Filmová recenzia: HUSIA KOŽA, Goosebumps, 2015, 104´

Print Friendly

[recenzia: Gabriel Gröber]  Titul: Husia koža, Goosebumps

Žáner: horor, komédia

Krajina: USA, 2015, 104 min.

Filmová réžia: Rob Lettermann

CAST /  Účinkujú: Halston Sage, Odeya Rush, Jack Black, Jillian Bell, Dylan Minnette, Jeremy Ambler, Amy Ryan, Ella Wahlestedt, Karan Soni, Steven Krueger, Ryan Lee, Amanda Lund, E. Roger Mitchell (a iné  profesie)

Everything You Need to Know About Goosebumps Movie (2015)

SYNOPSIS Teenager Zach Cooper (Dylan Minnette) doesn’t like the fact that he’s in a small hole. However, he finds out that everything also has its bright side – he meets an interesting brave girl next door, Hannah (Odeva Rush), who lives in a neighboring house. Hannah has a mysterious father who develops into R. L. Stine (Jack Black), author of a series of bestsellers called Goosebumps. It turns out that there are real reasons why Stine is such a weirdo … He’s a prisoner of his own imagination. The monsters for which his books are famous are real, and Stine protects his readers by keeping these monsters trapped in his books. When Zach inadvertently releases these monsters from the manuscripts, they begin to terrorize the entire city, and it is up to Stine, Zach, and Hannah to return to the books to which they belong. (Falcon)

Hannah Stine | Spooky Kids Wikia | Fandom

SYNOPSIS   Teenagerovi Zachovi Cooperovi (Dylan Minnette) sa nepáči fakt že sa ocitol v malej diere.  Zisťuje  však  že všetko  má aj svoju svetlú stránku – stretáva sa so zaujímavou odvážnou dievčinou od vedľa, s  Hannah (Odeva Rush), ktorá žije v susednom dome.  Hannah má tajomného otca, z ktorého se vyvinie R. L. Stine (Jack Black), autor série bestsellerov s názvom Goosebumps. Ukazuje sa, že existujú reálne dôvody, prečo je Stine taký čudák… Je totiž väzňom svojej vlastnej  predstavivosti. Príšery, ktorými sa jeho knihy preslávili, sú skutočné, a Stine svojich čitateľov chráni tým, že tieto monštrá drží uväznených vo svojich knihách. Keď  Zach neúmyselne tieto príšery vypustí z rukopisov, začnú terorizovať  celé mesto a je na Stineovi, Zachovi a Hannah, aby sa  znovu vrátili do kníh, kam patria. (Falcon)

Veľká výprava, spektakulárny charakter  a špeciálne efekty sú pozitívnou stránkou tohoto pre zábavu mladistvých určeného projektu. V tejto kategórii sa vzhľadom na štandardný scenár, s viacerými logickými lapsusmi; a najmä kostrbatosť  deja – jedná o štandardný počin a vklad na producentské istoty.

Pochvalu si zaslúži presvedčivé stvárnenie titulnej roly postavy Hannah (Odeva Rush), kvalitné efekty (FX). a bezchybná výtvarná stránka projektu.

Hodnotenie – film cast: 50 – 55 %

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: video games | Thanks to Wachdienst, Trucks and SUV