Filmová recenzia: SAMBA, 2014, 120´

Print Friendly

Titul: Samba
Krajina, rok, minutáž: Francúzsko, 2014, 120´
Réžia:  Olivier Nakache, Eric Toledano
Scenár: Olivier Nakache, Eric Toledano, Muriel Coulin
Kamera: Stéphane Fontain
Hudba: Lódovico Einaudi
Účinkujú: Omar Sy, Charlotte Gainsbourg, Tahar Rahim, Izia Higelin, Helène Vincent
Distribúcia (SR): ASFK [28. 5. 2015]
Žáner: sociálna dráma s komediálnymi prvkami

Samba Movie Guide, Anticipation Guide, 50 Plot Questions Amazing Critical  Review

MOVIE   REVIEW 

Senegalec Samba (Omar Sy) prichádza  ako kľúčový hrdina snímky  do zasnúbenej vyspelej európskej krajiny, v ktorej má svojho bezproblémového strýka  (Tahar Rahim). Nie je politickým azylantom, ale prichádza  najmä za vidinou zlepšenia svojej životnej úrovne.  Motívom je, aby  zakúsil osudovú šťastenu  – bez ktorej  je pozvoľný prienik  do konzervatívnej Francie – bývalej koloniálnej veľmoci veľmi nereálny.  Byť oficiálne a úradne akceptovaný  je však  v  aktuálnej  praxi   utečencov, hľadajúcich  domov a prácu  takmer  nemožné.

Letné Kino Pocity v Lanovom centre | KINO POCITY

Preto je stretnutie utečenca Samby tmavej pleti  s  depresívnou ale orgasticky založenou empatickou sociálnou pracovníčkou Alice (Charlotte Gainsbourg)  jednoducho darom z nebies – snáď pre oba protipóly vzťahovej rovnice.  Samba je  taktiež problémovým typom: je  vznetlivý a veľakrát eudaimonický.  I tak však Samba čelí byrokracii, šikane a obvyklej realite bežných a nie malých imigrantských  ťažkostí – bez registrovaného  trvalého pobytu a povolenia na pracovnú činnosť.

Hrdina Samba vzbudzuje  u žien  jednoznačnú potrebu akceptácie jeho ohromne silnej charizmy, a  obraz krutej reality nelegálnych prisťahovalcov je vyvážený  jemnou nadsádzkou s  francúzskym  typom introvertného humoru.

Scenáristické a režijné Dielo Olivera Nakacheho nemá  príliš komplikovanú zápletku, avšak jednotlivé atmosféry a celková atraktivita príbehu vzbudzuje veľké sympatie – najmä u nepredpojatého a otvoreného globálneho publika. Tvorcom filmu vyšlo podanie realistického a aktuálneho pohľadu na utečenecký problém vo Francúzsku  s  vydareným espritom: veď sa jedná o aktuálnu a veľmi citlivú europeickú  tému.

Evaluácia: 60 – 75 %

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: video games | Thanks to Wachdienst, Trucks and SUV