DANUBIANA MEULENSTEEN ART MUSEUM: V DANUBIANE OTVORILI ĎALŠIU VÝSTAVU / Exhibion winners Foederer Talent Award: Simone Munsters, Eva Stijnman, Malierin Simons

Print Friendly

VERNISÁŽ  Bratislava, Čuňovo  Nedeľa  15:00  –  11. 4. 2015  Exhibion winners Foederer Talent Award:  Simone Munsters, Eva Stijnman, Malierin Simons

Za účasti pozvaných hostí zo Slovenska i Holandska slávnostne otvorili ďalšiu výstavu mladých holandských talentov  Simone Munsters, Eva Stijnman, Malierin Simons.

O GALÉRII Stála expozícia DANUBIANA MEULENSTEEN ART MUSEUM umožňuje vystavovanie medzinárodného spolu so slovenským umením. Na slovenské podmienky je tento koncepčný model značne prelomový, pretože obdobné  druhy expozície súčasného (povojnového) umenia doposiaľ absentovali. V minulom režime muzeálne a galerijné inštitúcie nemali možnosť získavať do svojich zbierok moderné a súčasné umenie z ideologických dôvodov. Priľahlý  outdoorový  park umeleckých diel  poskytuje  zaradenie  pod šírym nebom o ploche osemtisíc metrov ktorú  rámcuje prostredie  šírej vodnej hladiny vodného dunajského diela a rieka Dunaj. Artefaktom poskytuje intimitu i nekaždodennú výlučnosť, ktoré môžu byť využité ako priestory osadenia exteriérových plastík, skulptúry a iných objektov.  Symbióza out a in je v dizajne už v koncepcii budovy, avšak aj v  zdôraznení kontextu prírody a jej súzvuku s človekom.

◙   AKTUALITY A  AKTUÁLNE VÝSTAVY   ◙  Exhibion winners Foederer  Talent Award:  Simone Munsters, Eva Stijnman, Malierin Simons; Laco Teren: Veľká ryba (29.03. 2015 –28. 06. 2015);  Kabinet Jána Švankmajera zo zbierky Ivana Melicherčíka (29.03. 2015 –28. 06. 2015).

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: video games | Thanks to Wachdienst, Trucks and SUV