Filmová recenzia: Iracionálny muž, Irrational Man, USA, 2015, 96´

Print Friendly

Titul: Iracionálny muž, Irrational Man

Žáner: filmová dráma

Krajina, rok, dĺžka:  USA, 2015, 96 ´

Scenár a réžia: Woody Allen

Kamera:  Darius Khondi

Účinkujú:  Joaquin Phoenix, Emma Stone, Parker Posey, Jamie Blackley, Ben Rosenfield,  Ethan Philips, Merredith Hanger, Tom Kemp

Distribúcia: od 30. 7. 20115 Magic Box (Bioscop)

JOAQUIN PHOENIX eyewear in Irrational Man, the latest Woody Allen movie.

Synopsis: Renowned university philosophy teacher Abe Lucas (Joaquin Phoenix) is experiencing a midlife crisis. This is manifested, for example, by a certain peculiar and unrooted emptiness of monotony, in other words a general reluctance to work and work, alcoholism, impotence. However, the trigger is the deception of his infidelity wife and the tragic death of his best friend in Iraq.

emstonesdaily | Actress emma stone, Emma stone style, Emma stone

Synopsa:  Uznávaný vysokoškolský pedagóg v odbore filozofia Abe Lucas (Joaquin Phoenix)  zažíva krízu stredného veku. Táto sa prejavuje napríklad istou zvláštnou a  nezakorenenou  prázdnotou monotónnosti, inak povedané  všeobecnou  nechuťou k tvorbe  a  práci, alkoholizmom, impotenciou. Spúšťačom však je s klamanie z nevery manželky a tragická smrť najlepšieho priateľa v Iraku.

Stereotypné blúdenie hlavnej mužskej postavy  nenaruší ani sľubný potenciál  zápletky  s pedagogickou kolegyňou  Ritou (Parker Posey).  Do tretice  príliš nefunguje  ani  milostná  ponuka   talentovanej  a šarmantnej  študentky  Jill (Emma Stone).  Abe Lucas síce  svoju žiačku Jill  realisticky a zásadovo  odmieta, ale  obojstranne veľmi riskantná životná výzva napokon začne dýchať vlastným spádom.

Darius Khondji AFS ASC / Irrational Man - British Cinematographer

Náhodne vypočutá konverzácia o utrpení rodinky  a  zlom či nespravodlivom sudcovi  sa  stáva spúšťačom akejsi  iracionálne zdôvodnenej  „pomsty   za previnenie“,  ktoré  môže byť vlastnou premyslenou hrdinskou obetou, ale pri podrobnom  objektívnejšom skúmaní  ide  o  fatálnu iluzórnosť.

DRAMATURGICKÉ  NÁMIETKY

Keď sa divák zamyslí, učte mi dá za pravdu, že: 1. akčná motivácia zmyslu odstránenia nepriateľa: – jedná sa o náhodne vypočutý rozhovor z prostredia rýchleho občerstvenia, ktorý nemá žiadny vzťah k charakteru hrdinu – či predošlému deju a ďalším postavám, 2. angažovanosť sa za cudzí projekt je logikou príbehu  nezdôvodnená, 3. emotívnosť rozhodnutia  k zásadnému kriminálnemu aktu je nulová. 4. neexistuje vzťah, a hrdina naopak využije zásadnú cudzosť ako lákadlo k dokonalej konšpirácii.

5. iracionalita nemá svoj príbehový  kontrast v racionalite, veď byť mŕtvou troskou nie je racionálne,  a pokaziť si život amatérskym vykonaním vraždy  nie je  „iracionálne“ ale v skutočnosti  „blábolové“ riešenie.

Iracionálnemu mužovi  chýba viac než je únosné: 1. postráda zručnejšiu dejovú  gradáciu, napokon aj invenčné dialógy; 2. značne prekombinovaný filmový  dej,  3. celková  motivická  „nevyladenosť projektu“ –  ohrozujúca elementárnu logiku.  

Téma krízy stredného veku  je globálne vďačným zacielením, a excelentné a vyzreté herectvo  ústrednej   dvojice  Joaquina  Phoenixa a  Emmy  Stone to určite nezmení.  Kardinálne problematickými sa javia  paradoxné,  a zväčša príliš letmo  načrtnuté  väzby so značnými rozprávačskými  klišé. Úplne absentujú  pútavé vedľajšie  postavy.

Nachádzame len  len prvoplánovú intelektuálnu komiku, s nepodareným hyperbolickou a schematickou konštrukciou:  nadneseným mlátením prázdnej slamy o  absurdnosti modernej filozofie [Joachim i Emmy sú síce nabití živočíšnosťou (prirodzene ju tiež nevidno),  avšak  intelektuálne spolu  tiež príliš nesedia: ona pôsobí filozofickejšie ako jej pedagogická vzorová parketa; i keď  sa  ho  anektívne  pokúša utešiť  v kríze].   

Kardinálne  neinvenčnou   sa  javí  najmä  dôležitá  záverečná scéna opäť dosť amatérsky inscenovaného nešťastia, pred otvorenou výťahovou šachtou.  Technicky  nedôveryhodne zdôvodnené otvorenie výťahovej šachty s následným motívom  „hrdinského   šmyku“,  na príznačnom svietiacom  symbole,  zo strelnice (baterka).  Radikálne pomýlené zakončenie snímky  zhadzuje aj  kľúčovú  dejovú pointu Iracionálneho muža.  

Od famózneho  režiséra  sa čakalo viac:  okrem celkom obstojnej hereckej akcie  allenovské leporelo dosiahlo nepríliš žiaducu  úroveň akejsi   kvázi vtipnej  polemiky,  s  minimálnou víziou. 

Vražda tu  je až príliš sprostredkovane, značne nefunkčne zobrazená ako experimentálny a patologický pokus  o pomoc dobru – fakt ABSURDITY – popretím obvyklých  životných pravidiel so zámerom likvidácie nevinnej obete, a vo finále aj  paradoxom  pokusu o likvidáciu študentky i milenky.  

Emmy Stone  sa svojou aurou pričinila o  famózne  zahranú študentku, a skalným milovníkom bezpochyby scenáristicky, i režijne mimoriadnej osobnosti Woody Allena.          

CSFD: 70 %    Evaluácia Československý film: 50 %

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: video games | Thanks to Wachdienst, Trucks and SUV