VERNISÁŽ AŠOTA HAASA NADCHLA PRIAZNIVCOV OP ARTU

Print Friendly

…    BRATISLAVA 12. 3. 2013 – Pôsobivé svetelné objekty, maľby s 3D efektom či originálne sklenené plastiky, ktoré vytvárajú hru s ilúziou. Mladý slovenský výtvarník Ašot Haas predstavuje výber z 10-ročnej tvorby na rovnomennej výstave.▬Haas rozvíril umelecké hladiny keď v roku 2007 získal prvé miesto v súťaži Galérie Nova za sklo. Odvtedy bol súčasťou vyše 30-tky výstav doma i v zahraničí. ▬ Jeho tvorba je charakteristická minimalistickou formou, za ktorou sa skrývajú zložité rovnice. Rád prekračuje hranice ľudského vnímania a ponúka hru s ilúziami či svetelnými efektami.▬  „Človek nevidí a necíti všetko, žijeme v istom spektre vnímania aj myslenia. Snažím sa vytvárať priestory a objekty, ktoré nemožno vidieť v reálnom svete, prekračujem hranice a vytváram ilúziu novej perspektívy, nového pohľadu,“ povedal tvorca. ▬  Základom jeho diel sú kruh a štvorec, ktoré rozvíja, zmnožuje, prekrýva, rozoberá či vrství, čím vytvára virtuálne priestory a dosahuje prechod z 2D dimenzie do 3D. V tvorbe prepája najnovšie moderné technológie s umením.Diela a realizácie Ašota Haasa je síce možné formálne zadeľovať do kategórií sklenenej plastiky, op artu či konštruktivistického umenia, avšak každé jeho dielo z týchto kategórií v sebe nesie pridanú hodnotu navyše, ktorá ho činí osobitým. Popri očividných znakoch geometrie a konštruktivizmu s náležiacich racionálnym výtvarným jazykom sú totiž dôkazom uchopenia prakticky neuchopiteľného – zhmotnenia princípov existencie a fungovania fyzikálnych zákonov, v našej prítomnosti trvalo prítomných, no bežne neviditeľných. Autorovo ovládnutie a následné používanie postupov, ktoré majú pôvod vo sfére matematiky a fyziky, fragmentuje a transformuje naše vizuálne vnemy tak, aby sme ich prítomnosť vnímali cez efekty nestálosti, vibrácie, či ilúzie pohybu v inak statických objektoch, maľbách alebo plastikách. A práve narábanie s iluzórnosťou (miestami až vyvolávaním zrakových manipulácií) nás nenecháva vnímať iba ich high-tech chladné estetické parametre. Autor rozohráva hru s našim (bežne triezvym a podmienene racionálnym) vnímaním reality – tým, že zámerne rozširuje jeho hranice. To spôsobuje, že diela, inak prísnych geometrických a technických parametrov, vnímame ako nestatické, efemérne, alebo dokonca živé – pulzujúce. Dôležitým činiteľom podpisujúcim sa pod tento jav je aj využívanie svetla, umelého ako kompozičného prvku v svetelných objektoch, alebo prirodzeného s náležitými princípmi optiky. Diela Ašota Haasa integrujú prvky a postupy náležiace do sfér dizajnu, sochárstva a sklárskeho výtvarníctva. Príčina je skrytá v autorovej trajektórii štúdií, počas ktorej pôsobil vo viacerých ateliéroch. I to sa výrazne podpisuje pod viac vrstevnatosť obsahu a koncepcií jeho diel.

Ašot Haas (*1981) študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, 2000 – 2002 v Ateliéri priemyselného dizajnu (F. Chrenka), 2002 – 2003 v Ateliéri transport dizajnu (Š. Klein), 2004 – 2005 v Ateliéri sklárskeho dizajnu (J. Gavula), 2004 – 2007 na Katedre Socha, objekt, inštalácia (J. Meliš). Tvorba autora, kde doménou je sklenená plastika a objekt, obsahuje princípy geometrickej abstrakcie, konštruktivizmu a znaky op artu. Ďalšou stránkou jeho tvorby je narábanie s fyzikálnymi a optickými zákonmi a dôraz na interakciu s divákom osobitne aj v jeho zvukových interaktívnych dielach. Žije a tvorí v Bratislave.

▬  Vernisáž: Utorok 12. 3. 2013, 17:00   ZOYA Gallery
Ašot Haas rozvíril hladiny slovenského výtvarného umenia, keď v roku 2007, ešte ako študent Vysokej školy výtvarných umení, získal prvé miesto v súťaži Galérie Nova za sklo. Odvtedy sa jeho diela dostali na vyše tridsiatku výstav doma aj v zahraničí a zaradili sa aj do zbierok významných galérii. Fascinuje ho jazyk geometrie, hra s tvarmi, farbami, svetlom, high-tech líniami či kybernetikou. Nerád zotrváva v jednej polohe, využíva zručnosti z rôznych výtvarných oblastí a rád experimentuje. Aj preto už počas štúdií striedal ateliéry – sochárstvo, industriálny dizajn či sklo. Jeho tvorba je charakteristická minimalistickou formou, za ktorou sa skrývajú zložité rovnice. Rád prekračuje hranice ľudského vnímania a divákovi tak ponúka hru s ilúziami či svetelnými efektami. „Človek nevidí a necíti všetko, žijeme v istom spektre vnímania aj myslenia. Snažím sa vytvárať priestory a objekty, ktoré nemožno vidieť v reálnom svete, prekračujem hranice a vytváram ilúziu nejakej perspektívy, pohľadu,“ povedal Haas. „Každý človek môže moje diela vnímať inak, niekomu sa z nich zatočí hlava, niekoho prenesú do inej sféry, niekto ich pochopí ako metaforu na súčasnosť, v ktorej žijeme či len ako hru. Do diel nevkladám konkrétnu tému, vysielajú rôzne impulzy, pre každého niečo iné. Hlavne by mali v človeku vyvolať nejakú emóciu,“ dodal. Základom jeho diel sú kruh a štvorec, ktoré rozvíja, zmnožuje, prekrýva, rozoberá či vrství, čím vytvára virtuálne priestory a dosahuje prechod z 2D dimenzie do 3D. V tvorbe prepája najnovšie moderné technológie, ktoré sa používajú v priemysle, výpočtovej technike či kybernetike, s výtvarným umením. Vytvára si ich sám na mieru svojich diel a pomocou nich konštruuje do nových tvarov sklo, plexisklo, kov či prvky na maľbách a grafikách. „Veľmi ma fascinuje sklo, ponúka obrovské možnosti prejavu tým, že je transparentné, krehké, ťažké, dosť komplikovane sa s ním narába a to ma láka. Kontrast ku sklu je napríklad obyčajný papier. Snažím sa ho povýšiť, dať mu inú hodnotu. V celej tvorbe mám rád kontrasty, nový pohľad na vec,“ povedal.

▬ Výstava OP ARTU AŠOTA HAASA potrvá do 10. apríla 2013 v Zoya Gallery v Erdödyho paláci na Ventúrskej 1 v Bratislave. Viac na www.xxxx.sk.▬Zdroj: Zuzana Kizáková, PR

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: video games | Thanks to Wachdienst, Trucks and SUV