Recommendations for broadcaster (2) SCENÁRE FAMU (DATABÁZA DEBUTUJÚCICH JIŘÍHO DUFEKA)

Print Friendly

… CZ

 Informácia pre talenty   Česká televize, tvůrčí producentská skupina Debuty, vyhlašuje 1.výzvu na předkládání námětů a scénářů pro studenty FAMU za účelem jejich realizace (podpory).Vybrané scénáře (náměty) získají finanční a technickou podporu pro realizaci a dramaturgické vedení nezbytné k dokončení projektu.

Jaké scénáře/náměty hledáme?
◙ Středo- či dlouhometrážní film (26 – 28 min, 40 – 60 min; 70 – 85 min)
◙ Osobitý styl, netradiční pohled (na téma či filmové vyprávění).
◙ Kritérium realizovatelnosti

Požadavky:  Výběrové řízení probíhá dle standardních podmínek ČT: předložte námět či scénář + „Základní informace o projektu“. Kompletní informace na adrese: http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/vyber-projektu/.  Do přílohy (dokument „Základní informace o projektu“), oddíl „Doplňující informace“, připište: „Soutěž TPS Debuty“. Dále připojte informaci (do téhož oddílu): v jaké fázi rozpracovanosti se projekt nachází, případně jméno režiséra.  Texty pošlete v elektronické podobě na adresu: vyvojCT@ceskatelevize.cz a v kopii na dufekjiri@tiscali.cz do 15. 6. 2012. Vyhodnocení proběhne nejpozději do 15. 8. 2012.  Více k projektu vám sdělí Daniel Tuček, kreativní producent tvůrčí skupiny Debuty (tel: 775 605 907), nebo Jiří Dufek, katedra scenáristiky (tel: 732 837 653).

Ďalšie súťaže v ČR:  Cena Maxe Broda   Studentskou literární soutěž Cenu Maxe Broda o nejlepší esej pořádá Společnost Franze Kafky s cílem a ideou podpořit a vést mladé lidi k samostatnému uvažování, k hlubšímu zamyšlení nad aktuálními složitými společenskými a kulturními jevy a k pěstování dovednosti přesného a kultivovaného písemného vyjádření vlastního názoru. Tento cíl je naplňován volbou témat, nad kterými se mají mladí lidé zamýšlet. Bývá zařazováno i téma literární, které má soutěžící orientovat k četbě a samostatné interpretaci literárních děl. Cena byla nazvána po velké osobnosti středoevropské kultury, spisovateli a mysliteli, neúnavném organizátorovi kulturního života v českých zemích a Izraeli – Maxi Brodovi. Společnost Franze Kafky Široká 14  110 00 Praha 1   T 224,227,452   F 224,211,850   mail@franzkafka-soc.cz   www.franzkafka-soc.c z◙  Cena Novinářské křepelky Cenu Novinářské křepelky uděluje Nadace Českého literárního fondu novinářům do 33 let. Pod Nuselskými schody 3 120 00 Praha 2  nadace@nclf.cz    www.nclf.cz/stranky/ceny.htm  ◙   Cena Plže  Literární cena Plže – Plzeňský literární život.  Bedřicha Smetany 13
305 94 Plzeň slesingerova@plzen.eu, horakovaj@plzen.eu www.kmp.plzen-city.cz/publikace.p
◙    Cena Překladatelské soutěže Jiřího Levého  Soutěž pořádá Obec překladatelů pro začínající překladatele (věkový limit 35 let). Jejím smyslem je podpořit rozvoj českého literárního překladatelství, objevit nové talenty a otevřít jim publikační možnosti. Soutěž je organizována každoročně, vždy v určitých žánrových specifikacích. Pod Nuselskými schody 3 120 00 Praha 2 T 222,564,082
F 222,564,082 info@obecprekladatelu.cz www.obecprekladatelu.cz/levy.htm
◙  Cena Revolver Revue    Společnost pro Revolver Revue. Cena Revolver revue.      Jindřišská 5  – info@revolverrevue.cz,
◙   Cena Sazky  Cena Sazky je udělována v nejrůznějších kulturních oblastech, např. soutěž scénářů dosud nerealizovaných celovečerních filmů nebo cena v oblasti tance.   SAZKA, a.s.   K Žižkovu 851   190 93 Praha 9   T 266,121,212   T 266,121,111   F 266,128,484    info@sazka.cz Yvona Kreuzmannová, Koordinátorka     yvona@tanecpraha.cz web-nlb.sazka.cz/LoterieAHry/docDetail.aspx?docid=19015245&doctype=ART, www.sazka.cz

◙  4. ročník básnické soutěže Brněnská sedmikráska    Časopis a nakladatelství Host vyhlašují čtvrtý ročník básnické soutěže.     Po loňském tématu Nejkrásnější brněnská báseň o Praze (nejkrásnější pražská báseň o Brně) se částečně vracíme k původnímu zadání, které vyznačilo první dva ročníky soutěže – nejkrásnější oslavná báseň o Brně. Novinkou letošního ročníku je ovšem podmínka, že báseň musí být během finálového večera autorem přednesena, a odborná porota bude přímo na místě hodnotit nejen kvalitu textu, ale právě i zajímavost přednesu či provedení. Letošní ročník Brněnské sedmikrásky je tedy kláním o nekrásnější živě přednesenou báseň o Brně. Stejně jako v předešlých ročnících soutěže obdrží vítěz 10 000 Kč a další hodnotné ceny. Finále proběhne během čtvrtého ročníku festivalu Brněnské kulturní HOSTování, a to v sobotu 22. 9. 2012 v kavárně Kunštátská Trojka. Letošní Brněnské kulturní HOSTování nabídne kromě vyhlášení Sedmikrásky zejména program věnovaný 90. výročí narození Jana Skácela. Připravujeme besedu s básníkovými přáteli nebo komponovaný pořad ze Skácelova díla.  Básně v rozsahu nejvýše 2 strany A4 je možné posílat e-mailem na adresu: sedmikraska@hostbrno.cz nebo poštou na adresu Host (Sedmikráska), Radlas 5, Brno 602 00. Uzávěrka soutěže je 31. 8. 2012. Více na www.hostbrno.cz   Vítězové předešlých ročníků  2009 – Petr Petříček    2010 – Jan Spěváček    2011 – Sára Venclovská

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: video games | Thanks to Wachdienst, Trucks and SUV