FILMOVÁ RECENZIA: DÁVAM TOMU ROK, I Give It a Year. 2013

Print Friendly

(…) Titul: Dávam tomu rok, I Give It a Year
Žáner: Romantická komédia

Krajina pôvodu: Veľká Británia, 2013, 98 min
Réžia: Dan Mazer
Filmový script: Dan Mazer
Kameramanský dizajn: Ben Davis
Pôvodná hudba: Ilan Eshkeri
Účinkujú: cSimon Baker, Rose Byrne, Anna Faris, Minnie Driver, Jason Flemyng, Rafe Spall,  Olivia Colman, Anna Skellern, Jane Asher a ďalší

I Give It A Year — Archery Pictures

SYNOPSIS

Movie makers who do not have relationships, infatuation, and direction themselves. In their completed film work, it is truly visible. At the same time, however, this circumstance is interesting and attractive to the audience. We will probably only laugh at black, and mostly English-understood cold humor. But as a black comedy film, the genre holds up great. The leading protagonists are well chosen, and scientists. So we are only frozen by a slightly stenciled scenario.

Especially surprising, and also not very original final point. Of course, we can’t introduce her before your visit to the cinema.

I Give it a Year, review

Review:

Film tvorcov, ktorí sami  vzťahy, zamilovanosť, a smerovanie nemusia.  Na diele je to vidieť. Avšak súčasne práve táto okolnosť  je zaujímavá a divácky príťažlivá.  Smiať sa budeme zrejme len čiernemu, a zväčša anglicky ponímané studenému humoru. Ale ako čierna komédia film drží žáner skvele. Čelní protagonisti sú skvele vybraní, a vední. Takže nás zamrzí len trochu šablónovite ponímaný scenár.

Najmä málo prekvapujúca, a taktiež nie príliš originálna záverečná pointa. Samozrejme, že my ju  nemôžme predstaviť už pred vašou návštevou kina.

Hodnotenie redakciou   ČESKOSLOVENSKÝ FILM:  60 %

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: video games | Thanks to Wachdienst, Trucks and SUV