Filmová recenzia: Nočné zvieratá, Nocturnal Animals, USA, 2016, 117

Print Friendly

Titul: Nočné zvieratá (Nocturnal Animals), USA, 2016, 117 minút
Scenár a réžia: Tom Ford
Kamera: Seamus McGarvey
Strih: Joan Sobel
Hudba: Abel Korzeniowski
Genre: „puzzle filmová dráma“

Účinkujú: Amy Adams, Jake Gyllenhaal, Michael Shannon, Aaron Taylor-Johnson, Isla Fisher, Ellie Bamber, Armie Hammer, Karl Glusman, Robert Aramayo, Laura Linney, Andrea Riseborough, Michael Sheen a ďalší
Distribúcia a foto: CinemArt  v SR  od  24. novembra 2016

SYNOPSIS When Rory Jansen (Bradley Cooper) publishes his first book, it is an exceptional feat that happens once a generation, and then it stirs up the literary world and the public. Friends enthusiastically recommend it, criticism is also enthusiastic. The book is everywhere, from book clubs, to airplanes and campus. A style that is fresh and wisdom about life seems kind of timeless. Rory immediately becomes a literary star. A charismatic, talented, intelligent, young author seems to have it all: a wonderful life, a loving wife (Zoë Saldana), the world at his feet – all thanks to his words. But whose words are they? And whose story is it in the end? The moment Rory achieves the highest success, he is tracked down by the Old Man (Jeremy Irons) and confronted with the fact that he is the real author of the short story. The old man tells of wonderful but tragic memories of his own youth in the period after World War II in Paris, which led him to write the book. When Rory sees that another man has paid for the truth and his life story, he is confronted with the inevitable question of creativity, ambition and moral choice, at the mercy of these motives. A story written as a story in a story. Rory’s life is fiction in itself. Behind it all is a real living literary lion, Clay Hammond (Dennis Quaid). Seduced and entangled in a conversation about the true meaning of this short story, a beautiful and cunning graduate (Oliva Wilde) cannot prevent the connection between the story and its own secret past.

Nocturnal Animals (2016) - IMDb

SYNOPSIS  Keď dyž Rory Jansen (Bradley Cooper)  publikuje svoju prvú knihu, je to  výnimočný počin, ktorý sa prihodí raz  za generáciu  a vtedy  to rozbúri aj  literárny svet  i verejnosť. Priatelia ju  nadšením odporúčajú, kritika je taktiež nadšená.  Kniha je všude, od knižních klubů, po letadla a akademickou půdu. Stylem, který je svěží a moudrostí o životě, se zdá být jaksi nadčasovou. Rory se okamžitě stává literární hvězdou. Charismatický, talentovaný, inteligentní, mladý autor má zdá se všechno: báječný život, milující manželku (Zoë Saldana), svět mu leží u nohou – a to vše díky jeho slovům. Ale čí to jsou slova? A čí to je nakonec příběh? V okamžiku, kdy Rory dosáhne nejvyššího úspěchu, jej vypátrá Starý muž (Jeremy Irons) a konfrontuje jej s faktem, že on je skutečným autorem novely. Starý muž vypráví o nádherných nicméně tragických vzpomínkách na své vlastní mládí v období po druhé světové válce v Paříži, které ho přivedly k napsání knihy. Když Rory vidí, že jiný muž zaplatil za pravdu a svůj životní příběh, je konfrontován s nevyhnutelnou otázkou kreativity, ambice a morální volby, kdy je vydáván na milost těmto pohnutkám. Příběh napsaný jako příběh v příběhu. Roryho život je sám o sobě fikcí. Za tím vším je skutečný živý literární lev, Clay Hammond (Dennis Quaid). Sváděn a zaplétán do rozhovoru o skutečném významu této novely, krásnou a mazanou absolventkou (Oliva Wilde), nemůže zabránit spojení mezi příběhem a jeho vlastní tajnou minulostí.

Nocturnal Animals (USA 2016)

MOVIE  REVIEW

Film Nočné zvieratá sú po autorsky mimoriadne vydarenom debute Single Man,2009, z dielne vtedy ešte len debutujúceho režiséra Forda,  ktorý bol po zásluhe nielen ocenený Oscarom, ale súčasne nominovaný na mnohé ďalšie prestížne ceny.

Žánrovo vychádzajú fordove Nočné zvieratá  z módy takzvaných skladačkových filmových rozprávaní, PUZZLE MYSTERY FILMS, – s viacerými dejovými líniami, zámernou mystifikáciou, v labyrinte slepých naratívnych  uličiek a často krát navodených samotným štýlom filmového rozprávania. Obvykle s paradoxmi logiky, a taktiež s psychoanalýzou temných vzťahových riešení, a analýzou všeobecnej citovej stránky človeka.

Americký nezávislý režisér Harison Ford je  v svojom novom  diele  artovo univerzálny, i keď nezaprieme inšpiráciu takými zaujímavými  opusmi   ako Lynchov  znamenitý film  Lost Highway či  Mullholland Drive, či  dielami ako Šiesty zmysel, 1999, alebo Slová, 2012 režiséra Briana Klugmana.  Alebo inšpirovanie sa symbolikou filmu Účtovník, 2016, režiséra Gavina O’Connora.

Film  Nočné zvieratá sú remeselne, žánrovo, herecky i režijne i všeobecne z pozície filmovej dramatiky,  a naratívneho kúzlenia,  určite  mimoriadnym dielom, ktoré tematizuje vzťahy medzi ľuďmi.

Mimoriadne účinne sa v ňom  zobrazujú, a  analyzujú javy ako  „citová vyprahnutosť   ženského sveta“,  ktoré sú logicky spôsobené nulovým darom z nebies  v podobe materinskej anexie. Zrejme taktiež  vplyvom ďalších veľmi zlých „rodinných konštelácií“.  Najmä  okolnosti  nedostatku talentu, alebo mizivej  odvahe  k  IMPULZU, ako byť ako človek sám sebou. Čiže bytosťou so snahou o  istý osobitý životný cieľ. Najmä vedieť si oceniť lásku svojho životného partnera,  a  mať snahu pochopiť svoj životný príbeh (nie únik  v alkoholických excesoch).

Sterilný  svet  krásnej,  naoko zabezpečenej, a taktiež  navonok príkladne úspešnej feminy (Amy Adams).  Ale  táto ženskosť  je  vo vzťahoch obrazom postavy na osudovej mizine. Púta nás v deji aj  protagonistická analýza hlavného filmového  charakteru kurátorky Suzan.   Hovoríme  o zrelosti ženskej protagonistky  ako o „symbole modernej ženy bez talentu k žitiu“. Teda postava o hrdinke odkázanej k citovému míňaniu, partnerskej slepote, a napokon aj  k „fatálnej osudovej samote  pri alkoholovom úniku“.  Táto je rovnaká v Texase a v Los Angeles.

Surealistická americká  matafora  však  neosloví každého kritika, a už vôbec nie väčšinové publikum.  Napriek výhradám a pochybnostiam istej časti kritickej obce, sú  NOČNĚ ZVIERATÁ, podľa nás  mimoriadne vydareným (…) režijným a scenáristickým   lahôdkovým filmom  –  „ART OPUS OF EXCELLENCE“.        Evaluácia: 95 %

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: video games | Thanks to Wachdienst, Trucks and SUV