Recenzia: Vtedy v raji, 2016

Print Friendly
Titul: Vtedy v raji
Žáner:  historická dráma
Krajina, rok, minutáž: SK, ČR, 2016, 99 min.
Scenár: Jozef Urban
Réžia: Petr Pálka, Dan Krzyvoň
Hudba: Radúza
Účinkujú:  Jan Budař, Miroslav Etzler, Ondrej Havelka, Jürgen Heinrich, Simona Stašová
.
SYNOPSIS The Czech-Slovak co-production film „Then in Paradise“ by writer, screenwriter and producer Jozef Urban freely tells the story of the dramatic fate of the Czech climber Jozef Smítka and his companions, executed by the Nazis in April 1945 in Terezín. A story about freedom in bad times in which we learn from a story about a legendary climber and also about the location of the Bohemian Paradise in the 1930s and the occupation. The story tells not only about steep paths in sandstone walls, but above all about the winding path to freedom. Unusual views of the world and experiencing harmony pay a high price. Even for the fateful love that drives the protagonist to an extreme decision. The clash with the occupying power gives the story a fatal character. In the struggle for freedom and the dream woman, the line between friendship and hatred is sometimes thinner than a sheet of unwritten paper.
.
Tenkrat v raji 2016 Czech War Drama DVD for sale online
.
SYNOPSIS    Česko-slovenské koprodukčný film „Tenkrát v ráji“ z pera spisovateľa, scenáristu a producenta Jozefa Urbana voľne rozpráva príbeh dramatického osudu českého horolezca Jozefa Smítky a jeho druhov, popravených nacistami v apríli 1945 v Terezíne.   Príbeh o slobode v zlých časoch  v ktorých  sa dozvedáme  z rozprávania o legendárnom horolezcovi a taktiež  o  lokalite Českého  raja v období tridsiatych rokov a okupácie. Príbeh rozpráva nielen o strmých cestách v pieskovcových stenách, ale predovšetkým o krivolakej ceste k slobode. Za neobvyklé pohľady na svet a prežívanie harmónie sa platí cena vysoká. Aj za osudovú lásku, ktorá hlavného hrdinu doženie k extrémnemu rozhodnutiu. Zrážka s okupačnou mocou dodáva príbehu fatálny charakter. V zápase o slobodu a o vysnívanú ženu je hranica medzi priateľstvom a nenávisťou niekedy tenšia ako list nepopísaného papiera.
.
Review:
.
Ďalší dobový  vojnový  opus ako  pokus o historickú fresku o dávno minulých časoch, a taktiež i  film podľa knižného bestselleru a s dobrým hereckým obsadením.
Ako už je doma  tradične zvykom obdobné projekty  pojí k sebe i  slabšia dramaturgická príprava. Z toho vyplýva scenáristicky podpriemerne prepracovaná  motivácia  postáv, či bez hlbšej celkovej logiky filmového rozprávania.  Pozitívne naladených divákov  potešia najmä čiastkové výkony niektorých protagonistov a skvelý hudobný podmaz.
Nie je ťažké odhadnúť  že  posty  filmovej  réžie či scenáristiky sa priveľmi nevyznamenali, avšak romantické línie pôsobia najmä na ženské a menej skúsené publikum.   Najvážnejšou otázkou   na projekte je najmä fakt,  že  filmový zámer je značne pomýlený, a dielo míňa  svojho cieľového diváka zjednodušeným konceptom nielen histórie ale aj filmu ako tvaru.
.
Tolerantné publikum ocení  možno skutočnosť skvelej  režijnej  práce s hercami a prijateľný strih. Naopak žalostné je kameramanské stvárnenie. Dramaticky  nadmieru kostrbatých klišé v celkovej výpovedi. Tieto elementy  však  napokon  z produkčného zámeru neurobili ani  priemerný film pre domácu kiniodistribúciu. Málo taktiež  pre  medzinárodné globálne podmienky, kde  falšovanie histórie a heroizácia zápecníctva  nemajú ako prvky  produkcie  žiadne šance.
.
Historický film z 2. svetovej vojny  však  nevidel profesijného dramaturga. Pochybný a slabo neurčitý  v klišé a v príbehových   kŕčoch    je najmä záver filmu s lákavým prísľubom „Vtedy v raji“. Tu je záver  úplne mimo a v prázdnote. Nešlo tu o žiadny raj, a ani o žiadne poctivo či napäto vykreslené minulé udalosti.
.
Škoda tak trochu debutantskej megalománie,  a neskúsenosti,  zacielenej na neurčitý a neosobný  „stred  publika“, ktorý je ako značková priepasť  pre málokoho.
 .
Evaluácia: 40 – 50 – 60 %
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: video games | Thanks to Wachdienst, Trucks and SUV