„IDIOTIZÁCIA“ DIVÁKOV – FARMÁR HĽADÁ ŽENU; V ČR PODNETY NA DISKUSIU O DUÁLNOM SYSTÉME MÉDIÍ NA VÝZVU RRTV

Print Friendly

…    Minister kultúry obvinil televízie z „idiotizácie“ divákov 
Zdroj: STRATEGIE – PRAVDA – SME Slovenské súkromné televízie podľa Maďariča ponižujú ľudskú dôstojnosť a vedú pomyselnú kultúrnu vojnu voči občanom Slovenska.  Marek Maďarič by chcel spustiť celospoločenskú diskusiu o obsahu slovenských televízií. Nevylúčil sprísnenie legislatívy. Takéto presvedčenie nadobudol po odvysielení programu v TV JOJ v prime-time prvú časť novej série svojej reality show Farmár hľadá ženu. „S takou mierou vulgárnosti a totálnej degradácie človeka som sa ešte v najsledovanejšom čase našich celoplošných vysielateľov nestretol,“ povedal na tlačovej konferencii minister kultúry a dodal, že relácie podobného typu na konkurenčnej Markíze tiež “nezaostávajú.“ Minister chce do konca tohto roku predložiť do medzirezortného pripomienkového konania všeobecne platný predpis, ktorý by zakázal vysielanie programov nevhodných pre deti do 15 rokov pred 20.00 h. „Súčasná prax zaraďovania takýchto programov do vysielania je totiž príkladom zneužitia dobrej vôle ministerstva kultúry zo strany vysielateľov,“ poznamenal Maďarič.
Návrh otvorenej diskusie Diskusia by mala zodpovedať – či je verejnosť spokojná s ponukou hlavných súkromných vysielateľov. Poznať chce aj stanovisko ústavných činiteľov, samospráv či cirkví a rozprávať sa chce aj so samotnými zástupcami súkromných televízií. „Nezatracujem reality show, len mám pocit, že sa prekročila hranica a chcem počuť aj názor iných ľudí,“ argumentoval minister. Osobne je však presvedčený, že médiá sa dopúšťajú „idiotizácie“ dnešnej spoločnosti
Reakcia TV JOJ a TV Markíza  Markíza v tomto kontexte len pripomenula, že zahraničné televízie, ktoré môžu prijímať slovenskí diváci, vysielajú „drsnejšie formáty“. „Záujem pána ministra by sa mal v súčasnosti zamerať predovšetkým na RTVS, ktorá čerpá zdroje zo štátneho rozpočtu, zo zmluvy so štátom a z koncesionárskych poplatkov, ktoré navyše v nasledujúcom období plánuje navýšiť, hoci úroveň verejnoprávneho média tomu nezodpovedá,“ poznamenala hovorkyňa Markízy Oľga Dúbravská. O tom, že programová ponuka odpovedá požiadavkám verejnosti, podľa nej svedčí aj sledovanosť.
Stanovisko TV JOJ :  Ohradzujeme sa byť akýmkoľvek spôsobom zaťahovaní do ospravedlnenia pre plánované zvyšovanie koncesionárskych poplatkov pre verejnoprávnu televíziu, ktorá daňových poplatníkov za posledné roky stála už milióny eur na úhradu svojich dlhov. Pozornosť ministerstva by sme radi upriamili napríklad na presah zahraničných, najmä jazykovo zrozumiteľných českých staníc na Slovensko, ktoré nepodliehajú žiadnej regulácii. Navrhované sprísnenie legislatívy by bolo európskym unikátom a neobmedzilo by vysielateľov zo zahraničia, ale  znevýhodnilo domáce televízie. Formát Farmár hľadá ženu je iba jedným z formátov, ktoré ponúkame a ktorý nereprízujeme v denných hodinách. TV JOJ investovala a investuje do pôvodnej slovenskej tvorby stovky miliónov eur, prináša celosvetovo úspešné formáty ako Česko Slovensko má talent, vyrába slovenské seriály so slovenskými hercami, ktoré získali niekoľko diváckych ocenení. Investícia do slovenských seriálov za posledné roky presiahla viac ako 35 miliónov eur. Akékoľvek nové legislatívne obmedzenia by investície do domácej tvorby ohrozili.

RRTV  Komunitní média – materiál k veřejné konzultaci – RRTV ČR

V České republice v současnosti existuje duální systém vysílání, kdy platná mediální legislativa rozlišuje pouze dva typy vysílání – veřejnoprávní a soukromé (komerční). Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zpracovala materiál, který mapuje způsoby, jakými mohou být do stávajícího mediálního systému inkorporována tzv. komunitní (nezisková) média. Úvodní kapitolu materiálu vytvořil Nico Carpentier, Ph.D., významný mediální odborník zabývající se dlouhodobě sektorem komunitních médií, který v současné době přednáší na Karlově univerzitě, na Loughborough University a jako docent komunikačních studií na domovské Vrije Universiteit Brussel.

Další dvě kapitoly, pocházející ze studie financované irským regulačním orgánem (BAI), popisují příklady strukturálního zakotvení komunitních médií do mediálního systému a možnosti jejich financování, včetně postupů při udělování dotací na vysílání, popř. tvorbu pořadů.

Části studie byly převzaty s laskavým svolením irského regulačního orgánu a výzkumného týmu, který byl sestaven z irských mediálních odborníků (Dr. Kenneth Murphy, Ciaran Murray, Niamh Farren, Dr. Gavan Titley). Na tvorbě materiálu spolupracoval v roli konzultanta také Henry Loeser, který vyučuje na Katedře mediálních studií a žurnalistiky MU v Brně a stál u zrodu studentského rádia Masarykovy univerzity.

 Materiál si klade za cíl otevřít veřejnou diskuzi o možnosti změny současného duálního systému vysílání, spočívající zejména v ustavení „terciálního sektoru komunitních (neziskových) médií“.

Připomínky k materiálu lze zaslat do 15. října 2012 na e-mailovou adresu: komunitnimedia@rrtv.cz

◙   RRTV Výsledek studie mediální gramotnosti populace 15+ v ČR

Centrum pro mediální studia CEMES při Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze realizovalo na základě zadání Rady pro rozhlasové a televizní vysílání první ze dvou částí výzkumu úrovně mediální gramotnosti obyvatelstva ČR ve vztahu k novým komunikačním technologiím. Tato část výzkumu se soustředila na populaci České republiky ve věku nad 15 let.

Na tuto první část výzkumu naváže v blízké době druhá, která bude zaměřena na mladší cílové demografické skupiny. Nynější šetření bylo realizováno na vzorku celkem 819 respondentů starších 15 let, který reprezentoval obyvatelstvo podle věku, pohlaví, velikosti místa bydliště a regionu.

Šetření proběhlo metodou osobního dotazování respondentů tazateli, nástrojem výzkumu byl strukturovaný dotazník s otevřenými otázkami. Výzkum mediální gramotnosti obyvatelstva ČR v této šíři nebyl dosud realizován a je možné říci, že má ustavující charakter. Oblast mediální gramotnosti ve vztahu k novým komunikačním technologiím je v působnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání od 1. června 2010, kdy vstoupila v účinnost novela zákona o vysílání, která harmonizovala českou mediální legislativu s evropskou směrnicí č. 2010/13/EU o Audiovizuálních mediálních službách. Právě tato směrnice vyžadovala mimo jiné i zakotvení oblasti mediální gramotnosti ve vztahu k novým komunikačním technologiím do pravomoci orgánů ČR. Mezi povinnosti Rady od zmíněné novelizace zákona patří mimo jiné v rámci každoroční výroční zprávy o své činnosti zveřejňovat rovněž informaci o úrovni mediální gramotnosti ve vztahu k novým komunikačním technologiím a o opatřeních přijímaných na podporu mediální gramotnosti ze strany provozovatelů rozhlasového a televizního vysílání, provozovatelů převzatého vysílání, poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání a samoregulačních orgánů.

◙  RRTV  Kampaň za zodpovědné sledování televize dětmi měla u rodičů úspěch.
30. 11. 2011 11:29, autor: Martin Šesták
Praha – Kampaň Rady pro televizní a rozhlasové vysílání Vaše dítě, vaše televize, vaše zodpovědnost dosáhla u diváků příznivé odezvy. Zaznamenalo ji 80 procent rodičů, kterým se navíc líbila a považují ji většinou za účinnou, oznámila šéfka rady Kateřina Kalistová. Kampaň si klade za hlavní cíl upoutat pozornost rodičů k fenoménu televize v souvislosti s jejich ratolestmi.
Kampaň RRTV o vlivu televize na děti  V celé republice se průzkumu zúčastnilo přes 600 respondentů – rodičů dětí do 15 let. 80 procent z nich kampaň zaznamenalo, zejména ženy a rodiče dětí předškolního věku. Alespoň jeden ze spotů vidělo 90 procent z těchto respondentů, přičemž nejčastěji si vybavili spot, ve kterém se chlapec dívá sám o půlnoci na televizi. Tím se kampaň zařadila mezi deset procent reklam, které měly takto dobrý výsledek u cílové skupiny. Respondenti hodnotili kampaň také jako líbivou a přes 70 procent z nich ji považuje za účinnou. Zajímavostí podle Lenky Korečkové z agentury Milward Brown bylo, že spot s oslavou narozenin fungoval zejména na muže, spot metro oslovila až šokovala ženy a spot půlnoc fungovala nejvíc, neboť byla nejbližší realitě a mohli se s podobnou situací běžně setkat.
Kampaň sestává ze tří spotů, které si nechal původně vypracovat rumunský mediální regulátor v roce 2007. Vedle chlapce, který v noci s obavami sleduje noční program, zatímco rodiče spí, se v dalších klipech představí také malý oslavenec, který s krájecím nožem agresivně rozkuchá narozeninový dort, nebo dívenka tančící v metru jako striptérka u tyče. „Klipy jsou reakcí na fakt, že děti se dívají na televizi více hodin, než tráví ve školách. Situace je v celé Evropě téměř shodná, Česko v tomto ohledu není výjimkou,“ uvedla Kalistová s tím, že v příštím roce se rada bude zabývat fenoménem dětské reklamy. To je totiž další oblast, na kterou si stěžuje velké množství rodičů. Podle nich jsou dětské pořady zarámovány do příliš agresivních reklam, cílících na dětské publikum.

29.8.2012 | Mediaguru Návrat seriálu Ordinace v růžové zahradě na obrazovky TV Nova znamenal sledovanost 1,722 mil. diváků starších 15 let. Ještě před koncem letních prázdnin uvedla TV Nova na obrazovky novou řadu svého stěžejního seriálu Ordinace v růžové zahradě. Přineslo ji to sledovanost 1,722 mil. diváků starších 15 let, což znamenalo podíl 47,26 %. Ordinace se tak stala jednoznačně nejsledovanějším pořadem úterního večera. Po Ulici se na obrazovky vrátil další klíčový pořad televize Nova. Spolu s tím se zvýšil rating i share Televizních novin (share: 53,74 %, rating: 18,4 %, D15+). Nova Group se tak v celodenních hodnotách přiblížila k 35 % mezi diváky staršími 15 let a k 37 % ve skupině diváků 15-54 let, což bylo nejvíce ze všech televizních skupin. Souběžně vysílané pořady proti Ordinaci zaznamenaly sledovanost těsně nad úrovní 0,5 mil. diváků starších 15 let. VIP Prostřeno! na Prima family sledovalo 534 tis. diváků (share 14,92 %) a premiérové Nejlepší Bakaláře na ČT1 546 tis. (share 15,38 %). Nově v pozdním prime-time zafungovala i Kriminálka Las Vegas (673 tis., share 25,31 %), čímž se zařadila mezi nejsledovanější nezpravodajské úterní pořady.

Soutěžní sekce Fresh Generation prvních a druhých celovečerních filmů nabídne například americkou existenciální komedii Black Pond režisérů Toma Kingsleyho a Willa Sharpea, snímek o mládí Pavilon Tima Suttona a oceňované německé drama Bojovnice, které se v říjnu objeví v kinech. Do soutěže Konfrontace hraných a dokumentárních studentských filmů bylo vybráno 18 snímků, které vznikly v evropských, australských, asijských a latinskoamerických filmových školách. Vybrány byly z 1500 prací. Snímky v soutěžních sekcích budou posuzovat mezinárodní poroty složené z významných filmařských osobností. Z České republiky v nich usednou streetartový výtvarník Jakub Matuška a skladatel, malíř a jeden z kandidátů na prezidenta Vladimír Franz. “Členství v porotě přijal předtím, než se stal prezidentským kandidátem,” uvedl mluvčí přehlídky Jiří Sedlák.

◙ Pokles mediálních investic pokračoval i v červenci
17.8.2012 | Mediaguru Také sedmý letošní měsíc přinesl celkově nižší monitorované výdaje do médií než ve stejném období vloni.
Souhrnný monitorovaný objem reklamních investic v médiích dosáhl v letošním červenci více než 3 mld. Kč (3,093 mld. Kč), což ve srovnání s červencem 2011 znamená pokles o necelých 5 %. Ani v červenci tak nedošlo ke zlepšení monitorovaných výdajů do médií a trh je tak za letošní rok celkově pod úrovní loňska. Mediatypem, který podle monitoringu dál roste, je internet (v červenci +32 %). V případě internetu je však v monitoringu sledována jen bannerová reklama. V červenci si alespoň podle monitoringu meziročně polepšila i rádia (+2,5 %) – v jejich případě jsou ale mapovány jen národní kampaně.

◙ Komiks ve službách reklamy
18.8.2012 | Mediaguru I deváté umění jménem komiks najde své uplatnění v reklamě. Jeho forma byla pro reklamní tvůrce nejednou zdrojem inspirace. Komiks představuje moderní médium, jež je schopné nést jakýkoliv obsah. Na prostoru svých panelů prostřednictvím bublin tak vypráví nejen dobrodružství svých hrdinů, ale nezalekne se i takového sousta, jako je Kafkova Proměna. Ani reklama není pro komiks žádnou výjimkou. Celkem často se komiksoví hrdinové stávají reklamní tváří. Batman, Superman, Spiderman či Hulk jsou v reklamě doslova jako doma. Ve většině případů se však jedná pouze o vypůjčení postavy či jejích atributů, zatímco komiksová forma v reklamě dodržena není. Jiným případem jsou reklamy, které více než hrdiny využívají komiksovou formu spolu s jejími panely plných bublin. V minulosti nebylo ojedinělé využít i delšího komiksu k propagaci určitého produktu, tímto způsobem byly propagovány například prací prášky, šampóny nebo cigarety.Tehdy se do komiksů dostávali i slavní herci. Například v roce 1937 doporučoval westernový hrdina Buck Jones v komiksu zdravou snídani.

◙ Nápady světové reklamy: loterie
17.8.2012 | MediaguruLoterijní společnosti v reklamách obvykle lákají na sny plné tropických ostrovů, luxusních vil a drahých automobilů. Následující spoty však loterijní produkty prodávají jinak. Kreativně zajímavě zpracovatelný produkt je překvapivě často zobrazován ve smyslu popsaného stereotypu. Mediaguru se proto zaměřil na komunikaci, která loterii představuje v jiném světle.

◙ STRATEGIE / OZNAM

Zlozvyky agentúr v Hodnotení Stratégií Prinášame návod, ako neprísť o body v Hodnotení a na čo by agentúry mali dbať. 21. 8. 2012
Po ôsmych mesiacoch, odkedy mesačné Hodnotenie Stratégií začalo fungovať podľa nových pravidiel, sme si všimli opakujúce sa zlozvyky agentúr. Uznávame, že niektoré návyky môžu pretrvávať z predchádzajúceho dlhozabehnutého systému Hodnotenia. No fakt je, že napríklad nesprávnym vyplnením prihlášky (po novom brífu) sa môžu agentúry pripraviť o drahocenné body, o ktoré tak tvrdo mesiac čo mesiac bojujú. Spísali sme preto tipy pre agentúry, ktorých sa treba či už držať alebo vyhnúť. Páči sa:
Bríf vyplňte v krátkosti Bríf obsahuje kolonky typu Klient či Agentúra, v ktorých sa pravdepodobne pomýliť nemôžete. Kľúčový je ale posledný bod – background práce. Stretávame sa s brífmi, ktoré dokážu siahodlho opísať to, čo je nám zrejmé z videa. A to je zbytočné. Vynechajte vety typu: Zvolile sme dané médium, lebo dokáže zasiahnuť veľkú časť cieľovky. Prejdite rovno k veci – napíšte iba benefit, ktorý práca ponúka – skrátka prečo by práve vašej práci mali porotcovia prideliť viac bodov ako inej. Ak si práca vyžaduje, aby k nej boli vysvetlené aj iné súvislosti, nájdite si čas napísať ich v dvoch vetách. Vždy, ale vždy priložte hodnotné demo video Agentúry často posielajú odkazy na Facebook app, ktorú si zdanlivo môžeme jednoducho na svojom súkromnom profile spustiť. Ale kto z nás chce zdeľovať priateľom, na čom sa v práci “zabávame” a na čo by sme reálne možno nikdy neklikli? Ak je to aplikácia, v ktorej sa má niečo hýbať, nech sa to hýbe. Statické obrázky nám toho veľa nepovedia a strácate body. Najlepším riešením je demo video. Uvádzajte výsledky Častá otázka porotcov smeruje k výsledkom a k tomu, čo vlastne práca priniesla. Ak máte počet lajkov, views či (nebodaj) zvýšenie predaja, uveďte to.
Práce prihlasujte do existujúcich kategórií Nečudujte sa, ak vaša práca nakoniec skončí v inej kategórii, ako ste ju prihlásili. Je možné, že sa presunie počas Hodnotenia. Osud práce môže ovplyvniť vzájomná debata porotcov.
Kategória Kampaň oproti minuloročnému hodnoteniu vypadla z hry, práca sa preradí do inej kategórie (kategórií). Stáva sa, že agentúry zo zvyku prihlasujú práce do kategórie Kampaň. Môže sa zdať, že tak sa znižuje šanca viackrát prihlásiť jednu prácu. No novovzniknutá kategória New Media toto nahrádza. Býva síce zatiaľ najslabšie obsadená, no za zmienku stojí pripomenúť, aké práce do nej spadajú. A síce, je to využitie nového média a/alebo netradičné využitie už známeho média. Logicky potom bývajú práce prihlásené do kategórie Online a do New Media zároveň (samozrejme môže ísť aj o inú kategóriu, než je Online, do ktorej bude práca paralelne prihlásená, z praxe je to však Online). Šancu majú práce zo zahraničných trhov Zásadná zmena, ktorá nastala a je nutné ju znova pripomenúť je, že do Hodnotenia môžete prihlásiť práce, ktoré boli aplikované na zahraničných trhoch. Pričom na našom sa vyskytovať nemuseli. Jedinou podmienkou je, aby za prácou stál slovenský tím pochádzajúci zo slovenskej agentúry. Je to logické nasledovanie princípu Agentúry roka, v ktorej sa primárne body pripisujú agentúre, nie práci. Preto hodnotíme tvorbu agentúry a jej tímu, odhliadnuc od toho, na ktorom trhu práca figuruje. Nemôže sa teda stať (čo hrozilo doteraz), že agentúra dostane Grand Prix v Cannes a u nás sa ani len nedostane na shortlist Hodnotenia.

[LUKÁŠ GIRA (pr) – PRESS and PR periodical self-reflection] Sme iba stádo, dojné kravy, konzumenti bez názoru. Odovzdajme poslušne odmenu za našu prácu mocným. Potom nám dovolia tupo sa prizerať ako si ju mocní delia medzi sebou. Už to nerobia potajme, skryto. Už im ani za to nestojíme. No v stáde sa nájde vôl, ktorý dychtí po spravodlivosti, jeden z nás. Pomôžeme mu, my poslušné stádo. A počas štyroch rokov sa postupne dozvedáme, že dychtil po spravodlivosti. Ale po spravodlivosti v kontexte: To nie je spravodlivé, že si mocní delia medzi sebou plody našej práce, lebo mňa vynechali.

iUSERS REVIEW:   TÉMA   ŽÁNROVKA 

 ▬Magnuskův opus magnum, ve kterém je špatně vše, od neschopnosti vyprávět, přes technická selhání (byl vůbec k postprodukci přizván zvukař?) až ke kroucení hlavou nad tím, jak je možné sestavit do jednoho filmu takovou hereckou sestavu. Tenhle fakt pochopím u Trošky, nebo Poledňákové, kteří si za roky u filmu vybudovali určité postavení, které jim přihrává do cesty spousty kamarádů, kteří jsou ochotni jim hodit do filmu hodit nějaký ten štěk spíš pro dobrou známost, ale u mlaďocha Magnuska mi to prostě uniká. Leda, že by jeho břicho bylo plné zlaťáků. Co na tom, že kvalita výkonů odpovídá faktu, že některé z nich musí být rozhodně falešné. Fakt nevím, jestli nemít rád české filmy za to, že jsou to vesměs nudné ‚člověčinky‘, nebo spíše proto, že každý pokus o žánrovku končí strašným failem.

▬Zůstává pro mě záhadou, jak takový HHH  může získat prachy na tak směšný film. Největší mafián si musí jít osobně vyřídit účty s malým cikánem, hlavnímu hrdinovi den chybí mobil a on si toho ani nevšimne, automobilová honička ve favoritu, zběsilý klus lesem před mafiány, ty vole, kde to jsme? Utopit v něčem takovým svý prachy, tak mě trefí a rozhodně netleskám na premiéře jak dement a negratuluji tvůrcům ke skvělé práci. Ubohý paskvil, který ani nemám síly spláchnout do odpadu.

▬Vigilantská linie zmizela a školní drama i lidová komedie o drzých, hypervulgárně hláškujících cikáňatech bohužel ustoupila nudným intrikám po pomstě prahnoucích mafiánů, kteří tu narozdíl od jedničky moc strachu nenaženou. Technicky i vypravěčsky (gradování finále) se to snaží opisovat od amerických bijáků seč to jde, ale výsledkem je jen velmi nepřesvědčivá nápodoba, občas shozená příliš tmavými záběry (začátek), slabším zvukem nebo nesedícími postsynchrony. A samozřejmě nás opět čekají zástupy postav, z nichž i ta poslední hajzlbába musí být obsazena známou tváří.

▬Recenze Debata na téma, zda je druhý díl „drásavě aktuálního sociálního dramatu“ – lepší než první díl, bude připomínat debatu na téma, jestli je lepší opar, nebo kuří oko. I přes mírné vylepšení řemeslné stránky jde pořád o zoufale amatérský počin s naivně hloupým scénářem, odpornou, rozostřenou a plochou digitální kamerou a pekelně přehrávajícími herci, jimž sekundují strojeně deklamující neherci.  Jde o dílo, kterému nelze věřit nic, natožpak závažné poselství. Druhý díl, stejně jako první, trpí rovněž silnou „celebritózou“, tzn. obsazováním známých tváří, které neumějí hrát, ale mají či chtějí být ve filmu, protože to je oboustranně výhodné pro publicitu v bulváru.  Nejde jen o promenádování modelek Jitky Válkové a Dominiky Mesarošové; spíše o využití Jana Cimického, Radima Uzla či Iva Jahelky, kteří by měli filmu přinášet určitou legitimitu – tedy že za jeho obsahem stojí veřejně známé osobnosti. Ve skutečnosti se tím jen potvrzuje status těchto pánů jako pouhých populistů a jejich role nikdy nejsou přijímány jako živoucí postavy, ale jen „zjevení chlápka z televize“. Scenárista a představitel hlavní role, sedmadvacetiletý Tomáš Magnusek, každopádně pokračováním Bastardů dává najevo, že svou kariéru filmaře „nastolujícího závažné otázky“ myslí vážně. Někde v hloubi duše si sice musí být vědom, že to, co dělá, není úplně v pořádku – proto taky jeho filmy nemají novinářské projekce, což je vždycky příznak jistého studu tvůrců. Ale vypadá to, že by z Bastardů chtěl mít velkou trilogii mapující nejen neúnosný stav současného českého školství, ale i všeobecné korupce ve společnosti.

◙   Digitálna TV revolúcia Slovensko obišla
Ani nové stanice, ani presnejšie cielenie, ani nové služby – prechod na digitálne vysielanie zabezpečil biznis operátorom a znížil význam antény
Slovenský televízny trh bol v roku 2011 najmä o vyrovnávaní síl – technicky aj programovo. Ukončenie procesu digitalizácie terestriálneho vysielania nastolilo rovnaké konkurenčné podmienky pre všetkých najväčších vysielateľov – Markízu, Joj či Jednotku si od vlaňajška môže naladiť drvivá väčšina obyvateľov Slovenska. Dosiahnutím rovnakého pokrytia, ale najmä v dôsledku agresívneho programmingu sa televízie doťahovali aj z pohľadu sledovanosti. Sily sa v istý moment preskupili tak, že slovenský TV trh už nemal jednoznačného lídra ako kedysi. Po vypnutí analógového vysielania v polovici minulého roka už neplatilo, že Markíza, TV Joj a ich tematické kanály mali nevyrovnané podmienky – stanice majú v DVB-T úplne rovnaké terestriálne pokrytie, a teda aj potenciálne publikum. Napokon však zavážilo oveľa viac čosi úplne iné: státisíce domácností prešli z antény prevažne na satelit, kde otázka „naladím-nenaladím“ nezohráva úlohu. Celý proces digitalizácie terestriálneho éteru, ktorý sľuboval zvýšenie konkurencie, tematické stanice a nové služby, sa skončil tým, že na anténu sa dennodenne spolieha už iba jednociferné percento divákov. Televízie, na čele s RTVS, tak na túto malú časť publika zbytočne vynakladajú milióny eur. „Digitalizácia nám nepriniesla žiadne výhody. Na pár rokov sa postarala o lepší biznis pre satelitných a káblových operátorov a výborný biznis pre Towercom. Ostatní na tom nezískali nič, iba vyrovnanie distribučnej platformy na šírenie svojich programových služieb,“ tvrdí riaditeľ Centra reklamy TV Markíza Matej Ribanský. Hoci Towercom má k dispozícii aj ďalšie voľné frekvencie, Markíza podľa M. Ribanského už viac za DVB-T platiť nebude. „V súvislosti s cenou za terestriálne vysielanie, ktorú nastavil Towercom, a v konfrontácii so spomínanou nízkou penetráciou nevidíme spúšťanie nových programových služieb pre DVB-T reálne. Budeme preferovať káblovú a satelitnú retransmisiu,“ dodáva. Digitalizácia nepriniesla ani boom nových televízií, ktoré by chceli využiť na prvý pohľad atraktívnu možnosť celoplošného pokrytia. Práve naopak, minulý rok v lete skončila verejnoprávna športová Trojka, ktorej od začiatku chýbali peniaze na dôstojné fungovanie i zmysluplný biznis plán. Markíza a Joj o zámeroch na spustenie svojich tretích kanálov už dlhší čas iba hovoria. Čo bude hlavný spúšťač nových projektov, je zrejmé – peniaze. Reklamný trh na Slovensku sa zatiaľ nezotavuje, pre televízie preto ani nemá zmysel hrnúť sa do nákladných programov s otáznou návratnosťou. Už roky je tiež jasné, že pri veľkosti reklamného trhu je predstava o vzniku nového plnoformátového subjektu nanajvýš naivná. „S myšlienkou spustiť ďalší kanál sa zaoberáme stále, je to skôr vec situácie na trhu a akým spôsobom to zapadne do globálnej stratégie spoločnosti,“ hovorí M. Ribanský. Markíza získala ešte v júli minulého roka licenciu pre kanál Markíza Cinema, no CME podnikla na Slovensku aj viaceré kroky, ktoré naznačujú úvahy o spustení mužskej stanice. Licencovaná spoločnosť Markíza-Slovakia si dala registrovať ochranné známky ako Action, Action TV či Markíza Action. Televízia Joj taktiež potvrdzuje, že má pripravené viaceré koncepty možných nových staníc. „Platí jediné, čakáme na vhodnú situáciu na trhu. V súčasnosti by spustenie ďalšieho kanála nemalo z ekonomického hľadiska zmysel,“ hovorí obchodný riaditeľ Martin Heržo Obe najväčšie komerčné televízie sa v uplynulom období venovali skôr možnostiam, ako lepšie zhodnotiť svojich existujúcich mladších súrodencov. Spoločným znakom uskutočnených zmien je ústup od úzkej špecializácie s cieľom väčšieho diváckeho zásahu. M. Ribanský a M. Heržo sa zhodujú, že dôvodom je príliš malý slovenský trh. „Klienti sa v súčasnosti viac orientujú na cenu ako na špecifické mediálne parametre. Potrebujú objem, zasiahnuť kritickú masu. Z tohto pohľadu ide o oslovenie širšej cieľovej skupiny, pretože tlak na ceny je obrovský,“ vysvetľuje šéf predaja reklamy Markízy.  Televízia svoju Doma postupne preformátovala z čisto ženského kanála, redizajnovala jej grafický vizuál a upravila logo, z ktorého zmizol symbol srdca. „Vnímame ju už nie ako špecializovanú, ale ako druhú stanicu, na ktorej sme schopní klientov uspokojovať v ich komunikačných potrebách,“ hovorí M. Ribanský.  Z Joj Plus sa stala televízia Plus, ktorá sa z pôvodnej cieľovej skupiny 40+ postupne preorientovala na mladšiu časť diváckeho spektra v rámci strategického vekového rozmedzia dvanásť- až 54-ročných. Taktiež dostala logo a vizuál, ktoré korešpondujú s novým zameraním stanice. „Výsledky sa dostavili v podobe lepšej výkonnosti a rastúceho záujmu reklamných klientov,“ tvrdí Martin Heržo.  Obe menšie stanice hlavných komerčných vysielateľov v ostatnom roku dokázali prekvapiť občas vysoko nadštandardnými výsledkami. V rámci programu televízia Doma na jar 2012 zabodovala s tureckým seriálom Sultán presunutým z Markízy a najmä s pôvodným romantickým seriálom Druhý dych, ktorý sa začiatkom roka dokonca dokázal ratingovo doťahovať na oslabený hlavný kanál.  Otázku, či seriál Druhý dych, ktorý mala pôvodne vysielať Markíza, nebol pre Doma príliš drahý, Ribanský odbil s tým, že určite nie. Investícia podľa neho zodpovedala očakávaným výsledkom a cenovým nastaveniam v obchodnom modeli. Podľa M. Herža z TV Joj si konkurencia takýmto prudkým posilnením sledovanosti v niektorých časoch viac škodí, než pomáha, a Doma tak kanibalizuje na úkor Markízy.  Joj na Pluske v prime-time využíva najmä akvizičné seriály, ktoré z hlavného kanála vytlačila pôvodná tvorba. „Je to efektívne, snažíme sa toto nastavenie vyladiť tak, aby si Joj a Plus vzájomne nekradli divákov, ale aby ich odoberali konkurencii,“ dodáva M. Heržo. Dosiaľ najväčší úspech stanici priniesla americká verzia speváckej šou X Factor, ktorú uplynulú jeseň uviedla v pôvodnom znení s titulkami.  Rastúca Doma viedla k úprave obchodného modelu skupiny Markíza. Ten od apríla 2012 stanovuje rozloženie GRPs (gross rating points – sledovanosť divákov v nákupnej cieľovej skupine) medzi Markízu a Doma v pomere 85 : 15. K zmene došlo už po troch mesiacoch, rok 2012 začínala Markíza group ešte s distribúciou 90 : 10.  Joj group zvolila v roku 2012 obdobnú obchodnú stratégiu a rozpočet klienta rozdeľuje na Joj a Plus v pomere 90 : 10. Internetovú či vonkajšiu reklamu, ktorú poskytujú outdoorové firmy patriace do holdingu Joj Media House, však k televíznej pribaľovať neplánuje. „Nie som priaznivec balíčkovania,“ zdôvodňuje M. Heržo.   Napriek rozšíreniu cieľovej skupiny menších kanálov a ich rastúcej sledovanosti stále neplatí, že ratingový bod na Doma či Plus má z hľadiska obchodu v konečnom dôsledku rovnakú váhu ako ratingový bod na hlavnej stanici. „Určite nie je jedno, na ktorej stanici dôjde k dodávke GRPs. Stanice majú rôzny výkon, profil, programming, a teda sú v televíznych plánoch využívané špecificky,“ vysvetľuje riaditeľ mediálnej agentúry Mediaedge:cia Daniel Živica. „Televízie musia dodať GRPs v tej štruktúre, v ktorej sme ich objednávali, prioritne, ak je rôzna cena pre rôzne kanály,“ dodáva šéf agentúry Starmedia Co. Branislav Polák.

Prezentačná  snímka: GAGA

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: video games | Thanks to Wachdienst, Trucks and SUV