Filmová recenzia: Bod zlomu, Point Break, 2015

Print Friendly
Titul:  Bod zlomu / Point Break

Krajina: USA, Nemecko, Čína, 2015, 115´

Žáner: dobrodružný adrenalínový film pre mládež

Réžia: Ericson Core

Kamera: Kurt Wimmer

Hudba: Junkie XL

Distribúcia: Bontonfilm

Is Point Break (2015) on Netflix Austria?

SYNOPSIS A young FBI agent (Utah) secretly infiltrates a thief gang whose members revel in extreme sports. They live with a totally relaxed approach to life and the law. The only law they are willing to respect is Earth’s gravity. The group knows no limits and is far beyond normal limits and, under the leadership of charismatic leader Bohdi, committing unprecedented and very elaborate crimes. Utah is gradually gaining information and the trust and sympathy of Bohdi and the entire gang. At the same time, however, he begins to question his official duties. He is increasingly absorbed in the intoxicating and unfettered lifestyle, where the main credo is freedom and adrenaline. No matter how many rules are broken and how many people die. (Bontonfilm CZ) (…) The guarantor of the inflated action performance is the director Ericson Core, who as a cinematographer shot the first founding part of the series Fast and Furious or Retribution with Melo Gibson. In addition, the action in the film will be as authentic as possible, the creators tried their best to give priority to real people over computer tricks. Adrenaline performances are performed by the stars of extreme sports, often in very dangerous circumstances. „The amazing thing about the action’s adrenaline passages is that they actually look like they’re not real, like it’s not possible. But it’s real, „says the director enthusiastically. Different today are the motivations of robbers and also what can be done. The current gang is engaged in surfing in giant waves, their plans for their daring robberies and smooth escapes include free climbing, extreme snowboarding, motorbike jumps and dive riding, free falls and the crazy use of wingsuite suits for flying. The turning point that will come to cinemas on New Year’s Eve 2015 promises even more action, even more tension and even more adrenaline, all in 3D.

Point Break (2015) Phone Wallpaper | Moviemania

SYNOPSIS   Mladý agent FBI (Utah) v utajení inflitruje zlodějský gang, jehož členové si libují v extrémních sportech. Žijí s totálně uvolněným přístupem k životu  i k zákonům. Ten jediný zákon, který jsou ochotni respektovat, je zemská gravitace. Skupina nezná žádné limity a právě daleko za hranicemi běžných omezení a pod vedením charismatického vůdce Bohdiho provádí nevídané a velmi propracované zločiny. Utah postupně získává informace i důvěru a sympatie Bohdiho a celého gangu. Zároveň ale začíná pochybovat o svých oficiálních povinnostech. Je čím dál více pohlcen opojným a nespoutaným životním stylem, kde je hlavním krédem svoboda a adrenalin. Bez ohledu na to, kolik pravidel se poruší a kolik lidí zemře.  (Bontonfilm CZ)  (…)  Zárukou nadupaného akčného predstavenia je režisér Ericson Core, ktorý ako kameraman natočil prvý zakladajúci diel série Rýchlo a zbesilo či Odplatu s Melom Gibsonom. Akcia vo filme bude navyše maximálne autentická, tvorcovia sa čo najviac snažili dať prednosť skutočným ľuďom pred počítačovými trikmi. Adrenalínové výkony predvádzajú  hviezdy extrémneho športu, často za veľmi nebezpečných okolností. „Na akčných adrenalínových pasážach filmu je úžasné to, že vlastne vyzerajú, akoby neboli reálne, akoby to nebolo možné. Ale ono je to skutočné,“ vraví nadšene režisér. Iné sú dnes motivácie lupičov a tiež to, čo je možné urobiť. Súčasný gang sa zabáva surfovaním v obrích vlnách, v plánoch ich trúfalých lúpeží a hladkých únikov nechýba voľné lezenie, extrémny snowboarding, skoky na motorkách a stmhlavá jazda, voľné pády či šialené využitie wingsuite oblekov na lietanie. Bod zlomu, ktorý príde do kín na Silvestra 2015, sľubuje ešte viac akcie, ešte viac napätia a ešte viac adrenalínu a to všetko aj v 3D.

Review

Medzi domácu i hollywoodskú distribúciu sa občas dostanú diela nadšených debutujúcich autorov. Tieto diela  oslňujú  prísľubom témy a pohľadu, ale vnútornnej praxi filmovej komunikácie  sú  niekedy  až príliš  vágne.  Zrejme to bude aj prípad  nášho Bodu zlomu (Point Break).

V rámci filmových projekcií  uvidíme aj značne nadnesený koncept  a takmer  neuveriteľný príbeh – prezentáciu  krásy prírodných divov či exkluzívneho „adrenaline lucky flesh“ folklóru (obrie vlny, snowboard, lezenie, bobríky odvahy i klasický bitkársky zápas)  či komunity adrenalínových snaživcov.

Dielo vo vzťahu k publiku kráča najmä v duchu „adrenalinového fantasy“ pre mládež s neuzavretou hodnotovou štruktúrou. Z nášho  nadmieru výpravného projektu  vyčnieva relatívne korektná pohľadnicová kamera formovaná častými  zábermi z vrtuľníkov, stadycamov, dronov, podmorských kamier – alebo snímanie obrazu v extrémnych podmienkach  značne  zvýšenej prašnosti a humidity.

Z konceptu jeho tvorcov vyplýva, že akcie hlavných hrdinov nesledujú ani tak  akúsi predpokladanú logiku neuveriteľnosti či životných štandardov, ale   najmä  zručnosť  a následné predvádzanie sa postáv, ich  skutočnú  či modelovú všestrannosť, lásku a úctu charakterov nielen samých k sebe, ale aj k všehomíru, k ekológii, a v  získavaniu  rešpektu  v kolektíve spriaznených mladých a krásnych  duší. Prirodzene aj najlepšie  argumenty majú rovnako silné protiargumenty:  adrenalínová a veľmi dobrodružná jazda  by mohla  práve začať   pre pripravených k štartu  (12+).

IMDb: 50 – 55 %  Adrenalínová komunita: 75 % 

◙  http://www.mercurynews.com/celebrities/ci_28199907/trailer-point-break-remake-is-actually-pretty-good

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: video games | Thanks to Wachdienst, Trucks and SUV