JIA ZHANGKE: A TOUCH OF SIN, CHINA

Print Friendly

Hlavná myšlienka čínsko-japonského filmu DOTYK HRIECHU / A TOUCH OF SIN:

A Touch Of Sin Official Trailer 1 (2013) - Zhangke Jia Movie HD - YouTube

IA ZANG-KE has created an ethically beneficial, and at the same time a masterful film with acting and a camera, which clearly belongs to the outstanding cultural products despite the criticized „symbolism and hints“. This procedure is in principle also its author’s directing license.

JIA ZANG-KE  vytvoril eticky  prínosný, a súčasne hereckými výkonmi a kamerou majstrovský film, ktorý patrí jednoznačne k vynikajúcim kultúrnym produktom napriek kritizovanému „symbolizmu a náznakom“. Tento postup je v princípe taktiež   jeho autorskou režijnou licenciou.

Yellowmenace: FILM: A Touch of Sin (天注定) - part 3 "Foxconn Incidents"

HODNOTENIE KONCEPCIE FILMU REDAKCIOU  ČESKOSLOVENSKÝ FILM:  90 %

Yellowmenace: FILM: A Touch of Sin (天注定) - part 3 "Foxconn Incidents"

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: video games | Thanks to Wachdienst, Trucks and SUV