fILM REVIEW: THIS MUST BE THE PLACE, SEAN PENN & PAOLO SORRENTINO, 2011, 118´

Print Friendly

 …    Titul: THIS MUST BE THE PLACE. 

krajina pôvodu:  Taliansko, Francia , Írsko , 2011, 118 min., 

Réžia: Paolo Sorrentino.

Kamera: Luca Bigazzi.

Hudba: David Byrne, Will Oldham.

CAPSULE: THIS MUST BE THE PLACE (2011) | 366 Weird Movies

ÚčINKUJÚ: (Cheyenne), Frances McDormandová (Jane), Judd Hirsch (Mordecai Midler), Eve Hewsonová (Mary), David Byrne (David Byrne). V kinách ČR od 19. dubna (apríla) 2012.

‎This Must Be the Place on iTunes

SYNOPSIS Italian director / screenwriter Paolo Sorrentino is the creator of an English-speaking film for the first time. He has participated in the Cannes International Film Festival four times. Now, in his latest film, he and Sean Penn have been able to combine the stylized character of Cheyenne without being a caricature. An important place in the story is played by David Byrne from Talking Heads and their song This Must Be the Place, which also became the dominant film tune. Cheyenne is a character, and above all a funny character, enjoying the world because he has an intellect, a relationship with art, and is the opposite of a mask that protects himself from the outside world. He believes – he trusts and is faithful! Rocker. The symbolic key to Cheyenne: The character of a rocker on a symbolic – real and figurative path, whose „formal tinsel“ and purpose is to find his father’s persecutor, former Nazi and war criminal, who is hidden somewhere in the USA. Cheyenne finds out that his father is dying, but as it goes in life, IT IS LATE. Even so, as if for a relentless „vision,“ he still travels to New York to spend his last hours with his father. They did not communicate with their father for thirty years, but nevertheless their father’s death becomes a reflection on universal values. Cheyenne learns of her father’s suffering in Auschwitz at the hands of former SS officer Alois Muller, which attacks the nature of the desire for revenge as a journey through America. In addition to catching Muller, however, the protagonist, with the help of the people he meets, tries to reconcile with his father’s death and his life. Finally came the supposed D-day as a showdown and an opportunity to retaliate … and the moment O – the capture of Muller – and Chenney’s decision: revenge is more important, or redemption and humility before life. In theaters from March 22, 2012! (e.g. YOUTH)

Movie review: “This Must Be the Place” not a place you want to visit – The  Denver Post

SYNOPSIS  Taliansky režisér/scenárista  Paolo Sorrentino je prvýkrát tvorcom anglicky hovoreného filmu. Na medzinárodnom filmovom festivale v Cannes sa zúčastnil štyri krát. Teraz v jeho zatiaľ poslednom filme s Seanom Pennom dokázali spojiť štylizovanú postavu Cheyennea tak, že nebola karikatúrou. Dôležité miesto v príbehu má  David Byrne z Talking Heads a ich skladba This Must Be the Place, ktorá  se stala i dominantným filmovým nápevom. Cheyenne  je charakter,  a predovšetkým vtipná postava,  užívajúca si sveta, pretože má intelekt, vzťah k umeniu, a  je opakom masky, ktorou sa chráni pred vonkajším svetom. Verí – dôveruje a je verný ! Rocker.  Symbolický kľúč k Cheyennemu:  Charakter rockera na symbolickej – reálnej i obraznej ceste, ktorej „formálnzm pozlátkom“ a účelom je nájdenie otcovho prenasledovateľa, bývalého nacistu a vojnového zločinca, ktorý je niekde ukrytý na území USA. Cheyenne zistí, že mu umiera otec, ale ako to už v života chodí JE NESKORO.  I tak však – akoby za neodbytnou „víziou“ predsa len  cestuje do New Yorku, aby s otcom strávil jeho posledné hodiny. Tridsať rokov si boli s otcom nekomunikovali, ale napriek tomu sa  otcova smrť stáva zamyslením na všeľudskými hodnotami. Cheyenne sa dozvedá o útrapách svojho otca v Osvienčime v rukách bývalého SS dôstojníka Aloisa Mullera čo atakuje prirodzenosť  túžby po pomste ako putovanie Amerikou. Okrem dopadnutia Mullera sa však hlavný hrdina pomocou ľudí, ktorých stretne, snaží zmieriť so smrťou svojho otca i so svojim životom. Napokon nastal onen predpokladaný deň D ako zúčtovani a príležitosť k odplate …  a okamih O – dopadnutie  Mullera – a Chenneyho rozhodnutie: je dôležitejšia pomsta, či vykúpenie a pokora pred životom.V kinách od 22. marca 2012 ! (napr. MLADOSŤ)

EVALUÁCIA RECENZENTA:  

MIMORIADNA KVALITA SCENÁRA I VÝTVARNEJ STRÁNKY. EXCELENTNÁ RĚŽIA – VÝBER HLAVNEJ POSTAVY A JEJ ZVLÁDNUTIE.  MIMORIADNE ARTOVÝ PRODUKT  ODPORÚČANÝ  K  NIEKOĽKONÁSOBNÉMU  ZHLIADNUTIU.

Hereccké výkony: 100 %

Réžia: 100 %

Kamera: 100 %

Scenár: 90 %

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: video games | Thanks to Wachdienst, Trucks and SUV