Filmová recenzia: ISMAELOVE PRÍZRAKY, FRA, 114´

Print Friendly
Réžia: Arnaud Desplechin
Žáner: Dráma | Romantický | Thriler
Krajina  Francúzsko, 114 min
Slovenská premiéra: 29.3.2018 (Film Europe)
Pôvodný názov:  Les Fantômes d´Ismaël

Scenár: Arnaud Desplechin, Léa Mysius, Julie Peyr
Kamera: Irina Lubtchansky
Hudba: Grégoire Hetzel
Hrajú: Marion Cotillard, Charlotte Gainsbourg, Louis Garrel, Mathieu Amalric, Alba Rohrwacher, Hippolyte Girardot, Samir Guesmi, László Szabó, Bruno Todeschini, Jacques Nolot, Zohar Wexler, Pascal Ternisien

SYNOPSIS   Ishmael is a film director who claims to be a widower. He married 20-year-old Carlotta, who mysteriously disappeared without a trace a few years later.  je filmový režisér, ktorý sám o sebe prehlasuje, že je vdovec. Oženil sa s dvadsaťročnou Carlottou, ktorá však niekoľko rokov nato záhadne bez stopy zmizla.

MOVIE    REVIEW

Ismael  a  dvadsaťročná  Carlottou, ktorá sa  záhadne vyparí zo života filmového umelca, avšak na  nášho hlavného  hrdinu  odvtedy začnú pôsobiť predstavy, prenasledujú ho  nočné mory, a počína jeho  záľuba v alkohole a mäkkých drogách.  Publikum  postupne  objavuje  profesijné spriaznenie  s  Carlottiným otcom Henrim, ktorý má vášeň pre filmové podnikanie. Skoro štvrťstoročie po vyparení sa prvej ženy sa  hlavný hrdina  zoznámi s astrofyzičkou Sylviou – a zdá sa, že nič nemôže narušiť tento od počiatku harmonický vzťah.

Les Fantômes d'Ismaël (Arnaud Desplechin, 2016) - La Cinémathèque française

Avšak jedného dňa prichádza naspäť  Ismaelova žena, ktorá bola úradne prehlásená za mŕtvu – a všetko sa ešte viac skomplikuje v snímke s tak trošku obkročne vypointovaným scenárom a mnohými  asociatívnymi dejovými skokmi, ktoré prinášajú pre diváka  tak trochu neprehľadný orientačný esperit.

Turbulentné  a celkom originálne story  v duchu najlepších tradícií francúzskeho filmárstva  spolu s konceptom príbehu v príbehu.  Nájdeme tu  žánre thrilleru, ľúbostnej drámy, i umeleckej artovky.  Herecky skvele obsadená snímka  so zvučnými menami v titulných roliach, citlivou kamerou, vynikajúcim strihom a hudobnou dramaturgiou.  Úchvatné ženské  postavy stvárnené  Marion Cotillard a Charlotte Gainsbourg, obdobne vynikajúci koncert Louisa Garrela, a Mathieu Amalrica.

Les Fantômes d'Ismaël : Desplechin de plus en plus féminin

Nenapodobiteľný francúzsky  umelecký šarm  a artová dráma určená festivalovému divákovi,  s dlhšou stopážou, čo nie je na škodu.

HODNOTENIE: 70 %

PREMIÉRA  AKO OPENING  MFF  v Cannes

Review content: Ishmael and 20-year-old Carlotta, who mysteriously evaporates from the life of a film artist, but our protagonist has since been affected by ideas, haunted by nightmares, and his love of alcohol and soft drugs. The audience gradually discovers a professional relationship with Carlotta’s father Henri, who has a passion for the film business. Almost a quarter of a century after the first woman has evaporated, the protagonist meets the astrophysicist Sylvia – and nothing seems to be able to disrupt this harmonious relationship from the beginning.

However, one day Ishmael’s wife, who has been officially declared dead, comes back – and everything becomes even more complicated in the film with a slightly staggering script and many associative plot jumps, which bring the viewer a slightly confusing orientation esperitus.

Turbulent and quite original story in the spirit of the best traditions of French filmmaking together with the concept of story in the story. Here you will find genres of thriller, love drama, and artistic art. A well-cast film with resonant names in the title roles, a sensitive camera, an excellent editing and musical dramaturgy. Stunning female characters played by Marion Cotillard and Charlotte Gainsbourg, similarly to the excellent concert of Louis Garrel, and Mathieu Amalric.   Inimitable French artistic charm and art drama intended for the festival spectator, with longer footage, which is not harmful.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: video games | Thanks to Wachdienst, Trucks and SUV