Filmová recenzia: Sex, drogy a dane, Spies & Glistrup, 2013

Print Friendly

Titul: Sex, drogy a dane

Krajina, rok a minutáž: Dánsko, 2013, 110 min.

Réžia: Christopher Boe

Film  Review  

Veľkolepá historická freska týkajúca sa modernej dánskej histórie vzťahu provokatívnych postáv Monsa Glistrupa a verejného provokatéra Simona Spieceho. Polovina spoločnosti ich nenávidela, druhá zbožňovala, a oni si dokázali naplno užívať ľudského života.

Spies & Glistrup | Netflix

Filmové dielo je úspešne realizovaným produktom, ktoré má vynikajúce obsadenie a skvelú hereckú i režijnú prácu. Najnáročnejšou dilemou projektu bol herecký casting a stvárnenie charakterového vývinu postáv – na pozadí premien času.   Zámer  filmovej produkcie vyšiel jednoznačne nad očakávanie, pretože dielo sa  prezentuje jedinečným dynamickým a pritom artovým strihom. Najhodnotnejšou zložkou filmu je zrejme výnimočné herectvo oboch hlavných protagonistov filmu a zručný režijný rukopis s nadštandardnou zložkou autorskej vízie.

Spies & Glistrup - Publicity still of Pilou Asbæk & Nicolas Bro

Boeho snímka  Sex drogy a dane  vzbudila zaslúženú pozornosť,  najmä v európskej  festivalovej sieti.

▒  x x x  ▓   Evaluácia – koncept: 90%  réžia:  95% %,  herectvo v hlavnej roli:  90  %

 Festival participation score:  4  / 12  wins/nominations

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: video games | Thanks to Wachdienst, Trucks and SUV