Petr Duhan začal ako riaditeľ manažovať verejnoprávny Český rozhlas

Print Friendly

E 15 STRATEGIE.CZ

Novým generálnym riaditeľom Českého rozhlasu je Petr Duhan – manaźér, ktorý  by mohol túto verejnoprávnu inštitúciu inovovať. Český rozhlas je po zruba dvojročnej stagnácii v provizóriu prístupný strategickým inováciám.

Už dnes je jasné, že v rámci reštrukturizácie sa bude znižovať i počet zamestnancov inštitúcie (o cca 400 zamestancov) – čím súhlasia aj rozhlasové odbory – s výhradou, ako si to sami odborári zadefinovali: „citlivého prístupu“.  Proces digitalizácie môže podľa interpretácie českej tlače Petra Duhana ešte minimálne tri roky počkať. 

Nový riaditeľ bude zoštíhlovať regionálne spravodajstvo a kmitočty regionálnych okruhov pre nový celoplošný „okruh štyri“, ktorý by poprepájal regionálne štúdiá. Jediné šo sa zatiaľ nebude zvyšovať sú kioncesionárske poplatky. Petr Duhan bol zvolený šiestimi z deviatich hlasov druhého kola volieb Rady ČRo. O jeho zvolenie sa pričinila predovšetkým Jana Jaklová.

80 % poslucháčov Rádiožurnálu tvorí segment 50+ čo je pre inštitúciu výzva k omladeniu cieľových skupín. Peter Duhan sa otvoriť mladým predovšetkým stratégiou technologických zmien: internet, sociálne siete, mobily. Obdobný proces prebieha v ČT – vo vysielaní českej verejnoprávnej televízie.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: video games | Thanks to Wachdienst, Trucks and SUV