Filmová recenzia: Oklamaný, The Beguiled, USA, 2017, 93´

Print Friendly

Titul:  Oklamamý (The Beguiled), USA, 2017, 93 min. 
Réžia: Sofia Copplola
Scenár: Albert Maltz, Irene Kamp, Sofia Coppola
Kamera: Philippe Le Sourd
Strih: Sarah Flack
Hudba: Laura Karpman, Phoenix.
Hrajú: Colin Farrell, Nicole Kidman, Kirsten Dunst, Elle Fanning, Oona Laurence, Angourie Rice, Addison Riecke, Emma Howard, Wayne Pére, Matt Story, Joel Albin, Eric Ian a ďalší
Distribúcia: CinemArt

SYNOPSIS Suffocating to arrest. This is the best way to characterize the atmosphere in an isolated girls‘ boarding school, where a man suddenly appears. Only far and wide. Behind the walls of an isolated girls‘ school, the American Civil War is raging, but its students and teachers do not take note of the ongoing conflict. Until he knocks on their door. Seriously wounded enemy officer John McBurney (Colin Farrell) takes on the act of Christian mercy to be handed over to „his“ soldiers as a prisoner of war as soon as he gets back on his feet. But John gradually wraps around his finger not only young students led by beautiful Alicia (Elle Fanning), but also their old teacher Edwin (Kirsten Dunst) and especially the school principal (Nicole Kidman), all of which arouse emotions that have not been experienced for a long time, all the more destructive and dangerous, because John does not realize that he is in the middle of a battle that is more terrible than all the fighting of the ongoing war. (CinemArt)

The Beguiled (2017) - Trailery

Dusno až k zatknutiu. Tak lze nejlépe charakterizovat atmosféru v izolované dívčí internátní škole, kde se znenadání objeví muž. Jediný široko daleko. Za zdmi izolované dívčí školy zuří americká občanská válka, ale její studentky a učitelky probíhající konflikt neberou na vědomí. Dokud nezaklepe na jejich dveře. Těžce zraněného nepřátelského důstojníka Johna McBurneyho (Colin Farrell) se ujmou v aktu křesťanského milosrdenství, aby ho, hned jak se trochu postaví na nohy, vydaly „svým“ vojákům jako válečného zajatce. Jenže John si postupně omotá kolem prstu nejen mladičké studentky v čele s krásnou Alicií (Elle Fanning), ale i jejich staropanenskou učitelku Edwinu (Kirsten Dunst) a především ředitelku školy (Nicole Kidman). Ve všech se díky němu probouzejí emoce, které ještě nebo už dlouho nezažily. O to jsou ničivější a nebezpečnější, protože John si neuvědomuje, že se ocitl uprostřed bitvy, která je strašlivější než všechny boje probíhající války.(CinemArt)

MOVIE   REVIEW  

Starostlivo zrealizovaná  komorná dráma talentovanej  americkej režisérky Sofie Coppoly  je  filmom, ktorý získal  ocenenie za najlepšiu réžiu v Cannes 2016.   Oklamaný  je excelentnou artovou snímkou,  veď  hovoríme  o projekte mimoriadnej a nadštandardnej kinematografickej kvality.

Obsah, téma, charaktery, i príbeh s fabulou  sú  vykreslené minimalisticky.  Ba tu  tvoria i náležitý rozprávačský oblúk. Náväznosti  s dostatočne logickým, a zároveň prekvapujúco tragickým  pointovaním.

Sofii  Copolovej sa  podaril  presah i memento: dráma jedného muža a 7 žien s tichými konfliktnými „mínami„, ktoré nevyšumia ale explodujú.  Z režijnej stránky   ide o  majstrovskú  psychologickú  štúdiu s dobrým a reprezentačným obsadením a starostlivou réžiou, v ktorej  vyniknú  mnohé herecké tváre;  napríklad  Colin Farrell, Nicole Kidman, Kirsten Dunst a  Elle Fanning.

The Beguiled | Afterlives of Slavery

Precízna kamera vytvára  pre publikum  dojem prirodzeného svietenia,  a to s minimalistickou  zvukovou  dramaturgiou  dotvára  skutočne mimoriadny a emóciami silný zážitok.  Odporúčané pre všetky cieľové skupiny artového publika.

Review content: Carefully realized chamber drama by the talented American director Sofia Coppoly is a film that won the award for best director in Cannes 2016. He is deceived by an excellent art film, because we are talking about a project of extraordinary and above-standard cinematographic quality.

The content, theme, characters, and story with the plot are well drawn, minimalistically understood, and synergistically connected; even here they form a proper narrative arc. Links with a sufficiently logical, and at the same time surprisingly tragic scoring. Sofia Copol managed to overcome and memento: the drama of one man and 7 women with silent conflicting „mines“ that do not erupt but explode. From the director’s point of view, it is a masterly psychological study with a good and representative cast and a careful director, in which many acting faces stand out; for example, Colin Farrell, Nicole Kidman, Kirsten Dunst and Elle Fanning.  The precise camera creates an impression of natural light for the audience, and with minimalist sound dramaturgy it completes a truly extraordinary and emotionally powerful experience. Recommended for all target audiences.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: video games | Thanks to Wachdienst, Trucks and SUV