PREZENTÁCIA VÝSKUMU: UNDEGROUND 80

Print Friendly

PREVZATÁ  SPRÁVA  Z  FAMU PRAHA  EVENT:  Underground 8-0

Český filmový underground 80. let  [Středa 16. prosince 2015, 18:00]

Projekce a diskuze. Centrum audiovizuálních studií FAMU ve spolupráci s galerií Školská 28.

Výběr z čerstvě rekonstruovaných 8mm filmů Pabla De Saxe, Pigi a Pana Karry představí polozapomenutou kinematografii druhé vlny českého undergroundu. Projekci bude předcházet série úvodních příspěvků ke společenským reáliím a kulturnímu kontextu amatérského a nezávislého filmu 80. let, mimo jiné od Jiřího Horníčka (NFA), Matěje Strnada (NFA), Marka Vajchra (Revolver Revue), Martina Čiháka (FAMU) a Ondřeje Vavrečky (FAMU).

Undergroundové filmy Pabla De Saxe, Pigi a Karry patří po filmu amatérském a uměleckém do třetího, nejméně probádaného okruhu nezávislé tvorby 70. a 80. let. Pro tuto skupinu je typický odklon od sféry veřejné směrem k privátní a komunitní praxi autorské tvorby. Okruh tvůrců, jehož členem a jedním z hlavních iniciátorů byl i Čaroděj OZ (alias Blumfeld SM), zformoval v tomto období rozsáhlou paralelní subkulturu filmových studií, festivalů, přehlídek a kulturních událostí. Na rozdíl od předchozí generace podzemního hnutí, jež svou inspiraci hledalo v americké psychedlické kultuře, generace osmdesátých let vychází z post-punkového hnutí a nové vlny. Svou tvorbou neusiluje o nastolení konfrontačního rámce velkých dějin, jako spíše o vnitřní reflexi dystopického stavu společnosti, jež zastupují mimo jiné fenomény spartakiád, prvomájových oslav a veřejných slavností. Tato skupina představuje v 80. letech zároveň jednu z mnoha filmařských skupin pohybujících se mimo oficiální kulturní dění, je však jedinou, jejíž filmy můžeme dnes v rekonstruované podobě spatřit. V rámci večera budou promítnuty filmy digitálně rekonstruované z původního formátu 8mm a ukázky z dalších titulů, které jsou dnes považovány za ztracené.

Program:  (1) Šivův tanec (Pablo De Sax, 1983, 10min)  (2)   Kolonie Buďánka (Pablo De Sax, 80. léta, 3.5min)  (3)  Helga (Karra, 1982, 8min)  (4)  Proces 1984 (Pablo De Sax, 1984, 12min)  (5)  Praga Kaput Regni (Pigi, 1982, ukázka 2min)  (6)  Bojujeme za mír (1983, ukázka 2min)  (7)  Tlesknutí jednou nohou (Karra, 1983, 2.5min)   (8)  Pohádka pro šílence (Pigi, 1985, 26min)

Pablo De Sax    Narozen 1961, vystudoval Střední školu uměleckých řemesel a později obor restaurování na SPŠG Hellichova. Od počátku 80. let se živil jako zahradních, uklizeč, knihovník a arteterapeut. Od roku 1979 natáčí filmy na formátu 8mm, jeho prvním hereckým angažmá byly filmy Perný Den OZ (1979, Čaroděj OZ/Karra) a Blahoslavený uklizeč (1981, Čaroděj OZ). Prvním samostatnou režií pak Poslední dny dr. Horáka (1980, spol. s Jiřím Vnoučkem a Ludvíkem Hradílkem) natočené podle životního příběhu Julia Fučíka. Pro jeho filmy je příznačný zájem o momenty absurdního vytržení z přirozeného běhu věcí, jež v nich ztělesňuje například postava Vincenta Venery, nebo velkorysé využití metaforického potenciálu jatek, dobytka a syrového masa. V současnosti pracuje jako restaurátor stříbra, je vlastníkem rozsáhle sbírky naivního umění a spolupracuje jako scénograf se skupinou Vanessa.

Pigi      Narozena 1966, po absolvování střední ekonomické školy se v roce 1979 stěhuje do Ždírce, kde společně s Čarodějem OZ dnes žije. Od 80. let vystřídala řadu zaměstnání, v 90. letech vydávala krátce na pohlednicích koláže a básně inspirované fikčním světem svého vlastního filmu Praga Kaput Regni (1982). V současnosti pracuje jako restaurátorka polychromie. Pro její filmy je typická volně improvizovaná, téměř esejistická poloha, ironizující dobové společenské konvence na úrovni v privátního i veřejného prostoru. Ve filmu Akupresura (1984) se zabývá například stereotypními vzorci chování uvnitř rodiny a trávení volného času, Bojujeme za mír (1983) je komentářem k Mírovým slavnostem. Častou režijní metodou v je v jejím případě umisťování fiktivních postav do skutečných dějů a reálií.

Karra   Narozen 1954, absolvoval gymnázium, po základní vojenské službě začal pracovat v Ústředním zkušebním ústavu zemědělském, kde se dodnes věnuje výzkumu háďátek. Společně s Čarodějem OZ hrál od konce 70. let ve skupině Ovoce a zelenina a začal natáčet první filmy na formátu 8mm, později Super-8. Pro jeho tvorbu je typická poloha humoru a nadsázky, filmy mívají formu jednoduché skeče s nepředvídatelnou pointou. V řadě případů byl inspirován výtvarným odkazem první avantgardy (např. Tlesknutí jednou nohou, 1983), nebo ranou kinematografií obecně. Odtud  vychází i časté používání mezititulků, nebo expresivního světelného podání scény. Jeho herecký komediální talent je možné spatřit mimo jiné ve filmech Akupresura (Pigi, 1984), nebo Queen of China Town (Čaroděj OZ, 1981), na řadě filmů spolupracoval i s Tomášem Mazalem (Studio GAMA).

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: video games | Thanks to Wachdienst, Trucks and SUV