Filmová recenzia: A LITTLE CHAOS, GB, 2014, V KRÁĽOVÝCH ZÁHRADÁCH

Print Friendly

Titul, krajina, rok : V kráľových záhradách – A  Little  Chaos, Veľká Británia, 2014
Minutáž: 116´
Réžia: Alan Rickman
Scenár: Jeremy Brock, Alison Deegan, Alan Rickman
Kamera: Ellen Kuras
Strih: Nicolas Gaster
Hudba: Peter Gregson
Účinkujú: Kate Winslet, Matthias Schoenaerts, Helen McCrory, Alan Rickman, Phyllida Law,  Stanley Tucci, Jennifer Ehle, Pauline Moran, Danny Web, Steven Waddington
Distribúcia: Bontonfilm od 23. apríla 2015

SYNOPSIS The English historical film was intended to reflect the conditions at the French royal court during the reign of the Sun King – Louis XIV. It was an interesting life full of passions, intrigues, and existential threats. This atmosphere is portrayed in the film with a charming to introverted personality and at a relatively comotic pace. However, this is not a superficial romantic story, but a more complex historical fresco. The original added value of the work is, in particular, the depiction of a specific period at the turn of classicism and romanticism and a historically significant change in the hitherto priority symmetrical and proportional planar park architecture with something excitingly different. It was precisely the English romantic aspect, which is the principle of English horticultural architecture, often realized also by masters from the neighboring Italian artistic environment. It was a synergistic use of the natural landscape structure (water reservoirs, elements of surprise or unloaded chance, forms of wild plants or fruits – pears, fascination with the nature of „pears“ and the favorite diet of the monarch).

Review: In 'A Little Chaos,' a Guileless Kate Winslet Offsets a Lavish  Versailles - The New York TimesSYNOPSIS   Anglický historický film  sa za  svoj zámer  stanovil  reflexiu pomerov na francúzskom  kráľovskom dvore  za doby Kráľa Slnka – Ludvíka XIV. Išlo o zaujímavý život nabitý vášňami, intrigami, i existenciálnym ohrozením. Táto atmosféra je vo filme vykreslené s pôvabnou  až introvertnou osobitosťou a v relatívne komótnom tempe. Nejde však o povrchný romantický  príbeh, ale komplexnejšiu historickú fresku.  Originálnou  pridanou hodnotou diela je najmä vykreslenie špecifického obdobia na prelome klasicizmu a romantizmu  a  historicky významnej zmeny  dovtedy prioritnej symetrickej a proporčnej  rovinnej parkovej architektúry niečim  vzrušujúco  odlišným. Išlo práve o anglický romantický aspekt, ktorým je princíp  anglickej záhradníckej architektúry, veľakrát realizovaný taktiež majstrami zo susediaceho talianskeho umeleckého prostredia. Jednalo sa o synergické využívanie  prirodzenej krajinnej štruktúry (vodné nádrže, prvky prekvapenia či vyloženej náhody, formy voľne rastúcich rastlín alebo plodov ovocia – hrušiek, fascinácia prirodzenosťou  „hrušiek“  a   obľúbenej  stravy  panovníka).

Druhý  režijný počin Allana Rickmana  v zásade  líči onú prazvláštnu „evolučnú  atmosféru“, čo by sme mohli  nazvať   tvorivo  poetickým princípom, voľne na pozadí  historických  reálií.  Príbeh začína eudaimonizujúcou líniou poukazujúcou čiastočne i na protirečivosť dobovej diplomacie francúzskeho dvora.  Jadrom zápletky  je   postava  Kate Winslet, ktorá je  ako  ťahúň príbehu  emancipovanej záhradníčky Sabine De Barra, ktorá je  pozvaná na konkurz  do Versailles, aby pre kráľa Francie  –   usilovala  o realizáciu myšlienok  dokonalejšieho typu záhrady.  [Kráľ Slnko bol považovaný za  najviac umeleckého a eudaimonického  z  plejády vládcov Francúzska].

Kate v roli Sabine musí obstáť ako profesionálka, ktorá je nositeľom nového romantizujúceho spôsobu záhradnej architektúry.  Film to zvlášť nezdôrazňuje, ale práve tento moment  sa  stáva nepísanou vývinovou normou pre  ďalší vývoj – ako protipól vtedajšej klasicky symetrickej záhradnej architektúry.

Madam De Barra je  sympatická, odvážna, čestná a charakterná hrdinka, ktorá  rieši svoj rodinné traumy nešťastných udalostí z minulosti, a popri tom sa presadiť  odhalením nástrah a intríg francúzskeho dvora, ktoré sú vo filme realisticky naznačené v podobe spletitých vzťahov a rýchlo sa meniacich konštelácií.

Film  Review

A little chaos  [Menšia chaotickosť]  je  Rickmanov druhý režijný počin. I toto dielo  je rovnako inšpirujúcim filmom,  ako jeho predošlý zrelo pôsobiaci  režijný  debut  The Winter Guest  [Zimný hosť]. Filmový zámer je jasne čitateľný, vzťahová  herecká chémia je v norme. Kľúčové  estetické či spoločenské reálie filmu sú využité príkladne.

Podstatou  filmového  diela  je  celkom  realisticky vykreslená romanca milostného zbližovania  dvoch skvelých a skúsených záhradníckych majstrov svojej doby Madame de Barra a  André Le Notre (1613-1700).  Filmové udalosti  do seba  zapadajú  dostatočne  vierohodne, presvedčivo i dojímavo  práve preto, že dej  má také komótne tempo s prezentáciou všedných dobových zvyklostí: v dobových ornamentoch, prepracovanosťou kostýmov  a  vtedy bežného nosenia parochní, či v líčení dvorných šľachticov v oblasti francúzskych Versailles.

Medzi horšie stránky príbehovej dramaturgie však patrí len  dosť kostrbato naznačený konflikt kľúčovej hrdinky Madame de Barra  z minulosti.   V porovnaní s  príbehom architektonickej revolúcie v prvom pláne  je  divákovi predostretý  len letmo, a naviac v  akomsi  skratkovitom hollywoodskom looku, čo možno považovať  za najzásadnejšiu  a veľmi  zrejmú  dramaturgickú slabinu tohoto projektu.

Hlavná hrdinka Sabine De Barra  je v príbehu vykreslená ako nemajetná, obyčajná ale nesmierne talentovaná ženská aktérka túžiaca po svojom bytostnom uplatnení.  Tento síce v princípe fiktívny, ale spracovaním  reálne a dojímavo vystavaný príbeh možno odporučiť aj hĺbavejšiemu typu publika,  ktoré nepreferuje príbehovú akčnosť  na úkor  atmosféry príbehu. Najmä vnímavejší divák  by mohol oceniť zručne  prezentovanú  estetickú stránku stvárnenia histórie.

▓  Evaluácia filmu  „A Little Chaos“
•  herecké výkony: 80 – 90 %
•  výtvarné zložky: 90 %  
•  celkový dojem: 65   –  70 %
•  produkčný dizajn: 85 % 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: video games | Thanks to Wachdienst, Trucks and SUV