Recenzia: Baba z ľadu, 2017 Bohdan Sláma, 106´

Print Friendly

Titul: Bába z ľadu, 2017,  Slovensko – Čechy – Francúzsko, 106´

Réžia: Bohdan Sláma
Scenár: Bohdan Sláma
Kamera: Diviš Marek
Hrajú: Zuzana Kronerová, Pavel Nový, Daniel Vízek, Václav Neužil ml., Tatiana Vilhelmová, Petra Špalková, Marek Daniel, Alena Mihulová, Marie Ludvíková, Luboš Veselý, Josef Ježek  Genre:  Emocionálno podnetná romanca  s analýzou  rodinných vzťahov a typicky českým sarkazmom a humorom. 

Bába z ledu (2017) HD trailer - YouTube

SYNOPSIS After meeting the hardy Broňa (Pavel Nový), the widow Hana (Zuzana Kronerová) gradually begins to change her stereotypical life, which has so far revolved exclusively around her sons (Marek Daniel, Václav Neužil), daughters-in-law (Petra Špalková, Tatiana Vilhelmová) and grandchildren. While Hana, in her sixties, experiences a love story, the traditional weekend lunches in the family villa lose their idyllism and gradually come to the surface that each of the heroes has a secret. Hana’s unexpected ally is his grandson Ivánek, who fell in love not only with the quirky Broňa, but also with his hen Adéla and the hardy community on the banks of the Vltava. The story revealing the difficult relationships between the three generations brings hope that life can be taken into one’s own hands at any age.

Baba z ľadu (2017) - fotografie z filmu | MovieMania.sk

SYNOPSIS  Po setkání s otužilcem Broňou (Pavel Nový) začíná ovdovělá Hana (Zuzana Kronerová) pozvolna měnit svůj stereotypní život, který se doposud točil výhradně kolem jejích synů (Marek Daniel, Václav Neužil), snach (Petra Špalková, Tatiana Vilhelmová) a vnoučat. Zatímco šedesátnice Hana prožívá love story, tradiční víkendové obědy v rodinné vile ztrácejí na idyličnosti a postupně vyplouvá na povrch, že každý z hrdinů má nějaké tajemství. Haniným nečekaným spojencem se stává vnuk Ivánek, který si zamiloval nejen svérázného Broňu, ale i jeho slepici Adélu a otužileckou komunitu na břehu Vltavy. Příběh rozkrývající nelehké vztahy mezi třemi generacemi přináší naději, že život lze vzít do vlastních rukou v jakémkoli věku.(Falcon)

Recenzia

Antiidylková „socka“osvedčeného českého „civilistického  artovníka“ Bohdana Slámu.

TÉMA Talentovaný tvorca filmových sociálnych drám s civilistickým rukopisom  je v svojom najnovšom scenáristickom a režijnom opuse tvorcom melancholickej komediálnej romance o rodinných vzťahoch. Dôležitým sa ukáže  práve  boj o osobné  šťastie v zrelom veku.

DEJ A POSTAVY   Scenár filmu má zaujímavú tému, ale dej snímky je skôr komótne minimalistický. Obstojí civilistická estetika minimalizmu s jemne koncipovanými retro prvkami.

Postavy snímky sú zaujímavými charakteristikami nešvárov aktuálneho života ako napríklad  „hra na rodinu“ na pomedzí nezmyselných súťaží o prestíž, karikatúra zberateľstva na úkor prirodzených potrieb (…) ignorovanie šikany medzi mládežou, či celkové prehliadanie hlbších zmyslu života formou našich prirodzených potrieb a hodnôt.

ART-HOUSE  Na jednej strane vďaka za odvahu k intímnejšiemu ponoru do skutočnej reality žitia. Avšak  z  druhého pólu reality  toto dielo ostáva v podobe negatívnych  náznakov pováh.  Komunikované  emócie pramenia skôr zo scenáristicky  načrtnutého, než  z reality reálne súvisiacej s  tvrdými konfliktami  a  reálne  zdielanou  obraznosťou snímky.

DEJ FILMU  Členovia rodiny naprieč generáciami  predovšetkým  vzájomne exhibujú. Postavy  nespolupracujú a nekomunikujú (symbolika zápasiacich kohútov, studené povrchné materiálne a efektovo orientované vzťahy).  V relačnom smere  vplyvov a stratégií sa udeje len to, že dôjde k akejsi bazálnej  rodinnej  dohode, alebo nastane  okolnosťami vynútený  pragmatický rodinný zmier.

SPRACOVANIE  Našťastie  vynikajúci casting a osobnostná  skúsenosť režiséra  je  zrejme zárukou, že dielo Baba z ľadu  funguje dobre ako varovné, ale humorne vďačné  „podobentsvo“  o plytkej a povrchnej   vzťahovej  realite v globálnych časoch.

KOMENTÁR Z  nedostatkov scenára  sa najviac natíska otázka lepšieho ponoru do charakterov, i razantnejšia   odvaha ísť do krízových vzťahov. Zrejme by pomohla  väčšiu úprimnosť v osobnom dušespytovaní.  Povahy postáv  a konflikty sú tu   podané   skôr  ako modelové typológia (napríklad  trpiteľskí mesiáši starí rodičia, kontrastne dobrý a zlý vs.  úspešný a menej úspešný).    Všímame si  zaujímavé fetiše (šikana, otužilecké plávanie, pózerske knihomoľstvo), alebo  nie príliš odhadnutú  hru na smiešno pre publikum (kohútik v každom zábere, geriatrická erotika, fetiš škaredosti a primitivizmu), a premyslenú  hru na divácke očakávania pre priemerného diváka (znevažovanie staroby  a  právo na šťastie).

Žiaľ v závere si  i  hlavná protagonistka snímky  Baba z ľadu musí uvedomiť, že na  „skutočný vzťahový  súzvuk“  čoho zrejme nie je schopný žiadny člen rodiny –  nestačí  jedna sezónna známosť  v  partičke hic, zbavenie sa prebytočných vecí, a  ani logika  pragmatického prebudenia sa  z  marazmu akýsi  osudových  melachólií.   Napokon i  vďaku  za všetky životné dary.

RESUMÉ:    Bohdan Sláma ako  režisér  tohto  francúzko-česko-slovenského projektu  autorsky  nesklamal v poctivej analýze. Na druhej strane ani prekvapujúco neoslnil, pretože ide o typicky českú úsmevnú sociálnu drámu pre celú rodinu i klubového divéka.  

Bohdan Sláma však v súčasnosti tvori a dlhodobo  reprezentuje (i keď s možnou výraznou stagnáciou v stereotypoch hereckého výberu i v podobnosti tém a ďalších estetických prvkov)  to lepšie z  domácej kinematografickej ponuky, scenáristicky a najmä režijne.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: video games | Thanks to Wachdienst, Trucks and SUV