minichmayr, Charly Hübner, Robert Gwisdek, Denis Lavant, Christopher Buchholz, Vicky Krieps, Vincent Furic a ďalší
Distribúcia: Film Europe
Premiéra  v SR: 4. októbra 2018
Foto: Film Europe

PR NOTICKA   Komorná dráma zachytáva trojdňový pobyt slávnej herečky Romy Schneiderovej  vo francúzskom rehabilitačnom centre. V roku 1981 tam poskytla svoje posledné interview renomovanému nemeckému časopisu a novinárom odhalila svoju dušu bez uvažovania o možných následkoch.

MOVIE   REVIEW 

Scenáristka a režisérka  Emily Atef  realizovala projekt neklasického životopisného filmu, zameraného na niekoľkodňové epizódky zo života známej, ale psychologicky prekvapujúco rozporuplnej ženy. Hrdinka a známa osobnosť  sa nevie rozhodnúť medzi likvidáciou svojho profesionálneho stereotypu  a prebudením súkromného a rodinného života.

Autorka filmu sa pokúša  o fascinujúcu a pritom  podmanivú sondu slávnej ženy, plnou emócií – depresívnych i dojímavých momentov. K posledným rokom  profesijného workoholizmu Romy  Schnejderovej  určite patrili aj  nadmierne užívanie alkoholu, podporné medikamenty, i  cigaretový hyperkonzum.  Napokon  však  aktérka dospeje k zlomu  –  zdá sa  že  nachádza  zmysel  i  šťastie v novom mužovi svojho života,  a v prebudenej  pozornosti k výchove svojich detí, čo je tak trochu neuveriteľný paradox s epizódami celého filmu.

Poďakovanie za pútavú dramatickú formu na plátne patrí predovšetkým  excelentnému réžisérskemu  vedeniu – i hereckému  účinkovaniu  predstaviteľky v hlavnej roli, Nemke Márii Bäumer, pri ktorej výkone  môže mať publikum pocit, že vníma skutočnú charizmu  Romy Schneider.

Hodnotenie film critic: 65 – 70 %

Review summary: Screenwriter and director Emily Atef realized a project of a non-classical biographical film focused on several-day episodes from the life of a well-known but psychologically surprising contradictions full of women. The heroine and famous person cannot decide between the liquidation of their professional stereotype and the awakening of private and family life.

The author of the film tries a fascinating and at the same time captivating probe of a famous woman, full of emotions – depressing and touching moments. The last years of Roma Schnejder’s professional workaholism certainly included excessive alcohol consumption, supportive medications, and cigarette hyperconsumption. Eventually, however, the actor reaches a turning point – she seems to find meaning and happiness in the new man of her life, and in the awakened attention to the upbringing of her children, which is a bit of an incredible paradox with episodes of the entire film.

Thanks for the engaging dramatic form on the screen belongs mainly to the excellent directing – and the acting performance of the starring actor Maria Bäumer from Germany, in the performance of which the audience may feel that they perceive the real charisma of Romy Schneider.

Ocenenia: Nominácia na Zlatého medveďa Berlinále 2018 – sedem nemeckých filmových cien v kategóriách : “najlepší film“, najlepšia réžia“, „najlepšia herečka v hlavnej úlohe“, najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe“ , „najlepší herec vo vedľajšej úlohe“, „najlepšia kamera“, „najlepšia hudba“

Film na Čsfd.cz

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: video games | Thanks to Wachdienst, Trucks and SUV