Recenzia: Boľšoj, RUS, 2017, 132´

Print Friendly

Titul: Boľšoj, Rusko, 2017, 132´

Žáner:  realistická dráma z prostredia ruského baletu  s puncom  reflexie aktuálnej ruskej reality

Réžia:   Valerij Todorovskij

Scenár:  Anastasija Palčikova

Producenti:  Valerij TodorovskijAnton Zlatopolskij

PR NOTICKA  Príbeh mladého provinčného dievčaťa, ktoré sníva o tom, že sa stane balerínou. Napriek ťažkej ceste plnej výziev sa jej to podarí. Talentom, majstrovstvom, trpezlivosťou a odhodlaním dosiahne najvyššiu métu vo svete baletu – stane sa primabalerínou v Boľšom teatre(MFF Cinematik Piešťany)

MOVIE   REVIEW 

Suverénne a realisticky  nakrútený príbeh o životnom osude ruskej baletky z plebejských vidieckych pomerov  v aktuálnej dobe,   ktorá sa dokáže vypracovať  vďaka tvrdej náture, talentu  a  šťastným okolnostiam  zo všednej  baletky až  na  sólovú  primabalerínu, a to  v najprestížnejšom  baletnom divadle sveta.   Snímka  bola  premietnutá  v rámci  Dní ruského filmu 2017  v kine LUMIERE.   Scenár tejto ruskej snímky  pôsobí dôveryhodne.   Príbeh z baletnej komunity má zaujímavé a súčasne prekvapujúce  hlavné i vedľajšie  línie, ktoré vychádzajú zo skutočného a  „neprivatizovaného  tvrdého života„.

Boľšoj 2016 - Boľšoj

Režijný i  kameramanský štýl filmu  spočíva  na precíznej  práci s hercom.  Publikum mnohokrát   uchvacuje  skutočne vynikajúcim a pritom moderným i  autentickým  umeleckým konceptom. Tento sa  v mnohom  vyrovná i klasickej  hollywoodskej produkcii,  ale aj   aktuálnym európskym produkčným štandardom.   Povahovo  odlišné  baletné rivalky  Iulka  (Magdarita Simonová)  a  Karina (Jekatěrina Samujlina)   v  zverených hereckých i baletných partoch súperia, ale  napriek tomu  v prelomových chvíľach  dokážu  aj ľudsky  spolupracovať.  Nejde  im  tu  len o prestíž, ale  tvorcom sa darí zobraziť   realisticky pôsobiaci  odraz skutočných aktuálnych  pomerov v  ruskom Boľšom teatre.   Všetky dôležité   stredné postavy  i  vedľajšie  dramatické  role  vo filme  sú  prirodzene, a pritom invenčne zvládnuté.   Pochváliť možno aj  vynikajúci strih  spolu s  technickým  obrazovým a  kamerovým  stvárnením,  s  moderne vedenými steadicamovými  jazdami kamery, ale aj  prirodzeným svetlom v denných i nočných filmových reáloch.  Hudobne poučených festivalových fanúšikov môže zaujať  osobite invenčná  hudobná dramaturgia a pôvodný filmový soundtrack  v štýle minimalistickej moderny.

Ruský film Boľšoj  je  filmové dielo s artovým distribučným konceptom pre univerzálneho  i umelecky vymedzeného  diváka, ktoré vyniká remeselnou scénickou  suverenitou a starostlivo koncipovaným dramatickým  príbehom so zákulisnou atmosférou  ruského baletu.   Dramatické konflikty postáv  prirodzene vtiahnu publikum do zaujímavého deja  a  až do záverečných scén  nenudia.  Bodka napriek  predsa len realisticky pochopenému  happy-endu, ktorý je skutočnou katarziou diela.   Festivaly:  MFF Cinematik 2017, prehliadka ruského filmu v kine LUMIERE december  2017.   Hodnotenie:  90 %    [POSTED BY G. GROBER]

REVIEWS All important middle characters and supporting dramatic roles in the film are natural, yet inventively mastered. It is also possible to praise the excellent editing together with the technical image and camera rendering, with the modernly guided steadicam rides of the camera, but also with the natural light in day and night film realities. Musically instructed festival fans can be particularly interested in inventive musical dramaturgy and the original film soundtrack in the style of minimalist modernity.

The Russian film Boľšoj is a film work with an artistic distribution concept for a universal and artistically defined spectator, which excels in its craft scenic sovereignty and a carefully conceived dramatic story with a behind-the-scenes atmosphere of Russian ballet. Dramatic character conflicts naturally draw the audience into an interesting story and do not get bored until the final scenes. Despite the realistically understood happy end, which is a real catharsis of the work.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: video games | Thanks to Wachdienst, Trucks and SUV