Greenland: Posledný úkryt, USA, 2020,119´,Greenland, D: Ric Roman Waugh

Print Friendly

Titul: Greenland 

Krajina_UK / USA, 2020, 119´

´
Réžia: Ric Roman Waugh. 

Scenár: Chris Sparling. 

Hrajú: Gerard Butler, Morena Baccarin, Roger Dale Floyd, Scott Glenn, Randal Gonzalez, Rick Pasqualone, Nicola Lambo

Greenland – Le Dernier Refuge - Blockbuster…familial - Culture 31

SYNOPSIS Ric Roman Waugh is a filmmaker of action „flats“ and as a show of trick effect visuals of a decent budget catastrophic film such drama does not work. But the audience will calmly do without expensive trick scenes, because the plot is more of a chamber relationship drama, against the background of an apocalyptic event. figures. Despite the sometimes losing pace, and the scenario that focuses on acting psychology in the sharp moments of the apocalypse of the world.

Members of selected families have a decent chance of surviving in bunkers built during the Cold War. Civil engineer John Garrity (Gerard Butler) and his family became one of the celebrities, without their own fault. His wife Allison (Morena Baccarin), along with their son Nathan (Roger Dale Floyd), embark on a dangerous journey to safety, and getting there is not an easy mission, with chilling and cruelly moving scenes.

The globe fell into chaos in the tomato garden and the streets were dominated by anarchy. Cities and outposts have turned into a dangerous jungle, in which only the most physically strong and mentally consistent will succeed. Danger lurks everywhere, and the direction to the bunkers saves both relationships and families.

An inventive American film that teaches will freeze and amuse, albeit as apocalypse therapy.

Greenland: STX Delays Release of Gerard Butler-Led Disaster Film

MINI REVIEW

Ric Roman Waugh je filmár akčných “béčok” a ako projekt finančne slušne rozpočtovanej katastrofickej snímky – tento projekt nefunguje, ale publikum sa pokojne zaobíde bez drahých trikových scén, pretože zápletke ide skôr o komornú vzťahovú drámu na pozadí apokalyptickej udalosti, ktorá sa zameriava na intenzívne atmosféry medzi postavami.

Aj napriek občas strácajúcemu sa tempu, a scenáru, ktorý sa sústreďuje na hereckú psychológiu vo vyhrotených momentoch apokalypsy sveta ide o slušnú remeselnú stránku, a iniciatívne kreatívnu žánrovosť.

Slušnú šancu na prežitie v bunkroch, postavených za čias studenej vojny, majú členovia vybraných rodín. Jedným z prominentov, sa bez vlastného pričinenia, stal stavebný inžinier John Garrity (Gerard Butler), a jeho rodina. Jeho manželka Allison (Morena Baccarin), sa spolu s ich synom Nathanom (Roger Dale Floyd), vydávajú na nebezpečnú cestu do bezpečia, a dostať sa tam nie je jednoduchá misia, a snímka nestráca žiadne slušne započaté dramatické tempá, ktoré podporuje vhodný vizuál, a hudobné zložky.

Filmová recenzia: Bábovky, CZ/SK, 2020, 97´D: Rudolf Havlík,(podľa beletrie Radky Třeštíkovej)

Print Friendly

Titul: Bábovky
Genre: Romantický / Drama / Komedie
Krajina: Česko / Slovensko, 2020, 97´
Premiéra: 24. 9. 2020 CinemArt
Réžia: Rudolf Havlík
Predloha: Radka Třeštíková (kniha)
Scenár: Radka Třeštíková, Rudolf Havlík
Kamera: Václav Tlapák
Hudba: Ondřej Konvička
Hrajú: Ondřej Vetchý, Jana Plodková, Lenka Vlasáková, Marek Taclík, Barbora Poláková, Táňa Pauhofová, Denisa Biskupová, Rostislav Novák ml., Jiří Langmajer, Oskar Hes, Brigita Cmuntová, Kristína Podzimková, Karel Freund, Oliver Vyskočil

SYNOPSIS The film Bábovky, based on the book bestseller by Czech author Radka Třeštíková, has about 15 main characters, and tells the story that we are all connected and thanks to that even small things can sometimes shake the world. The stories of the heroes of „Bábovka“ show that some moments of fate can change lives forever: relationships, work, coincidences, hatred or love. We are part of the most complex network, which is woven from emotions, which include humor, irony, pain, tension and, of course, love and passion.

Bábovky film - Photos | Facebook

Structural idea: We get to know the hero’s stories from different perspectives, for example the love triangle from the point of view of his wife and mistress at the same time. But only the most interesting characters of the novel have passed from the novel to the film, and in a considerably contoured slogan, which negatively reduces the intelligibility of the narrative and inter-artistic translation, but the interesting literary story becomes a bit banal boredom. the overall plot structure inadvertently looks like baroque enthusiasm or brand calculus, which is far removed from the civilism of life, as well as the spirit of the model, so that the characters look unartificial.

Dokončuje se film podle bestselleru Bábovky - podívejte se na první teaser  (video) - Totalfilm.cz

MINI REVIEW

Nadštandardný český film, ktorý sa nestrká ani nenadbieha, a príbehy hrdinov poznávame z rôznych perspektív. Napríklad milostný trojuholník v knižke i vo filme z pohľadu manželky, a súčasne milenky. Ale z románu do filmu prešlo len najzaujímavejšie charaktery románu, a v značne obrysovej heslovosti, čim je negatívne znížená zrozumiteľnosť výpovede filmu, aj „medziumelecký preklad“ a estetické vyznenie, a to aj napriek faktu že sa na scenári podieľala samotná spisovateľka.

Zo zaujímavého literárneho deja sa stáva tak trochu rutinná nuda. Z mnohých postáv, ktoré sú bez plného potenciálu stotožnenia, sa akési nechcené karikatúry. Celková dejová štruktúra pôsobí akousi barokovou naduženosťou, či brandovým kalkulom, ktorý je vzdialený aj klasickému civilizmu života, i zamýšľanému duchu predlohy.

Bábovky (2020) | DOKINA.CZ

Mnohé príbehové línie bežia rovnobežne, a paralelne do prázdna, kvôli zahustenie deja zníženie počtu hrdinov. Napríklad nemáme čas skúmať kto je otcom dieťaťa Karolíny, či Lindin „krvežíznivý klient“. A košato pompézne sa javí aj záverečný melodramatický vrchol, pred hotelovým komplexom, kde sa dejovo zbehnú peripetie do super-katarzie, na štýl zo skutočného prostredia tureckých telenoviel, či z prostredia divadelnej satirickej frašky.

Predloha filmu bola zaujímavou, a divácky vďačnou chytľavou žánrovkou pre selektované publikum, a navyše mala autorskú patinu, čo sa z jej českej filmovej transpozície žiaľ značne vytratilo.

Takže diváka možno „nalákať“ na tradične perfektný produkčný vizuál s gradujúcimi tempami suverénneho spracovania, s herecky hviezdnym obsadením, a zručnou, obsahovo a vyznením mierne nadpriemernou realizáciou tejto kino-snímky s dobrou kamerou, výpravou, strihom a najmä hudbou.

I keď sa adaptované „movie“ spreneveruje knižke, aspoň jej robí slušnú reklamu. Svojho vďačného diváka si nafilmované Bábovky nájdu v publiku rodinného a štandardného diváka, a v sieti multiplexov.

Filmová recenzia: Staříci SK/CZ 92´ 2019

Print Friendly

Titul: Staříci, Old-Timers, Česko, Slovensko, 2019, 92´
Žáner: dráma/road movie
Scenár a réžia: Martin Dušek, Ondřej Provazník
Producenti: Endorfilm, Sentimental Film, Česká televízia, Eurimage, Creative Europe
Ocenenia: Cena českej filmovej kritiky za najlepší český film roka 2019

Kamera: Lukáš Milota
Hudba: Matouš Hejl, Miroslav Srnka
Strih: Jana Vlčková
Zvuk: Václav Flegl, Petr Stuchlík
Scénografia: Antonín Šilar
Masky: Eva Schwarzová
Producent: Jiří Konečný
Hrajú: Jiří Schmitzer, Ladislav Mrkvička, Dušan Kaprálik, Michal Suchánek, Přemysl Bureš, Karel Jirák, Marika Procházková, Pavel Batěk, Milena Steinmasslová
Distribúcia v SR: Filmtopia od 10. septembra 2020

SYNOPSIS

Vlastimil Reiner (Jiří Schmitzer), a war veteran and a former political prisoner, arrives in Prague’s Ruzyně from Oregon, USA. He is well over eighty, confined to a wheelchair and largely dependent on the help of others. That is why Antonín (Ladislav Mrkvička), a longtime friend from the anti-communist resistance, is already waiting for him at the airport. It soon becomes clear that Vlasta came to the Czech Republic to carry out the last mission of his life. He wants to track down and kill the communist prosecutor Václav Mráz, whom the post-revolutionary courts were unable or unwilling to punish for his crimes in the 1950s. Vlastimil persuades Antonín to help him with the event. Tonda borrows an old caravan from her grandson and adjusts it so that Vlasta can move in it. Both old men embark on a very difficult journey for them in retaliation. (CinemArt)

Movie Review

Z amerického Oregonu pricestoval český emigrant Vlastimil Reiner (Jiří Schmitzer), osemdesiatročný vojnový invalid a bývalý politický väzeň. Na lestisku ho čeká Antonín (Ladislav Mrkvička), dávny kamarád z protikomunistického odboja.

Vlasta sa rozhodol uskutočniť poslednú misiu svojho života vraždou nepotrestaného komunistického prokurátora Václava Mráza, ktorých obišli porevoluční súdy v ČSSR v zločinných päťdesiatich rokoch. Vlastimil prehovorí aj spočiatku váhajúceho Antonína, aby mu s akciou pomohol. Tonda si požičia od vnuka starú obytnú dodávku, upravenú tak, aby sa v nej mohli obaja pohybovať. Nuž a tak značne absurdne pôsobiaca dvojica svoju finálnu cestu pomsty dávnych krívd, ktoré im v praxi zničili možnú radostnejšiu i pokojnú životnú perspektívu.

Podľa synopse by sme si mohli myslieť, že Staříci majú niečo spoločné s nedávnymi českými filmami ako Teroristka či Tlmočník, ale nie je tomu tak. Máme tu pôvodnosť, minimalizmus, a realistické herectvo spolu s režijnou prácou, ktorá sa stala základom jedného z možných najvýraznejších počinov novodobej českej kinematografie.

Častý a príznačný pre tento angažovaný a divácky zrelý film s trpkým ale sofistikovaným humorom, či vtipným hláškovaním, ktoré vyplýva z kontextu významu ich cesty. Zaujme aj prepracovaná prostota scenára.

Kameramové pohyby a kompozície nehýria síce „extrémnou obraznosťou“ či efektami, ale v praktickej rovine dotvárajú výpovedné roviny ústrednej práce námetu, scenára, dramaturgie, castingu, i režijného vedenia dvojice titulných protagonistov.

Občiansky angažovaný film je pričinením jeho autorov a interpretov nielen o pomste a revanši, ale súčasne aj o starnutí a problémoch s ním spojených. Téma sa preklopila scenáristicky a režijne k neotrelému benchmarku s minimom komediálnosti a maximom angažovaného ostria, spolu s absurdným humorom.

Staříci

I keď dejiny sú tu tak trochu sfalšované, a náš príbeh miestami mimo pravdepodobnosti, a hlavný „odbojový plukovník“ po celý čas nosí paradoxne uniformu s generálskymi výložkami (v žiadnej armáde nemá plukovník 4 zlaté hviezdy s lemovaním).

Napriek občasným a skoro skrytým prešľapom, ide tu o skvelé a divácky vďačné filmové „retro dielo“ vhodné i pre čisto artové publikum a najmä domáce festivaly.

BEST LOOK
The civically engaged film is not only about revenge and revenge, but also about aging and the problems associated with it. The theme intertwined in scriptwriting and directing with a new benchmark with a minimum of comedy and a maximum of engaged blade, along with absurd humor.

STRUCTURAL IDEA
Although history is so falsely falsified, the story is sometimes out of probability, and the chief resistance colonel wears a uniform with general liners all the time. Despite the occasional trampling, a great and spectator-grateful film „retro work“.

Filmová recenzia: Klér, PL, 135´ 2018; v programe IFF Cinematik

Print Friendly

Originálny názov: Klér / CLERGY

KRAJINA: PL, 2018, 135´

Réžia: Wojciech Smarzowski

Sekcia: Creative Retrospective: Poland Magnefield (IFF Cinematik)

Rating na IBDb: 7,4

BILANCIA NA FESTIVALOCH: 12 ocenení, 4 nominácie (Najlepší poľský film, najlepší režisér, najlepší scenár, najlepší herec v hlavnej i vedľajšej roli).

SYNOPSIS

The fateful vicissitudes of three ambitious, but especially quirky Polish Catholic spiritual pastors. One is a careerist who blackmails and brings bad news to colleagues, and with a careerist desire to get to the Vatican. The second breeds children. Until then, the third abuses the boy’s teenage girls, even though he himself was abused, until he is ready to demonstratively give up on his own. The motivations as well as the destinies associated with the service of the Church are diametrically opposed, and they all face the challenges of life and the struggle with conscience, and especially the gradually emerging complicated inner truth of life.

MOVIE REVIEW

Osudové peripetie troch ambicióznych, ale najmä svojráznych poľských katolíckych duchovných pastorov. Prvý je karierista (vydierajúc a donášajúc zlé chýry na kolegov) a fokus jeho postavy je postupne premieňajúci sa na bezočivú mocenskú túžbu „dostať sa do Vatikánu“. Druhý kňaz v paradoxoch osudu plodí deti. A posledný z cirkevnej trojice dokonca potichu zneužíva maloletých chlapcova dievčatá, i keď bol sám zneužívaný, až je osudom pripravený demonštratívne to vzdať.

Divoký a dejovo trochu rozkošatelý veľkofilm komediálneho a dramatického žánru sa producentsky mimoriadne vyplatil. Len v krajine svojho zrodu zapracoval rekordných 5,5 milióna platiacich poľských divákov. Obsah projektu je priamo a tvrdo namierený voči tienistým stránkam katolíckej cirkvi v Poľsku, a demonštruje patetické odhalenia jej morálneho kolapsu (i keď je to tak z polovice celé prifarbené).

Michigan & State Theaters - Clergy (Kler)

Na druhej strane prijmime aj verziu, že nejde o reálne story, ale o bravúrnu a krute zábavnú, či drzo fikčnú nadsádzku, a popritom aj o prepracované svedectvo. Divácky prívetivo tu pôsobia najmä britké dialógy, s častými korenistými replikami ako „súložiť“ či „sviňa“.

Na IFF v Gdyni v roku 2018 sa napríklad Smarzowského Klér stretol s najdlhšími standing ováciami publika. Avšak jury, ktorá mu mala udeliť hlavnú cenu, bola toto odmeňovanie túžila zastaviť (riaditeľ Rádia Gdansk), údajne kvôli „nemožnosti objektívneho posúdenia diela„.

CLERGY

Klér sa príbehovo začína ako veľmi zlý vtip v interiérovej miestnosti: máme tu radodajného kňaza, duchovného intrigána, a kariérneho služobníka so záľubou v praní peňazí v šedej ekonomike.

To isté ešte inak: osudy pôvodne zneužívaného chlapca, ktorý sa mení na skrytého pedofilného kňaza, až to sám nezvládne pod nátlakom emócií a svedomia. Nuž a táto vcelku bizarná „cirkevná trojka“ sa jedného dňa opije, a následne všetci pijú čoraz viac, s gradáciou počas celého deja.

Prelínanie všetkých troch „cirkevných príbehov“ divácky pôsobí nadmieru invenčne a bez cynizmu. Takže dramatická analýza „chorých spoločenských mechanizmov“ vo vzťahu kléru a jeho “ ovečiek“ je veľmi nosná.

K tomu sa pridáva na naše „ospalé pomery“ až veľmi prekvapujúcu režijnú bravúru skúseného filmára Smarzowského. Poľský tvorca si tu dovolil bez kompromisov scenáristicky i režijne naplno ilustrovať mafiánske praktiky a štýl, ktorými cirkev v Poľsku drží v šachu vlastných veriacich, alebo s najväčšou pravdepodobnosťou taktiež zakrýva aj svoje vlastné prešľapy alebo nekalé organizačné a spoločenské praktiky. I keď je veľmi otázna celková pravdivosť a hypertrofia „umeleckej nadsádzky“ voči reálnym faktom zobrazeným v tejto divácky príťažlivej snímke, a je tu naopak aj skvelá možnosť k započatiu kritiky vlastných radov v poľskej cirkvi, spolu s príležitosťou na skutočné revidovanie zobrazených nešvárov.

Depresívnym veriacim treba dať „elegantnú radu“, akú dala poľská cirkev vlastným ovečkám: na tento film radšej nechoďte! Nuž samozrejme, že toto skoro nik neurobí, a to nielen zo zvedavosti, či tento film s ním ako divákom (ne)zamáva.

BEST LOOK
The biggest benefit of the film is not only the description and depiction of evil itself, but the effort to show its cause. Chronologically correct narration combined with flashbacks, through which the viewer has the opportunity to look at the behavior of the protagonists from the „angle to the truth“. Smarzowski portrays the priest as an alibi torturer, but also as a victim of systemic violence. Universal exaggeration portrays the church not only as a criminal abuser, but also as a victim of such flourishing terror, including feedback in its own ranks, prestige, image, but also in the global spiritual faith in a broader context.

STRUCTURAL IDEA
A real challenge for every Catholic believer, Pharisees, and soulless ridiculers of the faith and wind for atheists. A chance for correction, a chance for reform and entering a more inner self-concept.

MAIN POINT

The image from which the content does not leave and the film that remains in the head. People need a foothold, faith, orientation in their own destiny, reconciliation with the loss of loved ones. Life is full of contradictory reactions, and especially today there are many who have to feed on pain and hatred. On the contrary, even the greatest sinner, or monster, can do a good deed, and an excellent example of superlatives can disappoint by cooperating with dubious people. In addition to the nice and useful ideas of Polish production…

Filmová recenzia: Reč vtákov, program IFF Cinemak, PL, 2019, 138´

Print Friendly

Titul: Reč vtákov

Originálny titul: MOWA PTAKÓW

Krajina: PL, 2019, 138´

Réžia: Xawery Żuławski

Sekcia: Creative Retrospective: Poland Magnefield (IFF Cinematik)

Synopsis

The family village story of a hard-pressed settlement on the border between Poland and Ukraine begins in 1939, just before the outbreak of World War II in Volhynia, which is inhabited by Ukrainians, Poles and Jews. The young and attractive Polish teenager Zosia Głowacka falls in love with the Ukrainian shogun Peter, who is from the same village. However, for material reasons, her parents force her to marry a Polish widower and mayor, Maciej Skiba. After the outbreak of war, Maciej enlisted in the Polish army to fight the Germans. When the military expedition ends in failure and Maciej and the other survivors return home, they are detained by local Ukrainians, tortured and eventually killed. The pregnant Zosia, who does not know who the father is in need, escapes from the occupied village in a desire to save the lives of herself and her children, but the endless apocalypse of terror only begins here.

MOVIE REVIEW

Reč vtákov režiséra Andrzeja Żuławského je autobiografická i umelecká sonda v modernistickom súčasnom šate aj s duchom akýchsi filmových téz, z obdobia historickej filmovej novej vlny z minulého storočia. Autor reflektuje infantilitu súčasnosti, neovládateľnú dorastajúcu generáciu, i generáciu svojich aktuálnych rodičov, učiteľov, umelcov, kreatívcov, intelektuálov, i občiansky aktívne osoby.

Mowa ptaków (2019)

Hrdinskou atrakciou je i hlavné mesto Poľska Varšava: občania, maloburžuázia, „infantilné rychlokvasky“. Ale najmä učitelia, hudobníci a maliari, ktorí si síce len sťažka zarobia na živobytie, no i tak sa pokúšajú zmeniť často paradoxné či trochu kontroverzné nasmerovanie svojej rodnej krajiny.

Keďže autor scenára film z finančných a osudových príčin nestihol zrealizovať, scenár zveril pred smrťou svojmu synovi – Xawerymu Żuławskemu.

teaser "Mowa Ptaków". Sirens | Muzyka - YouTube

To čo vidíme je šialené, divoké, nasýtené anarchiou a sebairóniou. Reč vtákov je filmom režiséra, ktorý v krivom zrkadle odráža a satiricky zobrazuje pravicové šialenstvo mladých Poliakov. Kritika tvrdila, že ide o možno najsilnejší film roka, čo je naopak podľa ďalších neadekvátne. Problematika filmovej témy vzbudzuje ostré polemiky – aj preto, že filmu dominuje naratívny chaos a umelecký formalizmus, či skutočnosť, že jeho percepcia je taktiež skúškou odolnosti a trpezlivosti jeho publika.

Autor scenára Andrzej Żuławski akceptoval scenár svojho otca ako závet, teda vyrovnanie jeho otca s poľskou prítomnosťou, ale aj osudom vlastnej rodiny. Syn k tomu navyše pridáva aj svoje vlastné emócie a kreativitu, prefiltrovaný skrz Masłowskou prózu. Vytvoril súčasne aj čosi anarchisticky uletené a provokatívne, a sčasti možno i paranoidné.

Mowa ptaków”: Odważny esej o Żuławskim

Żuławski „starší“ je pritom taktiež reflektovaný v (dvoj)roli akéhosi starého rojka „nadstraníckeho tvorcu univerza“, ktorého interpretačne prezentuje mlčanlivý Daniel Olbrychski, žijúci na vidieku presne tak, ako význačný literárny klasik N. L. Tolstoj (kaštieľ vo Wesole).

Scény i dej sú realizované so zvláštnym sarkastickým prístupom a majú i ďalšiu interpretáciu. Ide najmä o vzťah autorských zámerov v reflexii ženského a vzťahového sveta, ktorý je zamýšľanou metaforou, či skutočným dramatickým kladivom, a odsúdením paradoxov modernistického, neprijateľne globálneho, ale aj súčasného občianskeho Poľska. Hovorí sa vraj o poľskom filme roka, s orientáciou na reflexiu aktuálnych pomerov.

BEST LOOK

Andrzej Żuławski: the place of the intellectual in the contemporary world. A world that has so far been closed and protected from the public. It is also full of symbols, sometimes overly legible, such as a burning car from the Warsaw brand, which is a reference to the Warsaw Uprising.

STRUCTURAL IDEA

Fabijański spills all his anger, pain and anger onto the screen. He screams and creates the best creation in his career. Strong, crazy, extremely nervous, but perfectly suited to the atmosphere.

Filmová recenzia: Raj na zemi, SK, 2020

Print Friendly

Originálny názov: RAJ NA ZEMI

Krajina: Slovensko, 2019, 78´

Réžia: Jaro VojtekRéžia: Jaro Vojtek.Scenár: Marek Leščák, Jaro Vojtek. Kamera: Jaro Vojtek. Strih: Peter Harum ASFS. Hudba: Michal Nejtek. Zvuk: Richard Fűlek. Účinkuje: Andrej Bán.

Synopsis

The documentary project of the renowned Slovak documentary filmmaker Jaro Vojtek captures the lives of a prominent reporter, Andrej Bán, who founded the well-known organization People at Risk (človek v ohrození), and popularizes popular interpersonal understanding and tolerance among citizens of different faiths. Through more personal interviews based on personal friendship, the director captures and captures reporters‘ work and personal story, which means facing loneliness, going to psychotherapy, and searching for a soulmate despite economic and creative misery. Like any ordinary citizen, our person in the title position struggles with the impossibility of meaningful contacts and personal happiness, or the real family he longs for. In parallel, the film records complicated „working photographic stories in war areas and refugee camps“ as well as social threats originating in the mentality of the Slovak nation.

MOVIE REVIEW

Dokumentárny projekt renomovaného slovenského dokumentaristu Jara Vojteka zachytáva životné osudy významného reportéra Andreja Bána, ktorý založil známu organizáciu Človek v ohrození, a celý život popularizuje medziľudské pochopenie a toleranciu medzi občanmi odlišnej viery. Prostredníctvom osobnejších interview na základe osobného priateľstva režisér vystihuje a sníma reportérov pracovný i osobný príbeh, čo znamená čeliť osamoteniu, chodenie na psychoterapiou, a hľadanie spriaznenej duše napriek ekonomickej a tvorivej mizérii.

Ako každý obyčajný občan aj náš človek v titulnej pozícii zápasí s nemožnosťou zmysluplných kontaktov a osobného šťastia, či skutočnej rodiny, po ktorej túži. Film paralelne zaznamenáva komplikované „pracovné fotografické príbehy vo vojnových oblastiach a utečeneckých táboroch“ i spoločenské hrozby s pôvodom v mentalite slovenského národa.

Dokument je v realite dialógom s protagonistom vo forme mikrotématických úvah o stave sveta, médií, verejnej mienky, a indivuduálneho svedomia bežného človeka. Ale taktiež aj o veľkých disproporciách sveta ako pri ceste za utečencami z Abcházska, alebo v mnohých globálnych vojnových konfliktoch.

Škoda že tvorcov nenadpadlo, že priemerný divák by si žiadal osobnejší ponor do súkromia fotografa, či akýsi živší komentár k veľmi zaujímavému statusu vojnového fotografa a reportéra, ktorým je titulná postava filmu, čo paradoxne celkom chýba, a to neznámo prečo.Andrej Bán je hrdina našej krajiny i globálneho mikrovesmíru, i keď tvorcovia vôbec nezachádzajú hlbšie do pracovného a súkromného života Andreja Bána.

Raj na zemi

Absencia hudby a minimálne autorské zásahy síce robia film autentickým, no zároveň aj príliš všedným a určite ešte niečo chýba, napriek vyše 40 hodinám autorského časozberu.

Raj na zemi

Na superlatívne výnimočný portrét vrcholného fotografa z bojových línií je relatívne málo výpovede. Priateľstvo tu bolo alfou i omegou rozprávania, avšak výsledok si asi ťažko nájde svoje významnejšie miesto v náročnom medzinárodnom porovnaní a vo svete aktuálnych festivalových projektov.

Filmová recenzia: Krajina v tieni, CZ/SK, 2020, program IFF Cinematik

Print Friendly

Originálny titul: KRAJINA VE STÍNU

SK: Krajina v tieni: CZ/SK, 2020, 173´

Réžia: Bohdan Sláma

Synopsis

The film tells the story of a real typical village on the Austrian-Czech border against the background of historical faults in the 1930s and 1950s. Country life once demanded a craft fort and honest hands, apart from cleverness and foresight, but in modern history, almost nothing will help. Chlen is about two crusts, whether it is Austrian, German, Czech, Jew, Christian or communist. Everyone pays high prices for mistakes and hatred for the necessary decisions in the struggle for their own survival. Peaceful neighbors become irreconcilable enemies who settle accounts with each other, even at the cost of losing faith, morality, decency and humanity.

MOVIE REVIEW 

Film rozpráva príbeh reálnej typickej dediny v rakúsko-českom pohraničí na pozadí historických zlomov v 30. až 50. rokov minulého storočia. Kedisi si vidiecky život žiadal remeselný fortieľ a poctivé ruky, okrem chytrosti a predvídavosti, avšak v novodobej histórii nepomôže skoro nič. Chlen je o dvoch kôrkach či je to Rakúšan, Nemec, Čech, Žid, Kresťan alebo komunista. Všetci platia vysoké ceny za chyby i nenávisť za nevyhnutné rozhodnutia v boji o vlastné prežitie. Z pokojne žijúcich susedov sa stávajú nezmieriteľní nepriatelia, ktorí si navzájom vyrovnávajú účty, aj za cenu straty viery, morálky, slušnosti i ľudskosti.

Scenár Ivana Arsenjeva vychádza z reálnej faktografie z mája 1945 v juhočeskej dedine Tušť. Ide o pogrom rádoby partyzáneho súdu, ktorý zlikvidoval štrnásť civilistov nemeckej národnosti, ako hromadnú vraždu vo filmovej dedine Schwarzwald: stačí si prečítať knihu Michaela Loeweho Zdivočený kontinent.

Tady jsem se narodil a tady taky umřu.“ Režisér Sláma se vrací k tématu  divokého poválečného odsunu | Kinobox.cz

Malá nenápadná obec Tušť v južných Čechách je dedinkou ležiacou na samej rakúskej hranici, a jej obyvatelia hovorili nemecky, jidiš, aj po česky, a hlásili sa ako k nemeckej, tak českej národnosti. A hlavne, žili spolu aj s miestnymi Židmi v mierovom súlade, nik nebol udavačom, až na nemnoho výnimiek.

S Hitlerovým anšlusom Rakúska sa však situácia zmenila a slovami Bohdana Slamy „obyčajní ľudia“ sa zrazu vymedzují dějiným skouškám. Nová „povojnová ideológia“ likviduje medziľudské vzťahy a najmä ľudské hodnoty. Vznikajú problémy, hádky, trenice, nadávky, vyhrážky, bitky, je bežné mučenie a aj to najhoršie: násilie na obetiach spojené zväčša s ich potupnou likvidáciou.

Po vypuknutí vojny muža prinútil bojovať na front (a vracia sa ako invalidi), gestapo odváža miestneho „revolucionára“, starí židovskí manželia odchádzajú s transportom … Politický väzeň a komunistický „nomenkatlúrny kader“ sa tuží mstiť komukoľvek, aj keď sám je donášač a slaboch. Dedinčania s označením Revolučných gárd a partizánskeho komanda začnú s generálnou očistou.

Tvorcovia sa riadia premyslenou zápletkou, herci sú v norme prirodzenosti, a čiernobiely ORWO materiál v cinema scope kamere Diviša Marka zaberá dianie v pomalých záberoch. Divák sa ocitá v centre krutej špirály masového neporozumenia a aj paradoxov.

Inak skvelý a veľmi talentovaný český režisér Bohnan Sláma prišiel s potrebným projektom, však tak trochu neskoro, keď v globálnej súťaži i festivalov vidno i tucet veľmi podobných diel, akoby prehliadka národných historických povojnových krutostí naprieč EÚ: bestseller a námet svetoznámeho historika z Oxfordu: Michaela Loeweho.

THE BEST OF

A rough and dark spectacle that shows well what human nature can be and how far the cruelty of some can lead. In the second half, when everything suddenly goes awry, the picture is goosebumps. Paradoxically, countless cruel historical films were made on the basis of reports by the British historian Loewe. The director, a native of southern Bohemia – Bohdan Sláma, sometimes more introverted and more direct in this new opus, only cautiously suggests, in enigmatic hints that are unparalleled in the newer Czech film. However, the situation in the current global competition – is really little and weak.

STRUCTURAL IDEA

Individual heroes of the Land in the Shadows are „one-dimensional props“ defined and characteristic by their group or ethnicity, and possibly by some kind of kinship to a neighbor or family, but you only exceptionally find a profession or character, otherwise introvert is taboo or minimalism. Motivation for various actions stems from the misery of the time and is universally perverted to the bottom of humanity. as a form of alternating captions with dates. The mentality of some characters can also jump from scene to scene. Due to the number of heroes, the screen is stuffy and the audience sees only strips of mosaic, but in which there is no causality that would illuminate the complex development that all the collective had to go through and transform.

Filmová recenzia: Ženská pomsta, ČR, 2020, 88´

Print Friendly

Titul: Ženská pomsta
Žáner: satirická komédia

Krajina: Česko, 2020, 88´

Réžia: Dušan Rapoš
Scenár: Eva Vejmělková, Dušan Rapoš
Kamera: David Ployhar
Hudba: Lešek Wronka
Hrajú: Jana Paulová, Mahulena Bočanová, Eva Vejmělková, Petr Rychlý, Robert Jašków, Miroslav Etzler, Dana Morávková, Jakub Kohák, Jiří Ployhar ml., Pavel Zedníček, Adam Míčivác

Synopsis

At group psychotherapy, three women will meet at the zenith and before retirement, which is united by revenge. Although they differ in profession and character, they have the same problem that they try to solve in psychotherapy. Their depression and anguish have a common denominator: the infidelity of a couple to whom they have sacrificed dozens, often difficult, years of living together. It spontaneously brings them closer and they decide that revenge will be better than an expensive session with a psychotherapist. They will help each other with that. He will prepare a real hell on earth for his unfaithful husbands. The film is a smiling look at the male crisis of middle age and a celebration of female solidarity.

MOVIE REVIEW

Režisér a scenárista Dušan Rapoš s niekoľkými „škľabivými filmovými hitmi“ je starý filmový kozák, ktorý má sklony k romantike, rozprávkam, i k satirickému ostriu a ženskému videniu sveta, a súčasne talent na biznis a talent na diplomaciu, čo vcelku dosť zvláštna kombinácia. Tá je vidno i z jeho najnovšej snímky.

Na plátne sú samí významní dejatelia s panoptikom luxusu, nadsádzky, frašky i satiry, a občas i nedejové pitvorenie. Napríklad téma ľahko predvídateľného populistického politika, obchodníci z Číny, práve vyhodená reportérka zo súkromného periodika, alebo nepríjemne zručná ženská právnička, či režisér z oblasti televízie.

FILM: Ženská pomsta (CZ, komedie) 2020 – online | RR blog

Trojica žien odchádza na skupinovú terapiu, a po nej zájdu dámičky na kávu. Ženy mužov, ktoré boli potupené neverou, majú v nenávistnom a chladne pomstychtivom pláne svojich zrazu exákov „oholiť o všetok ich majetok i kontá“: napríklad dajú svojich rozvádzajúcich manželov zavrieť na psychiatriu, či zdeformujú im pohlavné orgány. Fakt tvrdé, pred čím varoval na premiére i v prejave pán režisér.

Ako i on vravel: „komédia je predovšetkým na kumšt a fungovanie ťažký žáner“, a toto masová žánrovka typu českého majstra ľudovej komédie Zdeňka Trošku. Takže bez ambícií a intelektuálnej reflexie, hlbšieho poetizmu, ale niekedy s vulgárnou priamočiarosťou a brutalitou, ktorá má ďaleko od proklamovanej úsmevnosti.

Nadávanie na všetko i na všetkých, a satira hlavne proti mužom. Pri komerčnom masovom úspechu tvorcovia prisľubujú už filmovú dvojku, namierenú nie proti mužom, ale proti ženám.

FILM: Ženská pomsta (CZ, komedie) 2020 – online | RR blog

Film mal byť úsmevným pohľadom na mužskou krízu stredného veku a oslavou ženské solidarity, čo síce moc nevyšlo kvôli zmenšenému dobrému vkusu, absencii nasýtenejšieho scenára, či druhého plánu a podobne.

Okrem slušne odvedeného herectva a vyrovnanej réžie ale podcenenému scenáru, sú tu jasne nadpriemerné technické zložky, ako napríklad interiéry, kostýmy, kamera a zvuk. Žiaľ téma a najmä scenár s priamočiarymi riešeniami, čo je tradičný problém slovenskej kinematografie, ale v rámci satiry sa veľa toleruje.

Nová snímka Dušana Rapoša je azda najviac vhodná pre cieľové publikum vyhľadávajúca masovú zábavu v multiplexoch, i vďaka prispôsobiteľnosti tvorcov, a vkusu práve tohto publika.

BEST LOOK
A few really good MOMENTS with picturesque figures. This is followed by hate blasts against men as a breed. All with an arrogantly bad mood, unfortunately with a great underestimation of the „demanding spectator“.

STRUCTURAL IDEA
A film feast for all truly complex critics who receive a rather uninventive scenario and a forcibly implemented project in response.

Filmová recenzia: Palm Springs, USA, 2020, 87´

Print Friendly

Titul: Palm Springs, USA, 2020, 87´
Réžia: Max Barbakow
Scenár: Andy Siara
Kamera: Quyen Tran

Žáner: úletová letná komédia so sci-fi prvkami
Hudba: Matthew Compton
Strih: Andrew Dickler, Matt Friedman
Zvuk: Jon Wakeham
Scénografia: Jason Kisvarday, Kelsi Ephraim (set dekoratér)
Masky: Chelsea Orduno
Kostýmy: Colin Wilkes
Producenti: Chris Parker, Andy Samberg, Akiva Schaffer, Dylan Sellers, Becky Sloviter, Jorma Taccone
Hrajú: Andy Samberg, Cristin Milioti, J.K. Simmons, Peter Gallagher, Meredith Hagner, Camila Mendes, Tyler Hoechlin, Chris Pang, Jacqueline Obradors, June Squibb, Tongayi Chirisa, Dale Dickey, Lilli Birdsell, Mark Kubr, Clifford V. Johnson, Jena Friedman
Distribúcia: Continental film v SR: 10. septembra 2020
Foto: Continental film

SYNOPSIS

Carefree cheerleader Nyles (Andy Samberg) bites boredom at a lavish California wedding. Like the loose and slightly cynical sister of the bride Sarah (Cristin Milioti). When they get stuck together in a time loop and spend the same wedding day over and over again, they look for ways to have fun, or at least not go crazy. Whatever they do, they will bear no consequences in the morning, so they gradually lose all inhibitions … The clever and crazy summer comedy will make you laugh out loud and at the same time remind you that even if it doesn’t seem to matter, it’s worth preserving at least a little humanity and love.

FILM REVIEW

Bezstarostný pohodár Nyles (Andy Samberg) sa na typickej kalifornskej svadbe zrejme nudí. Nachádza v obdobnom stave ako značne cynická sestra nevesty Sarah (Cristin Milioti). Svojská ústredná dvojica, ktorá určite nemá reálny životnú predlohovú kópiu „uviazla v časovej slučke“, pričom všetci zobrazení prežívajú ten istý svadobný deň znova a paradoxne znova, až do zbláznenia, ako tortúru na polepšenie sa…

Málokedy sa čerstvo vyprodukované debutantské dielo (HULU streamovacia služba) tak schytí, ako keď film premietnu na IFF Sun Dance, a snímka zvíťazí. Presne toto je ale realita americkej autorskej dvojice debutujúceho režiséra Maxa Barbakowa a debutujúcej scenáristsky Andy Siara.

Humor Andyho Samberga a jeho hereckej partnerky v titulnej roli má únosnú a špecifickú mieru v časovej slučke: jedného dňa na svadobnom obrade, kde je zdanlivo všetko pohodové. Ale inak plytké, náhodilé, a zvrhlé. Bude sa hľadať a meniť, ak to pôjde…

Inak ide aj o tú mieru, ktorej opakovaním najprv vymedzuje charaktery, a neskôr enigmatizuje. Už tu príde postupne k tomu, že sa začíname nudiť rovnako ako seriózny typ obecenstva, ktoré vidí a sleduje akési estetické, významové, modernistické, či filozofické cvičenie, i keď na značne vysokej a komplexne pôsobiacej úrovni.

Palm Springs

Ale to všetko samé pre seba: ako U pre U – či Art pur Art. Ale s pravdepodobnosťou 98: 100: a zrejme nič z toho, čo je na plátne, neladí s realitou, takže ničomu nerozumie, a ani nemôže. O nič tu nejde (okrem zábavy pre selektovaných a stíhajúcich), a stále menej aj očakáva, až príde pointa/nepointa, a zábavy je koniec.

Jemná americká komédia s prvkami žánru sci-fi a znalosťami teórie relativity, časovej slučky, zacykleného času, a významov. Zadanie s absurdne zadefinovaným logickým rébusom hrdinov, ktorí síce majú k seba aj strašne blízko, ale inak aj strašne ďaleko.

Palm Springs looks like the best romcom of 2020 so far - watch | HELLO!

Navyše títo protagonisti prežívajú zrejmý charakterový prerod, vývoj, či pokus o to. Citlivá snímka je realizovaná nezávislým štýlom, a napokon osloví aj slovenských cinefilov v letných mesiacoch.

Recenzia: Palm Springs je geniálnou romantickou komédiou a jedným z  najlepších filmov roka | REFRESHER.sk

Uvoľnené situácie, príjemní herci a herečky, romantika … i pravá životná „patina“ atraktívne nasnímaných exteriérov v skutočnej Amerike snov a možností … až na to tempo rozprávania, ktoré priveľmi kolíše, a určite aj veľmi svojázne spracovanú tému snímky.

BEST LOOK
A dozen-looking theme that is elevated to the edge by performance pieces. A well-tuned film based on the same wavelength of the central acting pair, along with humorously redrawn dialogues.

STRUCTURAL IDEA
Pleasantly playful and also sometimes entertaining time loop with romantic fun, good visuals, but without tension with the antilogy of dramatic and art (without) action.

Filmová recenzia: After: Sľub, USA, 2020, 106´

Print Friendly

Titul: After: Sľub

Krajina: USA, 2020, 106´

Scenár: Anna Todd

Réžia: Roger Kumble

Žáner: romantický teen príbeh

Formát: 2D

Distribúcia: Bontonfilm

SYNOPSIS

The good girl Tessa and the mysterious Hardin fell into fateful love for each other. Nothing else matters and neither of them has anything to lose. Except that they can lose each other, in fact, everything. And that’s exactly the danger when Tessa finds out about the bet that preceded their passion and one of Hardin’s ugly secrets from the past. Hardin used to be cruel and unyielding, he could use girls and kick them out. Now it is he who could end up with a broken heart, who cannot live without the other. He made a huge mistake that could make the love of his life end. Can he overcome the shadows of the past and win his love back? It will not be easy. Strong love and a wild relationship have changed Tessa, she is no longer the innocent girl. She is still in love, but at the same time she is stronger and more mature. He certainly doesn’t want to end up in tears. In addition, the new boy who appeared in her life is attentive and kind. With him, her heart could find peace … but is peace what she really wants? Will the electrifying touches, voracious kisses and a burning desire that only the naughty Hardin Scott can arouse win in the end?

MOVIE REVIEW

Príbeh  romanticko/osudového  vzťahu  knihomolky TESS  (Josephine Langford) a rebela HARDINGA (Fiennes Tiffin). ktorých dejovo spojil paradox stávky, ale súčasne  vzniklo aj čosi,  čo  púta zmysly, myseľ  a chemické štruktúry  v cieľovej skupine  rozprávkovo neskutočne prikrášlenej  romantiky.  Navyše  v  ženskej vrstve publika,  či  v  dospievajúcich teenoch,  je  hodnotová štruktúra  všeličím špecifickejšia, než klasické drámy a komédie zo súčasnosti, historické  i realistické  filmy, i ďalšie žánre.

Preto sa sluší i keď nepatrí, prižmúriť  tak trochu aj  vlastné očká,  či  kritickú  optiku  logiky a tradície: vášeň, pomútenie mysle, i zmyslov.

Slušné dievča Tessa a tajomný rebel Hardin prepadli vzájomnej osudovej láske. Charizmatický Hardin býval  trúfalo a hédonicky  poživačný, nabažil sa vášne,  a potom povedal  jednoducho ahoj. Avšak kráska  Tessa s vyvinutým popredím, dobrou mentalitou ctižiadostlivej pubertiačky   z lepších vrstiev,  sa mu  čímsi  zahniezdila v mysli, a srdce  ho  nepustí. Ešte jedna chyba, a skončí so zlomeným srdcom.

After: bozk - filmová recenzia | Kinema.sk

Tessa  sa  rozhodne  po problémoch z prvej časti príbehu  svojho Hardina  skutočne opustiť, takže  ich  milenecký pár  akoby  skúšali abstinenčné príznaky.  Po zavŕšení veľmi príjemných spoločných chvíľ nastáva  paradox voľby,  a hľadanie východísk na oboch stranách.  Hádanie a zmierenie, a bez toho druhého.

Frajerský  Hardin  má problémy s detským násilím v spojitosti s matkou, ale aj s rozchodom svojich rodičov,  ale aj  v hodnotení vzťahu ich rodičov.  Z  toho dôvodu  nevníma realitu príliš objektívne, navyše sa prejavuje dosť značné  sklony k excesom, pitiu, a má až  mačovskú  závislosť až rozkazovačnosť,  i sklon  k teenagerskej manifestácii  vlastnej dôležitosti, a  hrdinskému sa  vymedzovaniu pred očami kolektívu.

Na druhej strane sa  Hardin  stále v  najzrelejšom  pubertiackom veku  snaží ovládať. Vie taktizovať a získa si aj uznanie vlastného „prachatého otca“ s veľmi honosným vidieckym sídlom, ktorého pred očami  celej rodiny poriadne zmlátil  po tom, ako sa vlastnou vinou opil z alkoholu dostupného na rodinnej oslave.

Pozitívne je to, že  Hardin  sa zrejme dokáže poučiť a zmeniť.  Navyše  daruje  svojej milej po pretrpení  svoje vyššie  a  polepšené  ja,  zabalené v exkluzívnom záverečnom geste, a romantickom bozku na rozlúčku/nerozlúčku.

V knižnom dieli  dvojky  sú prezentované aj  myšlienkové úvahy Hardina o tom,  či má alebo nemá  konečne  jednu poriadnu  vraziť vlastnému otcovi  Zedovi, ktorý  sa podľa neho odcudzil a zanevrel na jeho matku.

V globálnom knižnom svete  je  séria After  prenesená i na plátna, pričom  na scenári pracuje priamo autorka knižných predlôh Anna Toddová, čo fanúšikom sľubuje väčšiu vernosť knihám. After: Sľub tiež prináša o málo  odvážnejšiu a emancipovanejšiu  verziu, i  príbeh plný vášne a sexuálneho napätia.

Hardin býval krutý a nespútaný, často dievčatá využíval a potom ich odkopol. Teraz je to on, kto by mohol skončiť so zlomeným srdcom, a navyše má skutočného  slušniackeho  soka v láske. Urobí  skutočne onú fatálnu  chybu, pre ktorú sa môže láska jeho života skončiť?   A z nevinnej  sametovej  Tess,  sa stala  praktická,  a  zrejme  taktiež  skutočne elektrizujúco  radodajná   karieristka. Takto hrdinu  môže  ešte poriadne potrápiť  aj  skutučného vyvrheľa. Na  začiatku  však  beznádejného  problémového týpka  Hardina… prečo by ho vlastne nemala chcieť: je z bohatej, dobrej, i keď komplikovanej rodiny, a chémia voľne plynie.

Prvá časť s názvom After: Bozk  urobila v slovenskej kinodistribúcii   významné  distribučné čísla, ktoré boli  nie vzdialené výsledkom  dielu ságy Twilight. Podľa rovnomenných knižných bestsellerov Anny  Toddová na voľne prístupnej  platforme  Wattpad, kde sa stali obrovským hitom a získali si miliardu prečítaní.  Popularita  tohto  produkčného  počinu  odhaľuje  skutočnosť,  že  napínavé životné príbehy  sa vyplatí   produkovať  aj  súčasnému globálnemu publiku.

Filmové spracovanie je v mnohých profesijných zložkách, i v celkovom vyznení žánrového spracovania  veľmi úsmevné, ale kamera, zvuk i technické profesie sú v norme.  Filmová kritika i klasický poučený divák môže byť z filmových klišé, hereckej typológie, a vedenia postáv  úplne PUFFY, ale to je ten diktát, ktorý nemá na hlas ľudu a dravosti meniaci sa v popularitu  zrejme  až taký  zásadnejší vplyv.

After: Bozk - Miután – program a vstupenky online | Kino Tatra Komárno

Režisér  a hollywoodsky filmový  a TV seriálový scenárista Roger Kumble  je  i po tomto svojom  produkte stále významnejším hráčom v žánroch  „globálnej dospeláckej dramatiky“.

Aj  keď jeho posledný opus After: Bozk je veľmi otáznym spracovaním  jeho  „chytľavej  literárnej predlohy“, ktoré neschová  pod čiastočnú  kreatívnu  schematickosť, ani   uletené  „barokozujúce prepínanie“  dramatických a príbehových  zložiek.  Toto však  dnešná  mládež berie ako celok koloratívne povzbudzujúco, veď vo vecnej  jednoduchosti je životne elektrizujúci základ.

After: Bozk - Miután – program a vstupenky online | Kino Tatra Komárno

BEST LOOK
Teen Age romance, which is full of the brazen ego of adolescent heroes, in a cycle of feelings of euphoria, emptiness, hatred, but also great ambitions on all sides in today’s complicated times. Well, this is what took place phenomenally.

STRUCTURAL IDEA
Hard romantic calculus, which came out 100% despite the hyper flash, and a lot of stupid questions …

Powered by WordPress | Designed by: video games | Thanks to Wachdienst, Trucks and SUV