Nový program Kreatívna Európa pre roky 2014 – 2020 prezentovali pre médiá

Print Friendly

2. 4 .  2014       Creative Europe Desk Slovakia       •    Program Európskej únie Kreatívna Európa, ktorého koncepcia vošla do platnosti od 1.1. 2014  zjednotila doposiaľ samostatné podporné koncepcie Kultúra a Media . Zlučujú sa týmto aj Kultúrny kontaktný bod a Media Desk Slovensko. ktorú bude tvoriť Creative Europe Desk Slovakia ako súčasť Slovenského filmového ústavu.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: video games | Thanks to Wachdienst, Trucks and SUV