Filmová recenzia: EVA NOVÁ, 2015

Print Friendly

[autor recenzie: Gabriel  Gröber]  Žáner:  dráma

Krajina: Slovensko / Česko, 2015, 90´

Scenár a réžia:  Marko Škop

Produkcia: Ján Meliš a Marko Škop

Kamera: Ján Meliš

Účinkujú:   Emília Vášáryová, Milan Ondrík, Gabriela Dolná, Žofia Martišová, Ľubomír Gregor, Dušan Jamrich, Jaroslava Sisáková, Anikó Varga, Valéria Fürješová

Film Eva Nová strhol v Toronte kritikov. Má cenu FIPRESCI - Kultúra SME

Eva Nová is a film starring Emília Vášaryová – the story of a woman who is flexible and coveted, but an aging actress. He has a problem with his addiction because he belongs to the category of abstinent alcoholics. Her biggest challenge is to return to standard family life, and to try the seemingly impossible, which is to gain interest in a relationship with her own son, whom she previously hurt greatly. The feature debut of the previously well-known documentary director Marek Škop was created in a Slovak-Czech co-production. It was filmed around Sabinov and in Bratislava. In addition to Emilie Vášáryová and Milan Ondrík, the film also includes Anikó Vargová, Žofia Martišová, Dušan Jamrich and Ľubo Gregor.

Eva Nová (2015) - trailer #1 | Kinobox.cz

Film Eva Nová, je filmom, kde je v hlavnej úlohe Emília Vášaryová – príbehom ženy, ktorá je flexibilná a žiadostivá, avšak starnúca herečka.  Má problém so svojou závislosťou, pretože patrí do kategórie abstinujúcich alkoholikov. Jej najväčšou výzvou je vrátiť sa do štandardného rodinného života, a pokúsiť sa o zdanlivo nemožné, čím je získanie zájmu o vzťah s vlastným synom, ktorého predtým veľmi zranila. Hraný debut predtým známeho dokumentaristického režiséra Marka Škopa vznikol v slovensko-českej koprodukcii. Nakrúcalo sa v okolí Sabinova a v Bratislave. Okrem Emílie Vášáryovej a Milana Ondríka vo filme ďalej účinkujú aj Anikó Vargová, Žofia Martišová, Dušan Jamrich či Ľubo Gregor.

Nikto nie je dokonalý (30.7.) - YouTube

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: video games | Thanks to Wachdienst, Trucks and SUV