Filmová recenzia: Hadewijch, Francia, 2009, 105 min.

Print Friendly

MOVIE  REVIEW

Filmový titul: Hadewijch
Žáner: dráma
Krajina: Francúzsko
Réžia: B. Dumont

MOVIE REVIEW

ASFK od 19.8.2010 na Slovensku uvádza koprodukčný projekt Arte France Cinema.

SYNOPSIS The film by French director Bruno Dumont is a film that won the Fipresci Award in Toronto. Cannes and Venice did not include her, they were probably afraid of controversy. It seems very unfair. The protagonist Céline – a fanatical search for love in the meaningless form of a divine harlot. The heroine cannot feel love unless she hurts. Céline was sensitively portrayed by the actress Julie Sokolovska in a minimalist style, which came out of the camera of Yves Cape. Hadewijch is an existential project and a „gloomyly minimalist theme, with a film story, symbolically pure and activity sparse but implicitly accurately redrawn. Due to her „humble zeal,“ the heroine Celine’s daughter, the daughter of the minister, is expelled from the monastery and goes back home.

MOVIE REVIEW

Film francúzskeho režiséra Bruno Dumonta je snímkou, ktorá získala v Toronte Cenu Fipresci. Cannes a Benátky ju nezaradili, asi sa báli kontroverzie. Zdá sa, že veľmi nespravodlivo.  Protagonistku Céline – fanatickú hľadačku lásky v nezmyselnej podobe božej neviestky. Hrdinka nedokáže cítiť lásku pokiaľ neubližuje. Céline citlivo stvárnila neherečka Julie Sokolovska v minimalistickom  štýle, ktorý vyšiel z kamery Yvesa Capeho.  Hadewijch je existencionálnym projektom a „pochmúrne minimalisticky zloženou témou, s filmovým dejom, symbolicky čistým a aktivitou riedkym, ale implicitne presne prekresleným. Film možno čítať aj ako polemiku o životnom zmysle a viere mladého človeka v boha. Svet protagonistky Celine, mladej fanatickej novicky v kláštore sa rúti. Pre svoje „nepokorné zenietenie“ je hrdinka Celine dcéra , dcéra ministra, vylúčená z kláštora a odchádza z naspäť domov.

Jej domov je „paradoxným útočiskom“, ktoré možno pripomína skôr menší zámok naž byt. Alebo akúsi zlatú klietku s citovým chladom, neporozumením a rodinnou nekumunikáciou. Hrdinka Celine sa náhodou v kaviarni a neskôr aj na koncerte dáva dohromady s mladými moslimskými fešákmi fanatikmi. Tí berú život rovnako vážne ako horlivo. Je to ku príkladu „nič si neodžijúci muslim“ alebo vnímavo nezrelý David a jeho brat – učiteľ teológie.

„Skupinku Céline, David a jeho brat“ je možné prečítať aj ako filmovo minimalistickú štúdiu názorového globálneho zlepenca  akéhosi „klanu asociálnych pubertálnych lumpov“.  Podarenej skupinke nerobí problém systémová anarchia a ani zlé radikálne riešenia.  V závere drámy sa z nich napokon vykľuje teroristická organizácia a mladý pár nemusí nič zakrývať – veď sú si úprimní a rešpektujú svoje hranice.  Všetko končí bombovou explóziou značného rozsahu v centre Paríža. Pohlo sa niečo v mysli mladého človeka, keď si to v hlave spočíta?

Nebudeme prezrádzať koniec príbehu, (je veľmi nečakaný, ale paradoxne logický) Koniec filmu je „opakom hollywoodskeho štýlu“. Francúysky Hadewijch teda určite mnohorakým spôsobom môže osloviť každého domáceho artového diváka.

Viac na www.asfk.sk   Hodnotenie CS FILM : 90 %

 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: video games | Thanks to Wachdienst, Trucks and SUV