Filmová recenzia: Štvorec, The Square, 2017, 142´

Print Friendly

[recenzia: GABRIEL GROBER]  Titul: Štvorec (The Square), Švédsko, Nemecko, Francúzsko, Dánsko, 2017, 142´
Scenár a réžia: Ruben Östlund
Kamera: Fredrik Wenzel
Strih: Jacob Secher Schulsinger, Ruben Östlund
Hrajú: Claes Bang, Elisabeth Moss, Dominic West, Terry Notary, Christopher Lasso, Marina Schiptjenko, Elijandro Edouard, Daniel Hallberg, Martin Sööder, Sofie Hamilton a ďalší
Distribúcia: Film Europe Media Compamy, Be2Can4 
Premiéra v SR 12. októbra 2017 Film Europe 

The Square' film review: A savagely funny satire of all things superficial

SYNOPSIS Christian is the curator of the Swedish Gallery of Modern Art. A successful, attractive, divorced father of two daughters fulfills the ideal of an educated city liberal who tries to sensitively perceive current social problems. They are also in tune with the upcoming exhibition of conceptual art, which is dominated by the installation of a 4 x 4 meter square in a public space; the square in which the rules of absolute equality and tolerance apply. But how to sell such an idea in a media-crowded and unfocused environment that lives primarily by viral events? While „hip“ marketing experts come up with various strategies, someone steals Christian’s cell phone. And in an effort to get him back, the curator unknowingly spins a spiral of events that call into question not only his personal qualities and exhibition, but also the position of the institution he represents. In his „conceptual tragicomedy“ with his own obscurity, Ruben Östlund examines one egoistic character, as well as the elevated hypocrisy of contemporary Western societies, which face a confusion of languages, symbols and values.  (SK)  Christian je kurátorom švédskeho galérie moderného umenia. Úspešný, atraktívny, rozvedený otec dvoch dcér, spĺňa ideál vzdelaného mestského liberála, ktorý sa snaží citlivo vnímať aktuálne spoločenské problémy. S nimi ladí aj pripravovaná výstava konceptuálneho umenia, v ktorej dominuje inštalácia štvorca 4 x 4 metre vo verejnom priestore; štvorca, v ktorom platia pravidlá absolútnej rovnosti a tolerancie. Ako ale takúto myšlienku predať v mediálne zahltenom a nesústredenom prostredí, ktoré žije predovšetkým virálnymi udalosťami? Zatiaľ čo „hip“ marketingoví experti vymýšľajú rôzne stratégie, Christianovi ktosi ukradne mobil. A v snahe získať ho späť roztočí kurátor nevedomky špirálu udalostí, ktoré spochybnia nielen jeho osobné kvality a výstavu, ale aj postavenie inštitúcie, ktorú reprezentuje. Ruben Östlund vo svojej „konceptuálnej tragikomédii“ s potmehúdstvom sebe vlastným, skúma jeden egoistický charakter, i povýšené pokrytectvo súčasných západných spoločností, ktoré čelia zmätku jazykov, symbolov a hodnôt. 

The Square - HOME

MOVIE   REVIEW

Titulnou postavou švédskej artovej drámy z umeleckého prostredia je riaditeľ múzea moderného umenia Cristian (Claes Bank), ktorý pripravuje otvorenie novej konceptuálnej výstavy moderného umenia.

Severský film  Rubena Östlunda má byť predovšetkým veľmi aktuálnym podobenstvom  kombinovanou s morálnou satirickou výzvou voči multikultúrnej Európe, v ktorej je množstvo predtým nebadaných výziev, konfliktov a disproporcii medzi bohatými a tými ďalšími.  Tí prví  sú stále bohatší ale chudobní, ešte viac chudobnejší.

The Square – New clip (3/3) official from Cannes – Palme d'Or 2017 - YouTube

Špecifikom tvorivého účinku  je tu priamočiara severská satira na súčasné rozpory vo svete horných 10 000, na svet snobistického  výtvarného umenia, zbieranie artefaktov, manažment kultúry, ale bprojekt aj s komediálnymi prvkami zo sveta privandrovalcov z Východnej Európy,  s dejom o archetypoch patriarchálnej morálky;  tvrdý zápas o každodenný chlieb; do toho aj moderná výchova, moderné flitrovanie a súčasný nezvládateľný  marketing mladej vychytralej ale bezškrupulovej generácie, ktorá nemá súdnosť  ani mieru.

The Square: Ruben Ostlund on directing and writing the Palme d'Or film – The  Upcoming

Nacchádzame tu i  pekný product placement na značku Tesla, v ktorej sa vyváža imidžový hlavný hrdina, a na zaujímavý brand  severského muzejníctva a galerijného života (šok, trápnosť a predsudky).  Vydarené podobenstvo na aktuálny globálny čas.

Estétov a dramaturgicky osvietených divákov zaujmú aj vkusné výtvarné riešenia spolu s originálne minimalistiským hudobným podmazom v európskom štýle.

The Square – New clip (2/3) official from Cannes – Palme d'Or 2017 - YouTube

Östlundov film  Štvorec je jednoducho  znepokojivé memento a pokus o reflexiu slobodnej postmodernej zóny  –   s vynikajúcim vedením hercov, s dobre napísaným scenárom, a úchvatnou a pritom moderne koncipovanou mizanscénou. Odporúčame univerzálnemu publiku naprieč cieľovými  skupinami.

OCENENIA: Zlatá palma Cannes 2017, nominant Švédska na Oscara v kategórii „najlepší zahraničný film“   EVALUÁCIA: 90 %

Main idea: Östlund’s film The Square is simply a disturbing memento and an attempt to reflect on a free postmodern zone – with excellent leadership, a well-written script, and a breathtaking yet modern mise-en-scène mise-en-scène. We recommend it to a universal audience across target groups.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: video games | Thanks to Wachdienst, Trucks and SUV