Recenzia: Axolotl Overkill ako (pre)zrelý a provokatívny debut o mladej berlínskej bohéme

Print Friendly

Titul: Axolotl Overkill, Nemecko, 2017, 94 min
Réžia: Helene Hegemann
Scenár: Helene Hegemann podľa svojho románového debutu Axolotl Roadkill
Kamera: Manuel Dacosse
Strih: Bettina Bohler
Hudba: Mill Fesmann
Účinkujú: Jasna Fritzi Bauer, Arly Jover, Laura Tonke, Mavie Hörbiger, Nikolai Kinski, Julius Feldmeier, Sabine Vitua, Hans Löw, Lorna Ishema, Tom Lass, Hanns Zischler a ďalší
Distribúcia: ASFK v SR: 7. decembra 2017 – Festivaly: MFF Sundance, 2017 a cena: “ Zvláštna cena poroty pre svetový hraný film za najlepšiu kameru.

AXOLOTL OVERKILL | Trailer Deutsch German | HD 2017 | Ein Film von Helene  Hegemann - YouTube

SYNOPSIS Sixteen-year-old Mifti lives in Berlin, where she sweeps parties, experiments with drugs and sex, and coughs at school. The adults she meets will come to her in despair. In return, they think she is too rude, often unnecessarily sad, and headlessly in love. Adult desperate people do not want to be interested in the essence of things. Mifti knows she’s alone in everything around the world. Whatever this phase means – it comes to her as a symbol of the water monster axolotl, which they keep in a terrarium, and it survives everything because with each experience it becomes someone new. 

.   Šestnásťročná Mifti žije v Berlíne, kde vymetá večierky, experimentuje s drogami a sexom a kašle na školu. Dospelí, ktorých stretáva, jej prídu zúfalí. Tí si o nej na oplátku myslia, že je príliš drzá, často zbytočne smutná a bezhlavo zamilovaná. Dospelí zúfalci sa totiž nechcú zaujímať o podstatu vecí.  Mifti vie, že je na všetko na celom svete sama. Nech čokoľvek táto fáza znamená – jej to príde  ako symbol  vodnej  príšery axolotl, ktorú chovajú v teráriu a tá  prežije všetko pretože  s  každou skúsenosťou sa stáva niekým novým.

REVIEW

.

Film  s  pôvodným  titulom  Axolotl Overkill  je  debut Helene Hegemannovej, v ktorom  filmársky zrealizuje  vlastnú literárnu látku. Tejto sa  začala venovať  najprv ako (trinásťročná)  blogerka  a  debutujúca autorka románu, pričom do tretice  i   ako vlastný hraný  debut a  anarchisticky  žensky  reflektujúca   výpoveď   o  limitoch  najnovšej  dorastajúcej  generácie. Sú  tu  aj  nápovedy  z foriem   ďalších režisérov.  Napríklad  príbuzné prvky  s  Jean-Luc Godardom  či  Xavierom  Dolanom, ako napríklad  práca s časom alebo  dejová alogičnosť,  či  častá   exesívna  a typicky  pózerská komunikácia a ďalšie prvky.

.

Axolotl Overkill (2017) YIFY - Download Movie TORRENT - YTS

.
Nemecká režisérka  Helene Hegemann  je   zvolenou   témou nie ďaleko
nonkoformnému  Poliakovi  Michalovi  Marczakovi  (2016)].  Na poli dramaturgie vidno  asociácie  s  témou  strateného  rebelstva   a  postava  Holdena  Caulfielda  z  pera J. D. Salingera  či   obdobnú  inšpiráciu z  modelov  a  motívov  „zauzlenia sa postáv   v časopriestore“  u   ďalších  moderných tvorcov  súčasného filmu.   Hlavná hrdinka  Mifti  má  zrejme aj  s touto nezrelou motiváciou  nekonečne podnetné detstvo s príkladnou nezodpovednosťou  a tvári sa  ako  predčasne  zrelá   a  dynamicky  hladujúca  teenagerka.  Mifti odmieta realistický stereotyp žitia, ignoruje školu,  obchádza vlastné zdravotné riziká a taktiež  pragmatickú logiku bežných  životných  starostí a ohrození.
 .
Tragiku v jej postoji  a výchovná manká spôsobujú všetci v jej okolí:  jej nie veľmi priebojná pestúnka, chorá matka existujúca len na podporných resuscitačných prístrojoch, či  jej  milionársky a značne hédonický otec, ktorý  so zvláštnou  estetikou   dokáže  vnímať   tragiku  bin Ládina  ako  istého  „videoumelckého prípadu“.  Napokon  kolízie badať  medzi titulnou postavou  a  jej  starším apatickým bratom.  Charizmatická  Mifti  sa  občas  štylizuje ako  mnohými  iritovaná a všetkými  „ohrozovaná“  nezrelá  jedinka, ktorá však paradoxne  dokáže  najmä  v duchu istej  „chytro sa učiacej divokej prírody ako symbol  dokonale sa  regenerujúceho  monštra  Axolotl,  ktoré  je schopné  druhovo  vyzrieť  –  paradoxne  napriek  všetkým fatálnym  ohrozeniam, ktoré štandardne zničia psychiku každej bytosti„.
,
Axolotl Overkill - cz teaser - YouTube
.
Scenár je rozvíjaný  nechronologicky  a  proti logike   ako  štylizované rozprávanie  a kinematograf  so zámerne projektovaným  miernym  naratívnym chaosom, ktorý je inšpirovaný  alogikou v rozprávačskej  forme  a  kritickými postojmi  posledných  filmových snímok Jean-Luc Godarda (ale voľne aj  v naratívnej  hyperrealite Davida Lyncha).
.
Najväčším kladom projektu je  autentická  Mifti  stvárnená   Jasna Fritzi Bauerovou,  nemeckou herečkou  známou v divadle  a  spoluprácou s významným nemeckým režisérom Christianom Petzoldom.  Pochváliť možno dynamickú a prirodzenú  kameru s citlivou  hudobnou  dramaturgiou tejto prínosnej  debutantskej snímky.  Hodnotenie: 60 – 65 %
.
REVIEW The screenplay is developed non-chronologically and against logic as a stylized narrative and cinema with a deliberately projected mild narrative chaos, inspired by the allogic in narrative form and critical attitudes of Jean-Luc Godard’s latest films (but also in David Lynch’s narrative hyperreality).
.
The biggest advantage of the project is the authentic Mifti portrayed by Jasna Fritz Bauer, a German actress known in the theater and in collaboration with the prominent German director Christian Petzold. The dynamic and natural camera with the sensitive musical dramaturgy of this beneficial debutant film can be praised.
.
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: video games | Thanks to Wachdienst, Trucks and SUV