Výstava videoartu „lovci v raji“ v bratislavskej SNG

Print Friendly

Bratislava Výstava Katedry  intermédií a multimédií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave

Výstava LOVCI V RAJI v priereze hodnotí päťročnú existenciu Katedry Intermédií a multimédií a jej aktuálnych študentov, ako aj absolventov a bývalých doktorandov. Katedra si za svoju krátku existenciu vybudovala trvalý záujem študentov i špecifickej technologickej a umeleckej obce s príznačným záujmom o nové médiá. Obdobne je koncipovaná aj výstava, kde kurátori Eike Berg (HUN/DE), Daniel Grúň (SK), Ivana Moncoľová (SK) vybrali prierez tým najlepším z ateliérovej tvorby v médiu videa, inštalácie a objektov. Výber rozdelili do štyroch blokov s názvami: Potreba dokumentovania, Reálnejší ako realita,Strhujúca subjektivita, Zvrátený heroizmus. Idea výstavy Lovci v raji je založená na princípe objavovania reality či vytvárania novej reality, na práci s novými technológiami, filmom, hudbou, kamerou, myšlienkou tak, ako ju objavujú a tvoria študenti či už v súčasnosti vyspelí slovenskí mladí umelci/umelkyne, ktorí prešli týmto ateliérom.
Katedra intermédií a multimédií je najmladšou katedrou na VŠVU. Vznikla ako reakcia na nové umelecké trendy posledných desaťročí a na dopyt po študijnom programe, v rámci ktorého sa systematicky pracuje s novými médiami a s koncepčným prepájaním viacerých médií (fotografia, video, počítačová animácia, interaktívna inštalácia, objekty, performancia, kresba, skulptúra a pod.). Je to široké pole možností a nástrojov na vytváranie postupov a diel reflektujúcich aktuálne témy a problémy. Cieľom odborných predmetov je poskytnúť absolventom teoretické znalosti a praktické zručnosti (kamera, strih, programovanie, interaktivita, práca so zvukom) tak, aby boli schopní samostatne realizovať umelecké projekty a pripravení uplatniť ich aj v budúcom zamestnaní. Vzdelávanie je situované do troch ateliérov, kde sa spomínaný rámec realizuje programovým zameraním konkrétneho pedagóga ? Ateliér priestorových komunikácií +, Ateliér IN a Ateliér videa a multimediálnej tvorby. Katedru intermédií a multimédií Vysokej školy výtvarných umení tvoria tri ateliéry: Ateliér „IN“ (doc. akad. mal. Ilona Németh, DLA), Ateliér priestorových komunikácií + (doc. Mgr. Anton Čierny, mim. prof.), Ateliér videa a multimediálnej tvorby (doc. akad. soch. Anna Daučíková). Vedúcim katedry je doc. Mgr. Anton Čierny, mim. prof.  Vystavujúci: Radovan Čerevka, Dávid Demjanovič, Eja Devečková, Veronika Hliničanová, Ľudmila Horňáková, Zuzana Janečková, Jana Kapelová, Tomáš Klima, Lenka Klimešová, Miro Kohút, Daniela Krajčová, Magdaléna Kuchtová, Tomáš Šoltýs, Matej Vakula, Martin Vongrej.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: video games | Thanks to Wachdienst, Trucks and SUV