Filmová recenzia: Lady Bird

Print Friendly

Titul: Lady Bird

Krajina, rok, minutáž: USA, 2018, 94´

Scenár a réžia:  Greta Gerwig

SYNOPSIS Lady Bird is an extraordinary story about an ordinary teenage girl who is desperately looking for what everyone else is – a boy and the meaning of life. The film is one of the best films of 2017 and actress Saoirse Ronan won the Golden Globe for her performance. (…) The small independent comedy from the debutant Greta Gerwig has won several awards from the New York Film Critics Circle, the Los Angeles Film Critics Association and nominations for four Golden Globes, so again this is no big surprise. Like the American critics, I especially appreciated the film’s ease, unobtrusive humor, „lived“ portrayal of adolescence, and especially the original and still authentic and plastic characters. The film, which overshadowed the hearts of 99% of reviewers overseas, is on the border above average, despite its innocence. Lady Bird is average, poisonous, headless and sincere. When he gets under his skin, he will understand that it will not be a radical change in life perspective, but the exact opposite. An honest picture of the most average, the most ordinary, and therefore the most magical adolescence. Everyone has experienced a lot of those family and relationship caroms, hopes and jumps into the unknown, and although they are somewhat different from those in which Christine was crushed, the accompanying moods are almost identical. A calm spectacle that does not need to cross any standards.

Lady Bird je neobyčajný príbeh o obyčajnom dospievaní dievčaťa, ktorá zúfalo hľadá to, čo všetci ostatní – chlapca a zmysel života. Film patrí medzi najlepšie filmy roka 2017 a herečka Saoirse Ronan za svoj výkon získala Zlatý glóbus. (…)  Malá nezávislá komédia od debutujúcej Grety Gerwig získala hneď niekoľko ocenení od New York Film Critics Circle, Los Angeles Film Critics Association a nominácie na štyri Zlaté glóbusy, takže opäť nejde o žiadne veľké prekvapenie.  Podobne ako americkí kritici som na snímke oceňoval najmä jej nenútenosť, nevtieravý humor, „odžité“ stvárnenie dospievania a najmä originálne a pritom stále autentické a plastické postavy.  (…)  Snímka, ktorá  v zámorí  uhranula srdcia  99% recenzentov  je v tuzemsku i napriek svojej neškodnosti na hranici nadpriemeru.  Lady Bird je priemerná, jedovitá, bezhlavá a úprimná. Tej keď sa dostane pod kožu pochopí,  že to nebude radikálna zmena životnej perspektívy ….  ale pravý opak.

MOVIE    REVIEW 

Žánrová  zmes biografie, mládežníckej  komédie s dobrou hudobnou dramaturgiou  a vzťahovej drámy.  Zaujímavý film podľa úspešnej  literárnej  predlohy o dospievaní dievčaťa z ortodoxnej komunity amerických veriacich zo Sacramenta, o dievčati  s rebelskými sklonmi a tvrdou matkou.

Americká snímka  má zaujímavo nevtieravý scenár s  herecky veľmi dobrou ústrednou postavou  Lady Bird  Mc Pherson   stvárnenou  Saoirse Ronan   s naturalistickými prvkami  autentického mladíckeho vzdoru, disonancie a hľadačstva  v univerze  postavenom  najmä  proti hysterickej a tvrdej matke.  Postava Lady Bird  ako titulná rola  sadla  herecky na telo  a taktiež  vynikajúci casting i režijné vedenie  Laurie Metcalf a Tracy Letts, či mladších  a neopozeraných  Lucas  Hedges, Beanie Feldstein, Odeya Rush  a Timothée  Chalamet vo vedľajších roliach.

Timothée Chalamet's 3 most iconic scenes in Lady Bird - YouTube

Téma o hľadaní identity v zložitom svete dospievania a surová ženská puberta nezvykle natvrdo emancipovaná,  zrejme aj  s trápnosťou adolescencie, v ktorej sa môže nájsť takmer každý z publika filmu.

Scenár  vcelku  inšpiratívnej  a  emočne   ambivalentnej  snímky akcentuje najmä hodnotu priateľstva, skutočného  vzťahu k rovesníkom,  a veľakrát aj dosť chaotického  sa  vymedzovania sa voči autoritám – i chápanie vlastného či cudzieho genderu. Navyše čosi málo nielen pre ženské publikum.

Review content: The American film has an interesting unobtrusive screenplay with the very good central character Lady Bird Mc Pherson played by Saoirse Ronan with naturalistic elements of authentic youthful defiance, dissonance and search in a university built mainly against a hysterical and tough mother. The character of Lady Bird as the title role landed on the body as well as excellent casting and directing of Laurie Metcalf and Tracy Letts, or younger and unattended Lucas Hedges, Beanie Feldstein, Odeya Rush and Timothée Chalamet in supporting roles.

The topic of the search for identity in the complex world of adolescence and the raw female puberty, unusually hard-emancipated, probably also with the embarrassment of adolescence, in which almost everyone in the film’s audience can be found.

The script of a rather inspiring and emotionally ambivalent film emphasizes especially the value of friendship, a real relationship with peers, and often a rather chaotic definition of authorities – and an understanding of one’s own or another’s gender. In addition, a little not only for female audiences.   (…)   Film bol nominovaný na 5 Oscarov a získal ďalších 90 cien a (neuveriteľných)  193 nominácií

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: video games | Thanks to Wachdienst, Trucks and SUV