FILMOVÁ RECENZIA: NEŽNÉ VLNY, D: J. VEJDĚLEK, 2013

Print Friendly

(…)  Titul  Nežné vlny

Žáner  komédia
Krajina pôvodu, rok vstupu do distribúcie  a minutáž  Čechy, 95 minút – 2013
Námet, scenár a réžia  Jiří Vejdělek
Kamerový dizajn  Vlado Smutný
Originálny soutrack  Miloš Krkoška
V titulných roliach účinkujú   Táňa Pauhofová, Hynek Ćermák,  Lucie Šteflová, Robert Cejnar, Jan Maršál, Vojtěch Dyk, Jan Budař, Vica Kerekes

SYNOPSIS The hero of the film Gentle Waves – a smiling historical „retro“ story from 1989 is the very introverted Vojta, who does not have an easy time with his assertion in his rather specific Czech family undergrowth. For example, he must compete with his explosive father as a not-quite-successful swimmer. He also hires piano lessons with his affective and energetic mother, who supports him in it. Young Vojtech would like to get closer with one enchanting red-haired girl, who should leave for the French capital soon, but even she does not reveal her plans to him. Vojtech must impress as the protagonist. Finally, make yourself really visible in the heart of a red-haired girl. Otherwise, he may lose his fight for an interesting girl forever.

SYNOPSIS  Hrdinom filmu Nežné vlny – úsmevného historického „retro“ príbehu z roku 1989 je značne introvertný Vojta, ktorý to s presadením sa v svojom značne špecifickom českom rodinnom podhubí nemá ľahké. Musí napríklad súperiť so svojím výbušným otcom, ako nie celkom úspešným plavcom. Taktiež so svojou afektívnou, a energickou matkou, ktorá v ňom podporuje najme hodiny klavíra. Mladý Vojtech by rád dosiahol bližšieho zblíženie s jednou uhrančivou červenovlasou dievkou, ktorá by mala onedlho odísť do francúzskeho hlavného mesta, avšak ani tá mu neprezrádza svoje plány. Vojtech musí zaujať ako protagonista. Niečim sa konečne poriadne zviditeľniť v srdci rudovlasej dievčiny. Inak svoj boj o zaujímavé dievča môže navždy stratiť.

Lucie Šteflová | Filmografie | FILMER.cz

Veľmi lákavá dejová línia inak dosť obohnaných partií v českej produkcii. Nový film J. Vejdělka možno tematicky charakterizovať mozaikovitým prístupom:  skúškami na konzervatórium, detskými naťahovačkami a školským vytrestaní, rôznymi obvyklými, ale i horšie podanými hláškami, vtipmi a vtlačkami  v pohodárskej atmosfére. K rezervám tejto snímky treba pripomenúť nie príliš remeselnú dramaturgickú a scenáristická stránku. Vidíme napríklad stále tu istú rolu charizmatickej mamičky, stvárňovateľkou  T. Palhaufovou, ktorá filmu až neprirodzene kraľuje. Toto by sa nemalo stávať,  keď  koncentrácia na vedľajšiu postavu prekrýva všetky hlavné, a ďalšie dôležité  motívy.

Film Nežné vlny je nesporne kultivovanou snímkou, ale pohľadnicových motívov sofistikovanej snímanej vodnej hladiny, alebo sizyfovského drilu pri nácviku klavíra je nad-pomer. Je to nevulgárne a uhladené dielo. Jeho mnohé motívy však nerozvíjajú zápletku. Kumulujú v princípe stále tu istú perokresbu pováh, či letmo načrtnuté príbehové línie. Nežné vlny  vychádzajú najmä z akýchsi náladových fragmentov, bez hlbšej a premyslenej kľúčovejšej pointy. Kedysi bolo v českom filme v tomto prístupe hodne zručných majstrov (napr. J. Menzel, V. Chytilová). Tu sa však zámerne poletujúcej extrovertnosti nedarí. Záver filmu je naopak značne nadsadený, a voči vývinu a motívom predošlého deja už neskutočne mimo, a, žiaľ prísľuby, podľa filmového trailera, zostali nenaplnené.

Film asi vznikal značne rýchlo, takže scenáru J. Vejdělka jasne chýba tvrdšia, a najmä diverzifikačná oponentúra. Jeho zacielenie podcenilo klasické české publikum, i keď s ním vôbec nie je ľahké pracovať.  Veľká škoda.  Ľúto môže byť najmä nedotiahnutého projektu bez podstatného ľahkého kolegiálneho humoru, ktorého u nového Vejdělka nie je veľa. Žiadalo by sa podstatne prepracovať dejové línie. Ale máloktoré dobré a krásne motívy vo vyššom celku filmového diela skutočne aspoň trošku ladia, a to je mrzuté.

Čo je na tomto príbehu pozitívne a možno najstrategickejšie?  Napriek chybám a prešľapom vo vývine deja. Napríklad predovšetkým v chybnom a otáznom obsadení, prvkami kumulujúcimi až do prekvapujúco nezvládnutej filmovej réžie,  uznajme producentom  aspoň nadmieru pekné filmové šaty. Ide tu celkovo najmä o vzácne pozitívneho ducha s presvetlenou výtvarnou stránkou, a esteticky provokatívnymi typmi. Po Hřebejkovinách, či Troškovinách, ktoré pracujú   s remeselne riskantnou ale zručnou akceptáciou malomeštiackeho životného štýlu, bola donedávna i Vejdělkovina synonymickým  pojmom pre štandardného diváka  remeselne zaručenej českej srandy.  Po tomto značne problematickom opuse to už prestalo platiť.  Film Nežné vlny sa však  môže pýšiť  najmä výtvarnou estetikou – uhladenými motívmi jedného z najlepších českých kameramanov všetkých čias – Vladimíra Smutného.

OFFICIAL  TRAILER
Trailer Nežné vlny ceskeho rezisera JIRIHO VEJDĚLKA on You Tube

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: video games | Thanks to Wachdienst, Trucks and SUV