Recenzia: PERFEKTNÝ DEŇ / A PERFECT DAY / El pozo; D: Fernando León de Aranoa

Print Friendly

Titul: Perfektný deň / A  Perfect Day / El pozo

Žáner:  artová dráma v garde EÚ

Kamera: Alex Catalán

Hudba: Arnau Bataller

Účinkujú:  Olga Kurylenko, Benicio Del Toro, Tim Robbins, Mélanie Thierry, Fedja Stukan, Ben Temple,Sergi López, Morten Suurballe

A Perfect Day - Official Trailer - YouTube

SYNOPSIS Common sense is the first victim of all wars. And that is exactly what happened to a group of humanitarian workers from the international organization Aid Across Borders, which is helping in a war zone somewhere in the Balkans. Sophie (Mélanie Thierry) is a newcomer to the group and wants to save the world. Mambru (Benicio Del Toro) has seen everything and wants to go home. Katya (Olga Kurylenko) once wanted to get Mambrúa and the interpreter Damir (Fedja Stukan) wants the war to finally end. „B“ (Tim Robbins) doesn’t even know what he wants. Now they have one of the last wells in their middle in the middle of the mountains, which is a source of water for several villages and a corpse thrown in by an unknown person floats in it right now. well is a seemingly simple task, but for our humanitarian heroes it is gradually becoming an unsolvable task with a few puzzles, from searching in vain for a tightrope to wandering the mountain roads on which mined cows lie to nonsensical orders from UN peacekeepers. sometimes they have to resort to non-traditional or crazy solutions, and they must not forget that they are in a war-torn area that can be awakened at any time, it’s just another Perfect Day out of many. (CinemArt)

                A Perfect Day (2015) - IMDb

SYNOPSIS  obětí všech válečných konfliktů bývá zdravý rozum. A přesně to se stalo i skupince humanitárních pracovníků z mezinárodní organizace Aid Across Borders, která pomáhá ve válečné zóně kdesi na Balkáně. Sophie (Mélanie Thierry) je v partě nováčkem a chce spasit svět. Mambrú (Benicio Del Toro) už všechno viděl a chce domů. Káťa (Olga Kurylenko) kdysi chtěla získat Mambrúa a tlumočník Damir (Fedja Stukan) chce, aby válka už konečně skončila. „B“ (Tim Robbins) ani neví, co vlastně chce. Teď mají na krku jednu z posledních studní uprostřed hor, která je zdrojem vody pro několik vesnic a právě teď v ní plave mrtvola, kterou tam někdo neznámý hodil. Vytáhnout tělo a vyčistit studnu je zdánlivě jednoduchý úkol, ale pro naše humanitární hrdiny se postupně stává neřešitelným úkolem s několika rébusy. Počínaje marným sháněním pevného provazu přes bloudění horskými cestami, na kterých leží zaminované krávy, až po nesmyslné příkazy od velitelů mírových vojsk OSN. Při řešení úkolů tak občas musí sáhnout k netradičním nebo rovnou šíleným řešením. Zároveň nesmí zapomínat, že jsou na území, kterým se prohnala válka a ta se může zase kdykoliv probudit. Prostě je to jen další Perfektní den z mnoha. (CinemArt)

Cieľová skupina: art-house, europeický model, NGO, vojnová absurdita, Balkán  Evaluácia  .Slovak Film:  75 – 80 %   Odporúčané  cieľové publikum:   univerzálne  &  artové 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: video games | Thanks to Wachdienst, Trucks and SUV