Filmová recenzia: Smolný pich aneb Pitomý porno

Print Friendly

[Recenzia: G. Gröber ] Title: Smolný pich aneb Pitomý porno; Unlucky prick or Stupid porn Romania Babardeala cu bucluc sau porno balamuc; Engl. Bad Luck Banging or Loony Porn Genre: Drama / Comedy / Erotic Romania / Croatia / Czechia / Luxembourg, Country: 2021, 106 min Director: Radu Jude Screenplay: Radu Jude Camera: Marius Panduru Music: Jura Ferina, Pavle Miholjević Cast: Katia Pascariu, Kristina Cepraga, Tudorel Filimon, Ilinca Manolache, Alexandru Potocean, Nicodim Ungureanu, Andi Vasluianu, Dana Voicu, Petra Nesvačilová Production: Ada Solomon Editor: Cătălin Cristuțiu Costumes: Ciresica Cuciuc

SYNOPSIS Teacher Emi’s career is in jeopardy when a video of her sex with her husband appears on the Internet. The inconspicuous woman in her thirties is therefore confronted by the parents of her pupils, who have to decide on her stay in the teaching staff at a prestigious high school. Radu Jude’s unconventional, satirical film captivated the jury of the Berlinale IFF, where it won the Golden Bear. It brings a humorous and irritating look at a contemporary hypocrisy-soaked society reveling in prejudice and humiliation.

LOGLINE Kariéra učiteľky Emi sa ocitne v ohrození, pretože sa na internete objaví video, v ktorom sa oddáva sexu so svojím manželom. Nenápadná tridsiatnička je preto postavená pred rodičov svojich žiakov, ktorí majú rozhodnúť o jej zotrvaní v učiteľskom zbore na prestížnej strednej škole. Nekonvenčný satirický film režiséra Radu Judeho upútal porotu MFF Berlinale, kde získal Zlatého medveďa. Prináša humorný a dráždivý pohľad na súčasnú pokrytectvom nasiaknutú spoločnosť obľubujúcu mnoho predpojatí a podporujúcu stereotyp poníženia.

MOVIE REVIEW:

Radu Jude patrí medzi špičkových európskych artových experimentátorov. Judeho posledný film, ktorý obdržal Zlatého Medveďa na MFF Berlinale a je realizovaný metódou observačného módu, či osvedčeného cinema verité, alebo asociativnou skladbou so zakončením v komiksovom štýle.

Radu Jude sa odvažuje podrývať spoločenské a rozprávačské stereotypy, a absurdné paradoxy s razanciou metód novej vlny. S nahotou a sexualitou sa tu narába obdobne ako v Touch Me Not, čiže v snímke, ktorej plagát visí v pozadí úvodnej scény sexu.

Napriek skutočnosti, že zbližovanie manželov prebieha v rámci vulgarít a koženými bičíkmi, a ďalšími exponovanými rekvizitami – ide o bežný trochu preexponovaný domáci, a súkromný rituál, na ktorom nie je nič pohoršujúceho, avšak už len fakt, že hlavná aktérka je sympatickou učiteľkou je zámienkou na odsúdenie, lynč, šikanu – alebo moralistickú rozpravu.

Smolný pich aneb Pitomý porno (2021) | Galerie - Z filmu | ČSFD.cz

Autor nepriamo kritizuje spoločenské prekrúcanie, formálnosť a absurditu situácie s narážkami na sexismus, rasismus a nacionalizmus. Množstvo provokatívnych falusov, a citácie či parafrázy napríklad na Benjamina, Brechta, Eca, Kracauera, a podobne.

Radu Jude používa surrealisticky asociatívnu skladbu s prológom úvodom, stredom a zakončením, a tromi rôznymi alternatívnymi zakončeniami – kam až môže takáto situácia vyústiť.

Prológ je s explicitne vyobrazeným manželským sexom domáceho videa erotického filmu. Režisér natáčal film vlani v lete a na jeseň 2020, teda počas druhej vlny s explicitným nekrvným odporom a anti-asertivitou kohokoľvek kedykoľvek.

Vidno aj aroganciu priemerných bežných ľudí pri náhodnej komunikačnej akcii v obchodných centrách alebo na parkovisku. Ako obraz pandemickej doby a zaujímavý observačný dokumentárny portrét Bukurešti – ako mesto paradoxov globálnych i lokálnych.

Stredná časť snímky ja akýsi voľný lexikologický manifest hesiel, aforizmov, komentárov a kultúrnych a historických odkazov ktorá sa návažkom dopĺňajú naprieč časopriestorom.

Zobrazovaná história je v tomto chápaní aj pomocným mechanizmom analýzy medzi realitou a snom, všetko s hrou významovej a humornou satirou v absurdnom sexistickom duchu paródiou.

Film je po umeleckej stránke vyšperkovanou esejistickou satirou a intelektualistickými dilemami, ktorá je obdobne šokantnou, ako aj inteligentne a artovo vybrúsenou freskou – reagujúcou na nežičlivú mentalitu obyvateľov krajín bývalého ost-bloku. Filmový projekt Smolný Pich aneb pitomý porno Judeho podporil Štátny fond kinematografie a koproducentom je spoločnosť Endorfilm.

Radu Jude získal myslím oprávnene prestížny tromf z Berlinále za vcelku trefné demaskovanie pokrytectva globálnej i lokálnej society v podobe originálnej satiry.

Dielo je inšpiráciou i pre slovenských filmárov, že to ide a má cenu. Na projekte zamrzí naplánovaná oneskorená distribúcia filmu na Slovensku a prekvapujúco selektívne neprofesionálna a naivistická práca PR manažmentu pri zbytočne utajenej premiére projektu, a to pred časťou novinárov (v sále K1 Kina Lumiere), čo je súčasne veľké etické a úplne nemiestne faux pas slovenských distributérov.

Víťazné dielo z MFF Berlín je vhodné pre skutočných filmových milovníkov a sofistikovaných estétov, či každého milovníka moderného artu.

Filmová recenzia: T. Vinterberg: Chľast, Druk/Another Round, 2020, 117´

Print Friendly

[recenzia: G. Gröber] Original Title: Druk / Another Round Genre: drama Country: Denmark, 2020, 117´ Director: Thomas Vinterberg Screenplay: Thomas Vinterberg, Tobias Lindholm Cinematography: Sturla Brandth Grøvlen Starring: Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang, Lars Ranthe, Maria Bonnevie, Helene Reingaard Neumann, Susse Wold, (more) Production: Sisse Graum Jørgensen, Kasper Dissing Editor: Anne Østerud, Janus Billeskov Jansen Sound: Jan Schermer, Hans Møller Set design: Sabine Hviid Costumes: Ellen Lens, Manon Rasmussen

SYNOPSIS An interesting topic about alcoholism in alcoholics and directly in the secondary school teaching environment. It is believed that everyone should be born with a certain amount of alcohol in their blood. This small intoxication opens our minds to the knowledge of the world around us, alleviates problems and increases our creativity. Pateoria influences Martin (Mads Mikkelsen) and his three friends, tired high school teachers, and embarks on an experiment in which they maintain their blood alcohol levels throughout the day. If Churchill managed to win World War II with a good dose of alcohol, who knows what will cause a few drops for them and their students? The initial results are encouraging and „this little project“ will become a real „academic research“. The satirical edge of the comedy with psychological accents gradually reveals that each action has a reaction and the last one laughs best, or he is no longer laughing at all. Let’s expect relaxation and an acting art concert rather than a real psychological drama.

Synopsis

Zaujímavá téma o alkoholizme, alkoholikoch, a to priamo v učiteľskom prostredí strednej školy. Údajne existujú odborné názory, že by sa každý človek mal narodiť s určitou dávkou alkoholu v krvi. Táto malá intoxikácie totiž otvára našu myseľ k poznaniu sveta okolo nás, zmierňuje problémy a zvyšuje našu kreativitu. Táto „pateória“ ovplyvňuje Martina (Mads Mikkelsen) a jeho troch priateľov, unavených stredoškolských učiteľov, ktorí sa púšťajú do experimentu, pri ktorom si po celý deň udržujú niekoľkopromilovú hladinu alkoholu v krvi.

Recenzia

Veď keď Churchill dokázal vyhrať druhú svetovú vojnu s nutnou dávkou alkoholu, kto vie, čo spôsobí pár kvapiek im a nezbedným a silne emancipovaným študentom? Prvotné výsledky sú povzbudivé a „tento malý projekt“ sa stane skutočným „akademickým výskumom“ na pôde strednej školy.

Satirické ostrie severskej komédie s psychologickými akcentmi postupne odhaľuje, že každá akcia má reakciu a posledný sa smeje najlepšie, alebo mu už vôbec nie je do smiechu. Očakávajme skoro relax a herecký artový koncert, než skutočnú psychologickú drámu.

Another Round': the power, and pain, of positive drinking - The Boston Globe

Thomasovi Vinterbergovi na scenáristickej i režijnej autorskej stoličke sa darí reflektovať mnohé vcelku absurdné situácie, z ktorých vychádzajú súvislosti s pitím alkoholu, čo je nielen problém severského a civilizovaného sveta. Navyše je to najmä mužský, učiteľský a traumatický syndrómový problém, kríza stredného veku, a kríza učiteľského povolania a autority.

Commentary | Why I love the ending of Thomas Vinterberg's 'Another Round' |  ksdk.com

Ženy často s dešpektom myslia, že muži sú zakuklení a infantilní, a že chlapi sú deti a nedospelálci. Opak býva paradoxne realitou: tenzia, depky, neistoty, a tápanie vo výkyvoch mysle.

Autori realisticky nerozoberajú nebezpečenstvo sklonov a závislostí, ale výtvarne, autorským rukopisom je tu výpoveď povýšená, ako reflexia ľudskej vyprázdnenejší, zo značne problémového globálneho sveta … na komunikačne veľmi oslovujúci filmársky obsah, s úctou k herectvu, a najmä k inovatívne poňatému geniálnemu a svetovému formátu – Mads Mikkelsenovi, ktorý tu tróni v parte „prvých huslí“ s famóznym hereckým orchestrálnym finále nakoniec, čo len ešte výraznejšie potvrdí všetko tu predtým zmienené.

Bez poučovania, bez programu prevencie, avšak ani nie reklama na národný šport. Film bol nominovaný na Oscara v selekcii neanglicky nahovoroených snímok a režisér Thomas Vinterberg na cenu za réžiu, a má už aj Césara a nomináciu britských akademikov na cenu BAFTA.

Filmová recenzia: Cinderella, Popoluška, Popelka, USA / Great Britain, 2015, 105´

Print Friendly

[recenzia: G. Gröber] Titul: Cinderella Australia Cinderella Genre: Fantasy / Romantic / Drama / Family USA / Great Britain, 2015, 105´ Director (réžia): Kenneth Branagh Template: Charles Perrault (book) Screenplay (scenár): Chris Weitz Cinematography (kamera): Haris Zambarloukos Music (hudba): Patrick Doyle Starring: Lily James, Richard Madden, Cate Blanchett, Helena Bonham Carter, Nonso Anozie, Stellan Skarsgård, Sophie McShera, Holliday Grainger, Derek Jacobi, Ben Chaplin, Hayley Atwell, Rob Brydon, Alex MacQueen, Eloise Webb, Michael Jenn, Andrew Fitch , Edward Lewis French, Jd Roth-round, Julian Seager, Leila Wong, Ella Smith, Tomiwa Edun, Josh O’Connor, Francesca Bennett, Barrie Martin, Richard McCabe, Bentley Kalu, Daniel Tuite, Joshua McGuire, Sarah Sharman, Laurie Calvert , Lina Alminas, John WG Harley, Mimi Ndiweni, Anjana Vasan, Gerard Horan, Paul Hunter, Jon-Scott Clark, Matthew Steer, Jana Pérez Producers: Simon Kinberg, David Barron, Allison Shearmur Editor: Martin Walsh Sound: James Mather, Richard Pryke Set design: Dante Ferretti Masks: Naomi Donne, Nora Robertson Costumes: Sandy Powell

SYNOPSIS Cinderella follows the fate of a young Elka (Lily James), whose father, a buyer, remarries after the death of her mother. Elka loves her father very much, so she tries to be accommodating to her new stepmother (Cate Blanchett) and her two daughters Anastasia (Holliday Grainger) and Drizele (Sophie McShera), and she does everything to make her feel good in their new home. But when Elka’s father dies unexpectedly, Elka finds out that she is at the mercy of her new jealous and cruel family.

Film Review

Dej snímky Popoluška sleduje osudy mladej Elky (Lily James), ktorej otec sa po smrti jej matky znova ožení. Elka má svojho otecka veľmi rada, a tak sa snaží k svojej novej macoche (Cate Blanchett) a jej dvom dcéram Anastáziu (Holliday Grainger) a Drizele (Sophie McShera) správať ústretovo, a robí všetko preto, aby sa vo svojom novom domove cítili dobre. Keď však Elcin otec nečakane zomrie, Elka zistí, že je vydaná na milosť krutému správaniu novej rodiny. Zanedlho sa z nej stane obyčajná slúžka, ktorú všetci posmešne nazývajú Popoluška. Napriek krutostiam, ktorým je nútená čeliť, ale Elka nestráca nádej a je rozhodnutá riadiť sa posledným prianím svojej matky, aby vždy bola „odvážna a láskavá“.

Cinderella (2015)

Popoluška chce obísť vlastnú depresiu i pohŕdanie rodiny. Zhodou okolností stretne v lese sympatického cudzinca a má pocit, že konečne stretla spriaznenú dušu. Čoskoro nato sa zdá, že by sa na ňu konečne mohlo usmiať šťastie. Ako vo všetkých správnych rozprávkach je však pomoc nablízku a objavuje sa čarovná víla kmotrička (Helena Bonham-Carter), ktorá – premenou tekvice a za pomoci niekoľkých myšiek – Popoluškin život navždy zmení.

Live action film 'Cinderella' lives up to expectations – Redwood Bark

Snímka Kennetha Branagha pristupuje k Popoluške so shakespearovským zanietením jemu vlastným, a súčasne ide aj o úspešný filmársky pokus o návrat k disneyovským koreňom, bezstarostne romantickým, a naivne aj presladeným opakom všetkých cynických a satirických naratívnych dekonštrukcií, v žánri modernej rozprávky. Hlavná postava Popoluška však nečaká na pasívnu záchranu princom, a dokáže si aj jasne povedať, čo chce od života, a akú má životnú filozofiu.

Čo upúta publikum jednoznačne – je honosná výprava, pompézny vizuál a kostýmové výtvarno – spolu s hudobným konceptom, ktorý je pre jednu časť publika presladeným zákuskom, ale pre väčšinového diváka plynulým a veľmi zrozumiteľným rozprávaním, s dobrou typológiou a vynikajúcou réžiou, o čom svedčia aj excelentné distribučné výsledky projektu.

Filmová recenzia: Sex, drogy a dane, Dánsko, 2013, 110´ (TV Film Europe)

Print Friendly

[recenzia: G. Gröber] Titul: Spies & Glistrup English Sex, Drugs & Taxation Slovakia Sex, drugs and taxes Genre (žáner) Drama / Biographical Krajina: Denmark, 2013, 110´ Director (réžia): Christoffer Boe Screenplay (scenár): Christoffer Boe, Simon Pasternak Cinematography (kamera): Manuel Alberto Claro Music: Jonas Struck Starring (účinkujú): Pilou Asbæk, Nicolas Bro, Jesper Christensen, Jakob Højlev Jørgensen, Kasper Leisner, Fie Aarestrup, Anna Agerbak, Trine Pallesen, Michael Brostrup, Ole Dupont, Maj-Britt Mathiesen, Marie Tourell Søderberg, Malte Joe Frid-Nielsen, Kristian Hgh Jeppesen, Søren Bang Jensen, Morten Hebsgaard, Camilla Lehmann, Marie Mailand Producers: Caroline Schlüter, Tine Grew Pfeiffer Editor: Peter Brandt Sound: Alex Pavlovic, Morten Green Set design: Thomas Greve Masks: Soile Ludjoi, Trine Cordes Berg, Helena Hørdum, Costumes: Stine Terp, Margrethe Rasmussen, Soraya Alaydrus

Synopsis

Sex, Drugs and Taxes deals with the magnificent friendship between two infamous and provocative figures of modern Danish history: the radical, right-wing lawyer and later politician, Mogens Glistrup, and the „king of tourism“, millionaire, adventurer and public provocateur, Simon Spies. according to real events, it introduces the audience to hitherto unknown facts – how these two infamous Danish icons became what they were, and how they supported each other and their opponents in their own life missions. vision for society, half of Denmark loved them, the other hated them, something the country has never experienced.

FILM REVIEW

Štandardný životopisný film Sex, drogy a dane pojednáva neštandardných vzťahoch medzi dvoma zaujímavo kontroverznými postavami modernej dánskej histórie: radikálneho, pravicového právnika a neskôr politika, Mogens Glistrupu, a „kráľa cestovného ruchu“, milionára, záletníka a verejného provokatéra, Simona Spiesa.

Order Screening Movie Details To order screening please contact: Helena  Schubertová +420 731 440 446 helena.schubertova@filmeurope.cz Sex, Drugs &  Taxation Facebook Csfd Imdb Attachments Press Kit: Sex, drogy a daně  PK.docx Datasheet: Sex ...

Príbeh nakrútený podľa skutočných udalostí približuje divákom doteraz neznáma fakty – ako sa tieto dve neslávne známej dánskej histórie sa stali tým, čím boli, a ako si boli vzájomne oporou aj oponentov vo svojich vlastných životných misiách. Dokázali si život užívať naplno, bojovať za svoje ideály, za novú víziu pre spoločnosť. Polovica Dánska ich akceptovala, druhá polka ich nenávidela.

Sex, Drugs & Taxation (2013)

Na jednu stranu je príbeh v komediálnom a satiricko-surrealistickom duchu, a plný nahoty, omamných látok, finančných machinácií a provokatívnych prejavov, vyťahuje pikantné momentky a niektoré scény štylizuje do novinových titulkov, alebo dondobového kamerového záznamu. Na stranu druhú necháva do popredia pozvoľne vystúpiť psychológiu charakterov, rozdielnosť v ich povahách, životnom štýle a prioritách, ktoré vedú k postupnému vyhroteniu a k zmene ich priateľstva, v chladnúcu kolegialitu, a napokon odlúčenie. Zápletkou filmu je veľmi zvláštne partnerstvo, ktoré by nakoniec viedlo ku katastrofe, avšak dej je zahltený príbehmi a situáciami tak bizarnými, že môžu byť iba pravdivé.

Štýl filmu je nadmieru zrelý s prepracovanými a kvalitnými detailmi – vo výpravných i hereckých zložkách: s vynikajúcou kamerou, strihom, rekvizitami, kostýmami; a samozrejme so zrelým režijným vedením, a s dynamicky napísaným scenárom.

Filmová recenzia: Cena slávy, La Rançon de la gloire, The Price of Fame, 2014, F (TV Film Europe)

Print Friendly

[recenzia: G. Gröber] Titul: La Rançon de la gloire, The Price of Fame, Genre: Drama / Comedy France, 2014, 114´Director (réžia): Xavier Beauvois Screenplay (scenár): Xavier Beauvois, Etienne Comar Camera: Caroline Champetier Music (hudba): Michel Legrand Starring (účinkujú): Benoît Poelvoorde, Roschdy Zem, Séli Gmach, Chiara Mastroianni, Nadine Labaki, Peter Coyote, Xavier Maly, Dolores Chaplin, Eugene Chaplin, Adel Bencherif, Marilyne Canto, Olivier Rabourdin, Isabelle Caillat, Philippe Laudenbach, Louis-Do de Lencquesaing Laurent Sandoz, Macha Méril, Michel Legrand, Xavier Beauvois, Jean Douchet, Producers: Pascal Caucheteux Editor (strih): Marie-Julie Maille Set design: Yann Megard Glory: Venice IFF 2014: Xavier Beauvois (Golden Lion for Best Film)

Synopsis Eddy is 40, and he has just been released from prison, and apart from the fact that he belongs to the family of petty thieves, he is not interested in anything. His friend Osman lives in a caravan, has a smart seven-year-old daughter, a wife in the hospital and no money to provide for his family. When Eddy sees a report on the death of Charlie Chaplin on television, he gets a brilliant idea of how to solve the unhappy prospects of everyone involved. The question is whether the abduction of Chaplin’s coffin is not too brilliant for anyone else to understand.

Movie Review:

Xavier Beauvois je originálny francúzsky herec, scenárista a režisér s dvaciatkou významných rolí, a troma veľmi úspešnými autorskými filmami pre festivalové publikum, ku ktorým si dokonca sám napísal scenáre. Autorský Francúzky film N’oublie pas que tu vas mourir (Nezabudni, že zomrieš, 1995) obdržal Cenu Jeana Viga a na festivale v Cannes i Cenu poroty. Svoju myšlienkovú univerzálnosť preukázal krimi-drámou Komisár (2005), za ktorého hlavnú rolu získala Nathalie Bayeová Césara za najlepší ženský herecký výkon.

Benoît Poelvoorde a Roschdy Zem stvárňujú dve otázne smoliarske postavy, ktoré majú absurdnú túžbu ukradnúť mŕtve telo geniálneho komika Chaplina, a po jeho rodine žiadať výkupné.

Hlavná myšlienka filmu nás drží v žánri absurdnej komédie a zaujímavých surrealisticky koncipovaných situácií – medzi empatiou a výsmešným odsúdením, ale aj špecificky neurčitej melanchólie, a to všetko ako diskrétne čitateľná pocta Charlie Chaplinovi.

Filmová recenzia: Kočka ve zdi, 2019, 92´(HBO)

Print Friendly

[recenzia: G. Gröber] Titul: The Chat in the Wall USA Cat in the Wall (festival name) Genre: Drama country (krajina) Bulgaria / Great Britain / France, 2019, 92 min Directed by (réžia): Vesela Kazakova, Mina Mileva (scenár) Screenplay: Vesela Kazakova, Mina Mileva Starring (účinkujú): Irina Atanasova, Lee Nicholas Harris, Chinwe Nwokolo, Angel Genov, Gilda Waugh, Orlin Asenov Producers: Vesela Kazakova

Synopsis: In present-day London, a single mother from Bulgaria is fighting with her British working-class neighbors over the ownership of a stray cat. The apartment she bought, meanwhile, is being unnecessarily renovated against her will … Living in London’s municipal apartments during Brexit is not easy.

MOVIE REIEW

43-ročná nádej bulharského filmu a autorka televíznych seriálov – Vesela Kazaková – nakrútila za koprodukčné peniaze slušnú nízkorozpočtovú sociálnu drámu v britských lokáciách. Snímka má dobré herecké výkony, horšiu kameru a minimalistický výpravný dizajn. Dej odsýpa len v komótnom tempe, a s hlavnými rolami stvárnenými bulharskými hercami. Reflexia odvrátenej stránky britského pozlátka doslova ako mierne šoková cynická terapia pre vytriezvenie prišelcom do Británie, veľmi aktuálna v čase Brexitu.

Téma filmu je lavicovo politická a poukazuje na byrokratický labyrint s otáznymi právnymi normami v britskej spoločnosti. Slobodná matka z Bulharska – Irina – s ambíciou uplatniť sa ako barmanka a intelektuálka – zvádza boj so svojimi britskými susedmi z robotníckej triedy, o vlastníctvo zatúlané mačky. Byt, ktorý si kúpila, sa medzitým proti jej vôli byrokraticky renovuje …

Review: Cat in the Wall - Cineuropa

Irina sa snaží presadiť ako architektka, a na rozdiel od väčšiny svojich susedov odmieta žiť zo sociálnych dávok. Povzbudzuje majiteľov domov, aby sa sťažovali na nový zákon v obci, ale Angličania sú proti nej, veď akýkoľvek pokus o boj proti systému – je vraj odsúdený na neúspech.

Irinina rodina a nájomcovia, ktorí sú závislí na sociálnej pomoci, sa dostanú do sporu o vlastníctvo mačky, a prisťahovalkyňa hrdinsky odhaľuje „odvrátenú tvár britskej spoločnosti“, pretože si povie, že v istom zmysle sa dostala do spoločenskej i životnej pasce, a preto sa rozhodne radikálne zmeniť svoj život.

Debutantský film ocenili na MFF v Moskve, a na MFF vo Varšave.

Filmová recenzia: J’irai où tú/I will Go Where You, Pôjdem tam, kam aj ty; F, 2019, 87´(HBO)

Print Friendly

[recenzia: G. Gröber] J’irai où tu iras/ I will Go Where You Go – Komédia / Dráma Francúzsko, 2019, 87´ Réžia: Géraldine Nakache Kamera: Eric Dumont Hudba: Camille Hrajú: Géraldine Nakache, Leila Bekhti, Patrick Timsit, Pascale Arbillot, Marie-Eve Perron Producenti: Pierre Guyard Strih: Audrey Simonaud

Synopsis Vali and Mina are two completely different sisters who have distanced each other as a result of life’s vicissitudes and trials. While Vali is an emotionally based singer with her head in the clouds, Mina is a reserved and rational therapist. One day, their loving father finally finds the perfect opportunity to bring the two women back together. Although only for one weekend. Vali has an audition in Paris and it is Mina who is to accompany her to it, despite the fact that she despises her sister’s singing passion. Can they finally find their way to each other again?

Movie Review

Komediálne ladená a komorná francúzska snímka je samostatným režijným debutom Géraldine Nakache v titulnej roli so francúzsko-alžírskou Leïlou Bekhti. Jej prvé dva filmy boli režírované spolu s Hervém Mimranom, (Náš York, Všetko čo žiari). Obľúbenou témou Géraldine Nakache sú ženský svet. a ženské vzťahy, spoločne so svetom rodiny.

Zápletkou toto diela je rodinný príbeh sestier s odlišným charakterom a snahou o ich obojstranne prijatie jedna druhou. Vali (Nakache) je vitálne zasnená s životnou métou stať sa kópiou herečky Céline Dion, a Mina (Leila Bekhti) pôsobí racionálne a premyslene uvážene ako reálna psychoterapeutka.

Keď ich otec ochorie, sám nemôže sprevádzať Vali na výlete do Paríža a súčasne za účelom účasti na konkurze na hereckú rolu, a tak musí požiadať svoju sestru, aby išla s ňou, aby spolu odolávali nástrahám života. Cestovanie je snahou o zblíženie ale aj otváranie starých bolestivých problémov.

Vo filme pekne funguje komponovaná hudba, ale aj občasné piesne Céline Dion, ktoré sú veľmi dobre integrované do filmu.

J'IRAIS OU TU IRAS Bande Annonce (2019) Leïla Bekhti, Géraldine Nakache -  YouTube

Spojenie medzi oboma protagonistami je viac ako citeľné: Leïla Bekhti a Nackache vytvárajú na obrazovke jedinečný vnem, i deď sa postavy zdajú niekedy nekonzistentné, ale inak je tu aj dosť úsmevného prístupu a sentimentalita, ale miestami aj kontrastne seriózna reflexia. Ich otec, ktorý sa nezdá príliš viditeľný, však minimalisticky bojuje tiež o ich rodinný súlad, a harmóniu medzi sestrami.

Artový divák ocení premyslene vtipné scény, charizmu herečiek, i režijne-scenáristický entuziazmus francúzskych tvorcov, ktorý sa odvíja na šarmantne kúzelný minimalistický spôsob.

Filmová recenzia: Lara, 2019, D, 96´(program HBO)

Print Friendly

[Recenzia: G. Gröber] Titul: Lara Genre: Drama Krajina: Germany, 2019, 96´ Director (réžia): Jan Ole Gerster Screenplay (scenár): Blaz Kutin Camera (kamera): Frank Griebe Music: Arash Safaian Starring (účinkujú): Corinna Harfouch, Tom Schilling, Volkmar Kleinert, André Jung, Rainer Bock, Friederike Kempter, Susanne Bredehöft, Gudrun Ritter, Maria Dragus, Mala Emde, Mark Filatov, Edin Hasanović, Steffen Jürgens, Alexander Khuon, Tina Pfurr, Birge Schade, Hildegard Schroedter, Johann von Bülow, Stephan Taubert Producers: Marcos Kantis, Martin Lehwald, Michal Pokorny Editor (strih): Isabel Meier Costumes: Anette Guther

SYNOPSIS: Lara is just sixty. An extraordinary day is to mark the solemn end of a major piano concert by her son. However, Viktor, whose career has always been intensively lived by an authoritative woman, has been unavailable for weeks and his mother’s repeated attempts to establish communication are failing. Lara decides to resolve the disturbing situation in an unusual way. He buys all unsold tickets and distributes them to people he meets. But the more Lara tries to make this evening a success, the more the situation begins to spiral out of control.

Movie Review

Lara Jenkinsová, ktorá má práve narodeniny – je práve deň jej šesťdesiatnin; sama je geniálna v hre na klavír, ale má aj geniálneho syna v hre na klavír a hudobnú kompozíciu. Medzi matkou a synom Viktorom je rozdiel väčší, než medzi ohňom a vodou, i keď tlačila anektívne len na perfekcionizmus v profesii.

LARA - Der Film - Photos | Facebook

Viktor bude mať dôležitú koncertnú prezentáciu a bude to len jeho večer, ktorý zavŕši je tvrdé cvičenia klavírnej hry a veľkolepej koncepcie moderny. Avšak syn Viktor, ktorého kariéru autoritatívne jeho matka intenzívne prežívala, je však už celé týždne nedostupný, a matkine opakované pokusy nadviazať komunikáciu zlyhávajú, a to vďaka zlým stereotypom a predpojatiam v rodine.

Zauzlenú situáciu sa matka Lara rozhodla vyriešiť tým, že skúpi sama všetky doposiaľ nevypredané vstupenky, a rozdá ich ľuďom, ktorých stretne.

Lara is a 2019 German film directed by Jan-Ole Gerster. This photograph is  supplied for editorial use only and is the copyright of the film company  and/or the designated photographer assigned by

Ale čím viac sa Lara snaží, aby bol tento večer úspešný, tým viac sa situácia začne vymykať kontrole, až pochopí, že možno ten, kto prehral život na celej čiare je nie jej syn Viktor, ale ona sama.

Nízkorozpočtová snímka s vynikajúco zvolenými rolami je zaujímavou sondou do života súčasnej hudobnej generácie s psychologickým prierezom udalostí jedného dňa, zatrpknutej matky, ktorá sa zmieruje so svojím vyšumeli osudom bez sebarealizácie.

Nenaplňuje ju ani úspech svojho syna – ako talentovaného pianistu. Povie synovi, že hlavné téma, je príliš hudobné (muzikantské). Lara je artový film, ktorý dokáže prekvapiť štruktúrou i prevedením; a najmä prekvapujúcim koncom, ktorý vyjadrí nekonvenčne a dramaticky hlavnú tému snímky (análna ľavá ruka, ktorá sa nemôže nikdy uvoľniť; šialene ctižiadostivá žena, ktorá raz neprišla na vyučovanie; jej syn je výnimočný fantasticky jemnou technikou „zamatového tlaku“).

Filmová recenzia: The Skeleton Twins/Moje ségra má prima bráchu; USA, 2014, 88´(program HBO)

Print Friendly

Titul: The Skeleton Twins Comedy / Genre: Drama Country/krajina_USA, 2014, 88´ Director (réžia): Craig Johnson Screenplay: Craig Johnson, Mark Heyman Starring: Bill Hader, Kristen Wiig, Luke Wilson, Ty Burrell, Boyd Holbrook, Kathleen Rose Perkins, Ian Hyland, Jennifer Lafleur, Joanna Gleason, Sydney Lucas, Paul Castro Jr., Cliff Moylan, Truck Hudson, David Garelik Producers: Jennifer Lee, Stephanie Langhoff Editor: Jennifer Lee Set design: Ola Maslik (Winner on IFF Sundance; Price for The best plot)

SYNIPSIS Maggie (Kristen Wiig) and Milo (Bill Hader) have been living separately for several years. One day, they both escape death by a hair, and an unexpected encounter makes them wonder why their lives have taken such a wrong direction. And it is in the moments they spend together that they realize that the key to repairing their lives lies in repairing their relationship.

Suicide, Laughter and The Skeleton Twins — Kill Your Darlings

Film Review

Filmový príbeh natočený len za 22 dní v NY Brooklyne – o dvoch nevyrovnaných jedincoch Maggie (Kristen Wiig) a Milovi (Bill Hader), ktorí sú bratom a sestrou. O dvojici, ktorú pohadzujú osudové výzvy poberty, bisexuality, promiskuity a chtiača zo strany na stranu: oni sa chtiac-nechtiac sebapoškodzujú, takže chcú spáchať sebevraždu, chcú sa vyrozprávať z tráum, čakajú súznenie a empatiu, a všetko znovu a znovu v nekonečnom zacyklení nezdravých stereotypov.

Po pokuse o sebavraždu brata, ktorý nevyjde si vezme svojho roky nevideného súrodenca, ktorý je potlačovaný a rozporuplný gay k sebe, aby na neho dozerala – vo veľkomestskom New Yorku. Maggie sama dobre nevie čo chce – a sama podstúpi tajný potrat bez komunikácie s partnerom. Maggie taktiež ťaží svedomie s vlastnou nezvládnutou promiskuitou.

Do vyššej ligy film jednoznačne ťahajú najmä dobre zvládnutá réžia a scenár plný dynamiky i zvratov. Charaktery vnímame pôsobivo; a charizmatické je aj herectvo Billa Hadera a Kristen Wiig (dobre asistuje aj Luke Wilson). Kľúčové charaktery snímky sú ako z ľudu, takže životné príbehy filmu ako obyčajných jedincov – vyznievajú až kúzelne prirodzene.

The Skeleton Twins | Cassava Films

Filmová recenzia: Netěhotná/Unpregnant; USA, 2020, 103´

Print Friendly

[recenzia: G. Gröber] Titul: Unpregnant Netěhotná; Genre: Drama / Comedy Krajina: USA, 2020, 103´Director (režisér): Rachel Lee Goldenberg Screenplay (scenár): Rachel Lee Goldenberg, Jennifer Kaytin Robinson, Ted Caplan Camera (kamera): Doug Emmett Starring (účinkujú): Haley Lu Richardson, Barbie Ferreira, Sugar Lyn Beard, Giancarlo Esposito, Mary McCormack, Breckin Meyer, Ramona Young, Alex MacNicoll, Kara Royster, Jeryl Prescott Producers: Greg Berlanti, Erik Feig, Sarah Schechter Set design: Celine Diano Costumes: Matthew Simonelli

TREATMENT The Pregnant Woman tells the story of 17-year-old Veronica (Haley Lu Richardson), who never thought she would want to fail the test – until she caught herself staring at a piece of plastic with two thick pink lines. A promising future at the university suddenly begins to melt before a desperate girl. Although she never thought she would have to deal with something like that at her age, Veronica now faces a major decision. This will take her on a journey hundreds of kilometers to New Mexico. During a three-day journey accompanied by his former best friend Bailey (Barbie Ferreira), she discovers that one of the most important things in life is true friendship.

Unpregnant y Never Rarely Sometimes Always: el aborto entre el drama y la  comedia

FILM REVIEW

Netehotná je príbehom sedemnásťročnej Veronicy (Haley Lu Richardsonová), ktorá netuší že v živote sa jej môže prihodiť bežný ženský problém s tehotenstvom. Veronika si nikdy nemyslela, že bude chcieť neuspieť v tehotenskom teste gravidity, a podnikne všetko v prospech skutočnosti, aby sa čím skôr zbavila svojho neželaného zárodku.

Demystifying the 'decision': 'Unpregnant' is a teen road movie with  personality » Albuquerque Journal

Bežný problém dievčat v puberte či akejkoľvek bežnej feminy je prerozprávaný ako dobrodružná road-movie dvoch kamarátiek, obávajúcich sa faktu, že kvôli dieťaťu sa môže rozplynúť všetko – podstata toho, čo plánovali na kedykoľvek v budúcnosti.

Haley Lu Richardson & Barbie Ferreira in Comedy 'Unpregnant' Trailer |  FirstShowing.net

Hoci by ju nikdy nenapadlo, že bude musieť vo svojom veku niečo také riešiť, Veronica teraz stojí pred zásadným rozhodnutím. To ju zavedie na cestu dlhú stovky kilometrov až do Nového Mexika. Počas trojdňového putovania v sprievode svojej bývalej najlepšej kamarátky Bailey (Barbie Ferreirová) zistí, že jednou z najdôležitejších vecí v živote je skutočné priateľstvo a generačný postoj k svetu, ktorý môžu zdieľať.

Zaujímavá americká road-movie osloví šarmom, zvratmi i satirickou nadsádzkou – nielen teenagerov, ale je vhodná aj pre celú globálnu rodinu, bez rozdielov.

Powered by WordPress | Designed by: video games | Thanks to Wachdienst, Trucks and SUV