Filmová recenzia: Zničení láskou, Éperdument, 2015, 110´

Print Friendly

Titul: Zničení láskou  (Éperdument)  Country: Francúzsko, Belgicko,  2015, 110 min. Filmový scenár a réžia: Pierre Godeau     Genre:  vzťahový film z francúzkeho pasťáku ako dievča  zbalí  „pána nezbaliteľného“  a čo to má za následky 
Kamera: Muriel Cravatte
Strih: Hervé de Luze
Hudba: Robin Coudert
CAST /  Hrajú: Adele Exarchopoulos, Guillaume Gallienne, Stéphanie Cléau, Aliénor Poisson, Cyrielle Martinez, Selma Mansouri, Sabila Moussadek, Julie Moulier, Marie Riviere, Maryline Even, Olivier Foubert, Marie Berto a ďalší Distribúcia: ITAfilm v SR od 23. februára 2017 Foto: ITAfilm

CZ  PR NOTICKA  Žena, vězeňkyně, čekající na verdikt nad svou budoucností, objeví v sobě schopnost úpřímného citu vůči muži – řediteli věznice. Vědom si vzájemného vztahu se muž zmítá mezi pocitem moci a neočekávanými lidskými emocemi vůči nesprávné ženě. Vedena touhou po lásce, naivitou i silnými ambicemi žena využívá jedinou účinnou zbraň: svoji ženskost. Příběh nešťastné lásky podle skutečných událostí je převyprávěn ze dvou uhlů pohledu, podle záznamů ze soudních procesů a optikou veřejnosti. (Mirius FD)

MOVIE   REVIEW

Prekvapujúco dojemná partnerská štúdia dvoch ľudí z opačných prostredí a z opačnej strany barikády.  Scenárista a režisér Pierre Godeau  dal  veľkú a významnú  hereckú  šancu  Guillaume Galliene ako Jeanovi  a Adéle Exarchopoulos ako Anne, a vyšlo to.  Úvaha o tom, ako ľahko dokáže prirodzený mladícky šarm, sebavedomie, a bláznivosť rozvrátiť profesijné  celoživotné pracovné a rodinné úsilie. 

ÉPERDUMENT

V priebehu vývinu deja sa mení úloha agresora a obete v zmysle dynamiky.  S typickým francúzskym výrazivým espritom sledujeme aj množstvo ďalších nastolených tém a otázok. Paradoxne si  odpovede na dejové dilemy, divák musí hľadať sám (sexuálna sloboda, infantilnosť, večná mladosť, nezodpovednosť  a nemožnosť vládnutia na citovými poryvmi).  Filmová a artová snímka je príznačná vrstviacimi sa problémami milencov, a inštitúcie. Vzťahové i pracovné, či  aj  rodinné roviny,  s mnohými len ledabolo nastraženými intuitívnymi náhodičkami. Následne vo finále mnohokrát,  so zaujímavým zakončením, či neošúchanou  pointou. Presne v slobodnom duchu mysle sebastrednej teenagerskej generácie, naprieč globálnym svetom. Francúzku milostnú drámu s dobrými hlavnými protagonistami hodnotíme nadpriemerne. Tých náročnejších divákov, môže len schladiť schematicky koncipovaný  vedľajší dej. Dilemy ponúka najmä životne nejednoznačný záver, ktorý  je naopak dobrý, a na úvahy.

SUMÁR Vďaka francúzskym tvorcom  za celkovo vkusnú dramaturgiu snímky,  ktorú  možno odporučiť univerzálnemu publiku.  Evaluácia – film critic: 60 – 65 %

eperdument | Tumblr

.

Review content Surprisingly touching partnership study of two people from opposite backgrounds and from the opposite side of the barricade. Screenwriter and director Pierre Godeau gave Guillaume Galliene a great and significant acting chance as Jean and Adéle Exarchopoulos as Anne, and it came out. Reflection on how easily a youthful natural charm, self-confidence, and madness can disrupt professional lifelong work and family efforts. During the development of the story, the role of the aggressor and the victim changes in terms of dynamics. With a typical French expressive esprit, we also follow a number of other topics and questions. Paradoxically, the viewer must look for the answers to the story dilemmas himself (sexual freedom, infantility, eternal youth, irresponsibility and the impossibility of governing emotional gusts).

Éperdument – program a vstupenky online | Kultúra Tornaľa

The film and art film is characterized by the layering problems of lovers and institutions. Relationship and work or family levels with many only intuitively coincidental coincidences. Subsequently, in the finals many times with an interesting ending or a rough point. Exactly in the free spirit of the mind of the self-centered teenage generation across the global world. We rate the French love drama with good main protagonists above average. Those more demanding spectators can only be cooled by a schematically conceived side story. Dilemmas offer, in particular, an ambiguous conclusion in life, which, on the contrary, is good for reflection.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: video games | Thanks to Wachdienst, Trucks and SUV